246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

Download 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

Post on 01-Mar-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  1/19

  PRELUCRAREAMATERIALELOR

  PRINELECTROEROZIU

  NE

  THM

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  2/19

  PRELUCRAREAMATERIALELOR PRINPROCEDEE SPECIALE,BAZATE PE ALTE PRINCIPII

  DECT PROCEDEELECLASICE A FOSTDENUMIT PRELUCRARENECONVENIONAL, SAUSPECIAL.

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  3/19

  Unul dintre aceste procedee este si acela

  prin electroeroziune.

  Prelucrarea r!" elec#r$er$%!u"e a &$'#(e'c$er!#) *" +- (e cerce#)#$r!! ru/!, '$0!!La%are"1$, !ar r!2a 2a/!") (erelucra# r!" elec#r$er$%!u"ea &$'# c$"'#ru!#) #$#(e c)#re ru/!, *" +33.

  4"ce5"( cu a"!! +67, r$ce(eul

  '8a 9e"eral!%a#.

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  4/19

  Prelucrarea r!" elec#r$er$%!u"e 'e :a%ea%ae (!'l$carea ar#!culel$r (e e 'ura&a#a !e'e!r!" (e'carcar! elec#r!ce 'ucce''!;e !"#re elec#r$(8 u"eal#a l!ca r!" e&ec#ul #er2!c al(e'carcar!!. Sca"#e!a care 'e &$r2ea%a (uce la $ cre'#ere

  :ru'ca '! !"#e"'a a #e2era#ur!! la 'ura&a#aa"$(ulu!, la #$!re 'au c?!ar la ;$la#!%area2a#er!alulu! '! la e>ul%area ace'#u!a r!"#r8u"

  &el (e u"(a e>l$%!;a.

  PRINCIPIUL PRELUCRARII PRINELECTROZIUNE

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  5/19

  SCHEMA PRINCIPALA A UNEI MASINIDE PRELUCRARE PRINELECTROEROZIUNE

  Electroeroziunea este un procedeu bazat pe eroziuneamaterialului piesei prin topiri localizate i repetate, realizatesub aciunea unor descrcri electrice nestaionare care seproduc ntre o scul (1), denumit electrod, E, i piesa (2) de

  prelucrat, P, conectate

  la o surs de tensiune

  electric sub form de

  impulsuri(),denumit

  !enerator de impulsuri

  ", i aflate ntr#un

  lic$id (%), dielectric.

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  6/19

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  7/19

  Iniierea descrcrii!2),

  a(!c) *"%$"ele *"

  care (!'#a"0ele

  (!"#re asperitile u"el#e! /! ale!e'e!'u"# 2!"!2e.

  FENOMENE FIZICO-MECANICE ICHIMICE LA PRELUCRAREA PRINELECTROEROZIUNE

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  8/19

  Tpirea !i "apri#area $aterial%l%ipiesei

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  9/19

  &nlt%rarea $icrpartic%lelrerdate

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  10/19

  Material%l electr#ilr #re:u!e 'a!"(el!"ea'ca ur2a#$arele c$"(!#!!-'a @ e :u" c$"(uca#$r (e elec#r!c!#a#e -'a re%!"#e $ relucra:!l!#a#e r!(!ca#a -u%ura rela#!; re(u'a -'a "u @e a#aca# (e l!c?!(ul (!elec#r!c -'a a!:a u" re# (e c$'# 'ca%u#.

  ELECTRODUL

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  11/19

  &n timpul procesului de electroeroziune, simultan cudetasarea unor particule de material din piesa, are locsi un proces de desprindere a materialului din electrod.'le!erea materialului electrodului trebuie sa se faca

  astfel incat sa se obtina o uzura minima a acestuia sicantitate maima de material indepartat d in piesa.

  De a'e2e"ea, ale9erea 2a#er!alulu! elec#r$(ulu!8'cul) 'e &ace *" &u"c0!e (e "u2)rul !e'el$r care 'ee>ecu#). A'#&el, *" r$(uc0!a (e u"!ca#e /! (e 'er!e2!c), 'e ale9e u" 2a#er!al 2a! !e!"

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  12/19

  Uzura electrodului depinde de #materialul electrodului *

  #materialul piesei de prelucrat *

  #re!imul electric utilizat *#confi!uratia electrodului *

  #dimensiunile electrodului.

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  13/19

  Lic'id%l dielectric #re:u!e 'a !"(el!"ea'caur2a#$arele c$"(!#!!

  - c$"(uc#!;!#a#e elec#r!ca re(u'a-(ura#a (e !$"!%are re(u'a-;a'c$%!#a#e c$re'u"%a#$are-'#a:!l!#a#e c?!2!ca :u"a -'ecur!#a#e !" e>l$a#are -u"c# (e !"a2a:!l!#a#e r!(!ca#

  -#$>!c!#a#e re(u'a-re# (e c$'# 'ca%u# L!c?!(ele (!elec#r!ce u#!l!%a#e 'u"# -aa (!'#!la#a-e#r$l la2a"#-ule!ul (e #ra"'&$r2a#$r-alc$$l 2e#!l!c 'au :u#!l!c

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  14/19

  MA(INI )E ELECTROEROZIUNE

  E>!'#) ($u) #!ur! (e 2a/!"! (e elec#r$er$%!u"eMa/!"! (e elec#r$er$%!u"e cu elec#r$( 2a'!; .

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  15/19

  Ma/!"! (e elec#r$er$%!u"e cu @r .

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  16/19

  AVANTAE

  $'!:!l!#a#ea (e a relucrare a &$r2el$rc$2l!ca#e a !e'el$r (ure cu u" c$"'u2re(u' (e 'cule (!" 2a#erale (e@c!#re

  r$(uc!#;!#a#e r!(!ca# &a#a (e r$ce(eelecla'!cer!"#r8u" re9laJ '!2lu, 'e $# $:#!"e 9ra(e

  (e @"!'are (!&er!#e a 'ura&e#el$r

  relucra#e"u2ar 2!c (e $era#!!rec!%!e a"a la 'u#!2e (e 22$'!:!l!#a#ea (e rec$"(!rec#!$"are a u"$r

  'cule u%a#e

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  17/19

  r$(uc#!;!#a#e 2!ca la (e#a'area2a#er!alulu! (!" !e'a care 'erelucrea%a, care 'ca(e $(a#a cu

  cre'#erea cal!#a#!! '! a rec!%!e(!2e"'!$"ale a !e'el$r relucra#eu%ura r$"u#a#a a elec#r$(ulu! 'cula

  c$"'u2 'ec!@c r!(!ca# (e e"er9!eD!" ace'# 2$#!;, relucrare r!"elec#r$er$%!u"e 'e u#!l!%ea%a ca $2e#$(a @"ala , recu2 '! !" '!#ua#!

  a:'$lu# Ju'#!@ca#e.

  DEZAVANTAE

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  18/19

  Pr$&. Dr. I"9. Aurel!a" VIAN, C$"&. Dr. I"9.N!c$lae IONESCU, Te?"$l$9!! (e Prelucrarer!" Elec#r$er$%!u"e, Bucure/#!, UPB,

  Ca#e(ra TCMPr$&.u"!;.(r.!"9. I$a"8Luc!a" BOLUNDU ,

  MATERIALE I TEHNOLOIINECONVENIONALE , EDITURA TEHNICA8

  INFO,CHIINU, 7+C)l!" C., B$#e% L., Te?"$l$9!e /! !"$;are,

  E(.ASE, Bucure/#!, 777GGG.9$$9le.c$2!2a9e'

  BIBLIORAFIE

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  19/19

  Reali#at de* C?!;u A"(re!8Vla( Crdnatr*Pr$&. Dr. I"9. MarcelPle'ca

Recommended

View more >