การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain and Value Chain) เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

Download การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain and Value Chain) เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

Post on 17-Dec-2015

40 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่หรือการพัฒนาการเกษตรแบบคลัสเตอร์

TRANSCRIPT

<p> (Supply Chain and Value Chain) 26 25581.2.3. 4. (Supply Chain) 5. (Value Chain) 6.6.1 6.2 6.3 </p> <p>1. Urban Environmental Management Asian Institute of Technology (AIT) Ph.D. Candidate Regional and Rural Development Planning Asian Institute of Technology (AIT) </p> <p>: </p> <p>2. (Supply Chain) </p> <p> 1 (Value Chain)</p> <p>3. </p> <p> 1 5 </p> <p>1. </p> <p>2. </p> <p>3. </p> <p>4.5. 4.</p> <p>5. (Value Chain) </p> <p> (Value Chain) 6 ()</p> <p> ()</p> <p> / ()</p> <p>/ 6.</p> <p>6.1 : (Supply Chain) </p> <p>6.2 (Value Chain) </p> <p>6.3 6.2</p> <p>!Email: Choen@Nesdb.Go.Th.089-035-7233</p>