การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain and Value Chain) เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

Download การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain and Value Chain) เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

Post on 17-Dec-2015

40 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่หรือการพัฒนาการเกษตรแบบคลัสเตอร์

TRANSCRIPT

(Supply Chain and Value Chain) 26 25581.2.3. 4. (Supply Chain) 5. (Value Chain) 6.6.1 6.2 6.3 1. Urban Environmental Management Asian Institute of Technology (AIT) Ph.D. Candidate Regional and Rural Development Planning Asian Institute of Technology (AIT) : 2. (Supply Chain) 1 (Value Chain)3. 1 5 1. 2. 3. 4.5. 4.5. (Value Chain) (Value Chain) 6 () () / ()/ 6.6.1 : (Supply Chain) 6.2 (Value Chain) 6.3 6.2!Email: Choen@Nesdb.Go.Th.089-035-7233

Recommended

View more >