30 reproduccion celular

Download 30 reproduccion celular

Post on 13-Jun-2015

421 views

Category:

Technology

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Carmen Cid ManzanoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxa e Xeoloxa.

2. longo da sa vida, as clulas pasan por varias etapas, que frecuentemente culminan na reproducin. O conxunto das transformacins que experimentan as clulas cocese co nome de ciclo celular.celularI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 3. A interfase un proceso de duracin moi variable dependendo do tipo e clula.FASES 1. Fase G1 ou postmittica.2. Fase S ou de sntese 3. Fase G2 ou premitticaI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 4. 1. Fase G1 ou postmittica. Durante esta fase, as clulas formadas experimentan un crecemento e formacin de novos orgnulos, durante un perodo de tempo moi variable, normalmente de varios das ou semanas, pero hai casos excepcionais: por exemplo, nos primeiros estadios do desenvolvemento embrionario esta fase moi breve, case inexistente; polo contrario, algunhas clulas moi especializadas, como as neuronas ou as fibras musculares, quedan nesta fase, nun estado de repouso especial chamado G0 .I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 5. 2. Fase S o de sntesise. Replcase oADN ata que, finalmente, cadacromosoma queda formado pordous filamentos cromosmicosidnticos chamados cromtidas,unidos por unha zona chamadacentrmero.3. Fase G2 o premittica. un breveperodo, durante o que a clulacomproba que o ADN replicousecorrectamente, e que todo se atopaen orde para que os cromosomasse empecen a condensar e iniciena divisin celular.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 6. A fase mittica duraaproximadamente unha hora, edivdese en das fases que sesolapan en parte:1. Mitose. o proceso de divisin nuclear cun reparto exacto de cromosomas entre os dous ncleos resultantes.2. Citocinese. o proceso de segmentacin do citoplasma e a conseguinte formacin de das clulas fillas.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 7. MITOSE Ten lugar na fase M do Divisin celulares na queciclo celular2nse orixinan clulas iguais clula nai 2n 2nEtapas Orixina todas as clulasdiploides dun organismo. Reproducin das clulasProfase, metafase, anafase e telofase somticas.Require previaduplicacin doDNAI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 8. S Duracin normal das fases de mitose e citocinese nunha clula de mamferoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 9. ComprendeDivisin do Divisin delncleo Citoplasma(mitose ou cariocinesis) (citocineseDividida enou citodierese)Profase Metafase AnafaseTelofaseI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 10. Membrana plasmtica Nucleolo 0 Membrana nuclear CromatinaCitoplasma Duplcase o ADN CentrolosMicrotbulosDuplcansedo ster 11. Comeza a desaparecer a membrana nuclear Empzase a constitur o Desintgrase o fuso mitticonucleoloEmpezan avisualizarse oscromosomas Os centriolos duplcanse e vanos polos opostos da clula A fosforilacin das lminas provoca o desensamble daI.E.S. Otero Pedrayo.lmina nuclear causando a ruptura da envoltura ao inicio da Ourense divisin celular. 12. Os cromosomasestn colocados O fuso mittico azarou acromaticofrmase polosmicrotbulospolares e osmicrotbulos MicrotbuloscinetocricoscinetocricosI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 13. Microtbulos polares Microtbulos cinetocricos cando mellor se Os visualizan oscromosomas cromosomas colcanse naplacaecuatorialformandounha figurachamada O fuso ten estrela nai. forma de tonelI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 14. As cromtidasirmns de cadacromosomasepranse, cadaunhavai a un poloA clula comezaa estrangularseI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 15. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 16. Empeza a formarsea membrana nucleare o nucleolo As cromtidas descondnsanseFeixe demicrotbulos dofusoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 17. 0 Resultado final: das clulas fillas idnticas nai0I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 18. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 19. A divisin do citoplasma inciase final da anafase e continua longoda telefose. Nas clulas animais prodcese por estrangulamento. Naplaca ecuatorial da clula frmase un anel contrctil.Anel contrctil Clulas fillasI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 20. EsporulacinI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 21. Nas clulas vexetais a divisin do citoplasma prodcese por tabicacin ou formacin do fragmoplasto que se forma na placa ecuatorial por aposicin de vesculas que proceden do Aparato Golgi. A tabicacin non completa, entre as clulas hai comunicacin polas punteaduras e plamodesmos (neste caso os poros son atravesados polo Retculo Endoplasmtico)FragmoplastoI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 22. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 23. Fonte: http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/ 24. Clulas do pice da raz de cebola en distintas fases do ciclo celular 25. AnafaseI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 26. A metafase a fase da mitose onde mellor se observaa estructura dos cromosomas. 27. Meiose Proceso poloque unha clula Orixina clulasdiploide dahaploides orixe a catroclulasGametoshaploides todas distintas ou 2n 1 divisin meitica clulas reproductorasMitosis reducionaln n 2 divisin meiticaMitosis normalnn n nI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 28. ENTRECRUZAMENTO CROMOSMICO RECOMBINACIN XENTICAPROFASE DA 1 DIVISIN MEITICAI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 29. Quiasma centrmerosCromosoma homlogo de orixepaternobivalentesCromosoma homlogo de orixematerno Cromtidas irmnsI.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 30. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 31. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 32. I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 33. A nivel xenticoClulas fillas xenticamente distintas Clulas fillas xenticamente iguais entre s e distintas clula nai. clula nai.Recombinacin xnicaClulas co mesmo n de cromosomas Clulas coa metade de cromosomasque a clula nai. que a clula nai. Entrecruzamentocromosmico En organismo unicelulares serveServe para a formacin das clulas para a sa reproduccin asexual. reproductoras sexuais: Os gametos Nos pluricelulares para oou as clulas reproductoras crecemento e reparacin dosasexuais:As esporas tecidos.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 34. CAUSAS DA VARIABILIDADE XENTICA NAREPRODUCCINA SEXUAL Entrecruzamento e recombinacin xnica durante a profase I da meiose (Crossing Over)Emparellamento e segregacin azar durante a metafase I e a anafase I da meiose.Fecundacin azar A isto hai que engadir a outra causa de variabilidade xentica, as mutacins.I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 35. Entrecruzamento e recombinacin xnica durante a profase I da meiose (Crossing Over)I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense 36. Independente emparellamento durante a metafase I dameiose 37. Departamento Bioloxa e Xeoloxa I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense.