5.01. Решить уравнения - ?ЕСТ 5.01. Решить ... Репетитор по физике и математике ... 4. 66 666 x x x xx 5. x x x x x22 5 2 1 1 6 6

Download 5.01. Решить уравнения -  ?ЕСТ 5.01. Решить ... Репетитор по физике и математике ... 4. 66 666 x x x xx 5. x x x x x22 5 2 1 1 6 6

Post on 15-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> www.alexeiivanov.com </p><p> 2008 - 2014 5. . . </p><p>______________________________________________________________________________________________________ </p><p> 1 </p><p> 5.01. </p><p> : </p><p>1. 2 2 5x x </p><p>2. 7 1 2 4x x </p><p>3. 2 5 1 4x x x </p><p>4. 2 8 2x x </p><p>5. 5 1 3 19 0x x </p><p>6. 2 9 6x x </p><p>7. 2 36 2 1x x </p><p>8. 28 5 16x x </p><p>9. 2 4 5 1x x x </p><p>10. 2 26 2 10 2x x x x </p><p>11. 2 26 2 14 6x x x x </p><p>12. 7 3 2 3 1 2x x x x </p><p>13. + 1 2 + 13 = 0 </p><p>14. 0xx310x722 </p><p>15. 3x</p><p>3</p><p>1x</p><p>1</p><p>3x</p><p>2</p><p>16. 13132x </p><p>17. 2222x </p><p>18. 1x</p><p>4</p><p>1x</p><p>x2</p><p>19. 2 14 7 2x </p><p>20. 9 5 1</p><p>3 8 2</p><p>x</p><p>x</p><p>21. 1</p><p>01 6</p><p>x</p><p>x </p><p>22. 1 1 2</p><p>1 1x x x </p><p>23. 4</p><p>21 1</p><p>x</p><p>x x </p><p>24. 1 1</p><p>3 2 2</p><p>x x</p><p>x x x</p><p>25. 1 1 3</p><p>1 2 1x x </p><p>26. 2</p><p>2 2</p><p>1 1</p><p>x</p><p>x x</p><p>27. 2</p><p>31 3</p><p>9 3</p><p>x</p><p>x x</p><p> 5.02. </p><p> : </p><p>1. 1 2 6 3x x x </p><p>2. 2 5x x x </p><p>3. 3 2 2x x </p><p>4. 1 2 4x x </p><p>5. 1 1 3x x </p><p>6. 1 x x x </p><p>7. 2 5 2x x </p><p>8. 24 2 2x x x </p><p>9. 26 4 4x x x </p><p>10. 2 8 2 1x x </p><p>11. 22 7 5 1x x x </p><p>12. 12 x x </p><p>13. 7 1x x </p><p>14. 5 1 1x x </p><p>15. 2 5 2x x </p><p>16. 5 1 1x x </p><p>17. 2 4 13 2</p><p>2</p><p>xx x </p><p>18. 7 3 0x x </p><p>http://www.alexeiivanov.com/</p></li><li><p> www.alexeiivanov.com </p><p> 2008 - 2014 5. . . </p><p>______________________________________________________________________________________________________ </p><p> 2 </p><p>19. 22 8 7 2x x x </p><p>20. 22 14 13 5x x x </p><p>21. 3 18 1 1 0x x </p><p>22. 23 3 21 5x x x </p><p>23. 3</p><p>39 81 72</p><p>xx </p><p> 5.03. </p><p> : </p><p>1. 2 4 1 0x x </p><p>2. 2 1 0x x x </p><p>3. 216 3 0x x </p><p>4. 2 3 2 0x x x </p><p>5. </p><p>6. </p><p>7. 2( 1) 6 6 6x x x x </p><p>8. </p><p>9. 3(4 3) 16 17 (4 3)(8 5)x x x x </p><p>10. 2( 2) 20 6 12x x x x </p><p>11. 2( 1) 6 17 3 3x x x x </p><p>12. ( 4) 2 4 ( 4)( 1)x x x x </p><p> 5.04. </p><p> : </p><p>1. 2 6 1 2x x </p><p>2. 5 1x x </p><p>3. 2 4 5 1x x </p><p>4. 2 5 8 1x x </p><p>5. 3 3 2 7x x </p><p>6. 11 2 3 6x x </p><p>7. 5 5 4x x </p><p>8. 2 3 2 6 2x x </p><p>9. 3 1 16 3 5x x </p><p>10. 3 3 2 7x x </p><p>11. 13 8 3x x </p><p>12. 3 6 3x x </p><p>13. 3 2 2 5 5x x </p><p>14. 3 5 3 2x x </p><p>15. 2 3 3x x </p><p>16. 4 8 3 2 2x x </p><p>17. 4 2 6 7x x </p><p>18. 3 7 1 2x x </p><p>19. 2 1 3 2x x </p><p> 5.05. </p><p> : </p><p>1. 3 4 4 2x x x </p><p>2. 1 9 2 12x x x </p><p>3. 2 1 2 5 10 0x x x </p><p>4. 8 1 3 5 7 4 2 2x x x x </p><p>5. 3 2 1 3 2 0x x x </p><p>2( 1) 2 2 2x x x x </p><p>( 2) 16 33 ( 2)(8 15)x x x x </p><p>( 1) 16 17 ( 1)(8 23)x x x x </p><p>http://www.alexeiivanov.com/</p></li><li><p> www.alexeiivanov.com </p><p> 2008 - 2014 5. . . </p><p>______________________________________________________________________________________________________ </p><p> 3 </p><p>6. 1 2 5 2 0x x x </p><p>7. 5 1 6 2 6 2 3 0x x x x </p><p>8. 2 1 3 2x x x </p><p>9. 2 2 3 4 7x x x </p><p>10. 2 4 6x x x </p><p>11. 3 3( 1)x x x </p><p>12. 1 1 3 1x x x </p><p>13. 8 9 5 4 5 5 0x x x x </p><p>14. 2 3 3 2 2 5 3x x x x </p><p>15. 11 3 2 9 7 2x x x x </p><p> 5.06. </p><p> : </p><p>1. 21 1 34x x x </p><p>2. 21 42 1x x x </p><p>3. 25 1 2 3 1x x x </p><p>4. 11 11 4x x x x </p><p> 5.07. </p><p> : </p><p>1. 1 1x x </p><p>2. 7 2 2 7x x </p><p>3. 5 1x x </p><p>4. 15 3x x </p><p>5. 12 32 4x x </p><p>6. 16 4x x </p><p>7. 8 2x x </p><p>8. 2 3 1x x x </p><p>9. 21 2 1x x x </p><p>10. 24 2 2x x x </p><p>11. 2 1 2 1x x x x </p><p>12. 22 3 1 1x x x x </p><p>13. 21 1x x x x </p><p>14. 24 2x x </p><p>15. 21 4 2 1x x </p><p> 5.08. </p><p> : </p><p>1. 2 2 22 4 3 1x x x x x </p><p>2. 2 2 24 3 3 2x x x x x x </p><p>3. 2 2 24 2 8 6 8x x x x x </p><p>http://www.alexeiivanov.com/</p></li><li><p> www.alexeiivanov.com </p><p> 2008 - 2014 5. . . </p><p>______________________________________________________________________________________________________ </p><p> 4 </p><p>4. 2 2 23 2 6 8 11 18x x x x x x </p><p>5. 2 22 5 2 2 3 6x x x x x </p><p>6. 2 2 22 5 2 2 3 2x x x x x x </p><p>7. 2 2 22 2 8 16 3 13 4x x x x x </p><p>8. 2 2 23 10 3 2 8 12x x x x x x </p><p> 5.09. </p><p> : </p><p>1. 2 22 3 5 2 3 5 3x x x x x </p><p>2. 1 1 10 4x x x </p><p>3. 21 1 1 7x x x x x </p><p>4. 6 6</p><p>66 6</p><p>x x x</p><p>x x</p><p>5. 2 25 2 1 1 6x x x x x </p><p>6. 5 7 4 4 3x x x </p><p>7. 2 22 8 6 1 2 2x x x x </p><p>8. 17 174</p><p>xx x </p><p>9. 20 202</p><p>xx x </p><p>10. 20 20</p><p>6x x</p><p>x x</p><p>11. 20 20</p><p>6x x</p><p>x x</p><p> 5.10. </p><p> : </p><p>1. 4</p><p>4 1 7 01</p><p>xx</p><p>2. 4 1</p><p>5 25 1 2 5x x</p><p>3. 3</p><p>25 3 223</p><p>xx</p><p>4. 16 9</p><p>125</p><p>x</p><p>x</p><p>5. 4</p><p>3 23 3</p><p>xx</p><p>6. 2 2</p><p>4 32 2</p><p>x x</p><p>x x</p><p>7. 1 1 3</p><p>1 1 2</p><p>x x</p><p>x x</p><p>8. 4 3</p><p>222</p><p>x</p><p>x</p><p>9. 3</p><p>3</p><p>4 32</p><p>52</p><p>x</p><p>x</p><p>10. 8</p><p>10 2 210 2</p><p>xx </p><p>11. 4</p><p>82</p><p>xx</p><p>x</p><p>12. 2 211 11 42x x </p><p>13. 2 22 24 39x x </p><p>14. 2 22 41 26x x </p><p>15. 43 6 5 3x x </p><p>16. 2 2432 2 32 3x x </p><p>17. 5</p><p>4 45</p><p>x x</p><p>x x</p><p>18. 2 1 1</p><p>2 11 2 1</p><p>x x</p><p>x x</p><p>http://www.alexeiivanov.com/</p></li><li><p> www.alexeiivanov.com </p><p> 2008 - 2014 5. . . </p><p>______________________________________________________________________________________________________ </p><p> 5 </p><p>19. 2 2( 1)</p><p>11</p><p>x x</p><p>x x</p><p>20. 4 4 7</p><p>234 4</p><p>x x</p><p>x x</p><p>21. 1 5</p><p>21</p><p>x x</p><p>xx</p><p>22. 1</p><p>2 31</p><p>x x</p><p>x x</p><p>23. 2 2415 15 2x x x x </p><p>24. 2 22 3 5 2 3 9 3 0x x x x </p><p>25. 2 2 2 8 12 2x x x x </p><p>26. 2 22 2 4 12 4 8x x x x </p><p>27. 2 24 6 2 8 12x x x x </p><p>28. 2 23 15 2 5 1 2x x x x </p><p>29. 2 23 7 3 ( 3) 22x x x x </p><p>30. 3 2</p><p>1 1 2x x x x </p><p>31. 2 2 25 2 2 17x x x x x x </p><p>32. 2 2 24 1 2 2 9x x x x x x </p><p> 5.11. </p><p> : </p><p>1. 5 35 2x x x </p><p>2. 8 54 2x x x </p><p>3. 20 21 5 42 5 712x x x </p><p>4. 3 23</p><p>33 2</p><p>1 14</p><p>11</p><p>x x x</p><p>xx</p><p>5. 3 23 4 4 0x x x </p><p>6. 55 56x x x x </p><p>7. 22 14 715 15155 4 12x x x x </p><p>8. 14 2 3 45 10 52 24x x x x x </p><p>9. 8 5 412 0x x x </p><p> 5.12. </p><p> : </p><p>1. 1 3 2 ( 1)( 3) 4 2x x x x x </p><p>2. 22 3 1 3 2 2 5 3 16x x x x x </p><p>3. 2</p><p>2 5 22 5</p><p>xx x</p><p>x </p><p>4. 2( 4)( 1) 3 5 2 6x x x x </p><p>5. 24 12 1 27(1 )x x x x </p><p>6. ( 6)( 2) 2 6 2x x x x x </p><p>http://www.alexeiivanov.com/</p></li><li><p> www.alexeiivanov.com </p><p> 2008 - 2014 5. . . </p><p>______________________________________________________________________________________________________ </p><p> 6 </p><p>7. 3 3</p><p>3 3</p><p>(34 ) 1 ( 1) 3430</p><p>34 1</p><p>x x x x</p><p>x x</p><p>8. 3 3 66 3 2 5 ( 3)( 2)x x x x </p><p>9. 25 1 3 2 2( 4 )x x x x </p><p>10. 2</p><p>1 1 35</p><p>121x x </p><p> 5.13. </p><p> : </p><p>1. 3 39 1 7 1 4x x </p><p>2. 32 3 2 0x x </p><p>3. 3 7 3 0x x </p><p>4. 4 48 8 2x x </p><p>5. 4 418 5 64 5 4x x </p><p>6. 3 312 14 2x x </p><p>7. 3 313 22 5x x </p><p>8. 3 2 1 5x x </p><p>9. 3 2 1 1x x </p><p>10. 3 24 12 6x x </p><p>11. 3 345 16 1x x </p><p>12. 3 3 354 54 18x x </p><p>13. 3 37 1 2x x </p><p>14. 3 316 3 1x x </p><p>15. 3 32 11 2 11 4x x </p><p>16. 4 480 2 4x x </p><p>17. 4 497 5x x </p><p>18. 3 4 1 1x x </p><p>19. 2 23 3 3( 3) (6 ) ( 3)(6 ) 3x x x x </p><p>20. 2 23 3 3( 4) ( 5) ( 4)( 5) 3x x x x </p><p>21. 2 23 3 3(8 ) (27 ) (8 )(27 ) 7x x x x </p><p> 5.14. </p><p> : </p><p>1. 6 2 5 6 2 5 6x x x x </p><p>2. 4 4 8 4 4 8 2x x x x </p><p>3. 2 1 2 1 3x x x x </p><p>4. 2 2 5 2 3 2 5 7 2x x x x </p><p>5. 2 1 2 1 2x x x x </p><p>6. 5 4 1 2 2 1 1x x x x </p><p>7. 2 2 1 2 2 1 2x x x x </p><p>http://www.alexeiivanov.com/</p></li><li><p> www.alexeiivanov.com </p><p> 2008 - 2014 5. . . </p><p>______________________________________________________________________________________________________ </p><p> 7 </p><p> 5.15. </p><p> : </p><p>1. 2 1 1</p><p>3 2 4</p><p>x y x y</p><p>x y</p><p>2. 3</p><p>17</p><p>x y</p><p>x y</p><p>3. 3</p><p>4</p><p>x y x y</p><p>x y</p><p>4. 6</p><p>2 37</p><p>x y x y</p><p>x y</p><p> : </p><p>5. 3 1 2</p><p>2 2 7 6</p><p>x y</p><p>x y y</p><p>6. 1 3</p><p>3 8 2 12</p><p>x y</p><p>x y y</p><p>7. 3 8 4</p><p>2 4 6 3</p><p>y x</p><p>y x x</p><p>8. 3 5 3 4</p><p>1 2 2</p><p>x y</p><p>x y y</p><p> : </p><p>9. </p><p>2 1 22</p><p>2 2 1</p><p>6</p><p>x y</p><p>y x</p><p>x y</p><p>10. </p><p>3 2 22</p><p>2 3 2</p><p>5</p><p>x y x</p><p>x x y</p><p>x y</p><p>11. </p><p>1 2 3</p><p>2 1 2</p><p>2 13</p><p>x y</p><p>y x</p><p>x y</p><p>http://www.alexeiivanov.com/</p></li><li><p> www.alexeiivanov.com </p><p> 2008 - 2014 5. . . </p><p>______________________________________________________________________________________________________ </p><p> 8 </p><p>12. </p><p>10</p><p>3</p><p>3</p><p>x y x y</p><p>x y x y</p><p>x y</p><p> 5.16. </p><p> : </p><p>1. 2 1 1,</p><p>3 2 4.</p><p>x y x y</p><p>x y</p><p>2. 2 2</p><p>2 2</p><p>5 5 5,</p><p>13.</p><p>x y</p><p>x y</p><p>3. </p><p>3,</p><p>4</p><p>20.</p><p>x y xy</p><p>x y</p><p>4. 3 3 3,</p><p>8.</p><p>x y</p><p>xy</p><p>5. 3 3 2,</p><p>27.</p><p>x y</p><p>xy</p><p>6. </p><p>5 34,</p><p>5 15</p><p>12.</p><p>x y x</p><p>x x y</p><p>x y</p><p>7. </p><p>2</p><p>3 2 42 2,</p><p>3 2</p><p>3( 1) ( 1)( 1).</p><p>y x y</p><p>y y x</p><p>x y y x</p><p>8. 4 41 5 5 3,</p><p>5 11.</p><p>x y</p><p>x y</p><p>9. </p><p>2 23</p><p>2 23</p><p>80,</p><p>5.</p><p>x x xy</p><p>y y yx</p><p>10. 2 29 9 2 1 1 2 ,</p><p>6 2.</p><p>x x y y</p><p>x y</p><p>11. 4 9 2 7,</p><p>3 2 12.</p><p>x y x y</p><p>x y</p><p>12. 2 3 7,</p><p>3 2 22.</p><p>x y x y</p><p>x y</p><p>13. </p><p>2 2 23 2 3 5,3</p><p>3 2 5.</p><p>x x y y</p><p>y x</p><p>14. </p><p>2 2</p><p>3 4,</p><p>4 3 0.</p><p>x y x y</p><p>x y x y</p><p>x x y y</p><p>15. 37 3 4,</p><p>20.</p><p>xy xy</p><p>x y</p><p>16. </p><p>2 2 2 2</p><p>2 2 2 2</p><p>2</p><p>17,</p><p>4</p><p>( ) 4 52.</p><p>x x y x x y</p><p>x x y x x y</p><p>x x y x xy</p><p>17. </p><p>2 2</p><p>20,</p><p>34.</p><p>x yx y</p><p>x y x y</p><p>x y</p><p>18. 2 1,</p><p>5 5 4.</p><p>y x</p><p>x y</p><p>x y x y</p><p>19. 4 4 4,</p><p>8.</p><p>x y x y</p><p>x y x y</p><p>20. </p><p>2 2</p><p>1 12 2,</p><p>( 1) ( 1) 4 .</p><p>x yy x</p><p>x y y x xy</p>http://www.alexeiivanov.com/</li></ul>