โครฆà¸à¸²à¸£à¸­à¸à¸£à¸à¹€à¸‍ื่อà¸‍ัฒนาศัà¸à¸¢à¸ à¸²à¸‍อาจารย๜ใหà¸à¹ˆà¸‚อฆà¸à¸«à¸²à¸§à¸´à¸—ยาลัยเà¸à¸©à¸•à¸£à¸¨à¸²à¸à¸•à¸£à¹œ...

Download โครงà¸à¸²à¸£à¸­à¸à¸£à¸à¹€à¸‍ื่อà¸‍ัฒนาศัà¸à¸¢à¸ à¸²à¸‍อาจารย์ใหà¸à¹ˆà¸‚องà¸à¸«à¸²à¸§à¸´à¸—ยาลัยเà¸à¸©à¸•à¸£à¸¨à¸²à¸à¸•à¸£à¹Œ

Post on 30-Dec-2015

34 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554. โดย พรทิพย์ ศรีมงคล. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. วัตถุประสงค์โครงการ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 2554Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 ( 3 ) 300

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • 6 1 ( 25 .. 54)Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  .. .. .. . ..

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • 5 3 152 1 : 28 .. 1 .. 54 2 : 25 .. 29 .. 54 3 : 2 .. 6 .. 54

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • .. Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011* *

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • ........................................................Learning by doing or Authentic learningKnowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • (Teaching strategies)

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Tylers modelKnowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 (K; Knowledge) (A; Attribute) (P; Process) (Objective) (Leaning experiences) (Evaluation)OLE

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  /

  KKAPKKAP - - -

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • /.. Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • .. Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • 3 Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 () () ()

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • (Measurement) (Evaluation) (Judgement) (Testing) Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011(Cognitive Domain)(Psychomotor Domain)(Affective Domain)

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • (Achievement Test)Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 (Multiple Choice) (True-False) / (Short Answer) (Matching) (Essay)

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 (Difficulty Index) (Discriminant Index) / (Validity) / (Reliability)

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 Test analysis program (Tap) B-index (Rating scale) EVANA http://www.watpon.com

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 2554

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011.

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 2 (Process) (Product)

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 ()

  () ()/

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • (Scoring Rubric)Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 Holistic rubric Analytic rubric

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 (Validity) : (Reliability) :

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • .. Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 .

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • : 2.0Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011 (wiki) (Webquest)

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • http://kunew.wikispaces.com/

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • 2Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

 • Knowledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  Knoledge management at Rai Phuphan Resort : 1 August 2011

  *

Recommended

View more >