212k.kurikulum 2011.2012.najnovije 29.08.doc) matematika učitelj: božena Škrlec ... krug;...

Download 212k.kurikulum 2011.2012.najnovije 29.08.doc) MATEMATIKA Učitelj: Božena Škrlec ... krug; kružnica; obujam, masa . ... J. Markovac: udžbenik, zbirka zadatka, radna bilježnica - dodatni

Post on 06-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  O ANTE KOVAIA, Zlatar kolska godina 2011./2012.

  KOLSKI KOLSKI KOLSKI KOLSKI

  KURIKULUMKURIKULUMKURIKULUMKURIKULUM

 • 2

  SADRAJ:

  I. CILJEVI I ZADAE 4

  II. DODATNA NASTAVA 5

  III. DOPUNSKA NASTAVA 28

  IV. IZBORNA NASTAVA 65

  V. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 83

  VI. UENIKE EKSKURZIJE 112

  RAZREDNA NASTAVA 112

  Izlet u Zagreb (ZOO, Bundek) (1. raz.) 112

  Izlet po Hrvatskom zagorju (2. raz.) 113

  Izlet po Hrvatskom zagorju (3. raz.) 114

  Primorski kraj (4. raz.) 115

  P MARTININA 116

  P DONJA BATINA 116

  PREDMETNA NASTAVA 117

  Plitvika jezera i Rastoke (5. raz.) 117

  PP Lonjsko polje (6. raz) 118

  NP Krka -ibenik (7. raz.) 119

  Smiljan, Kuterevo, Senj (8. raz.) 120

  VII. TERENSKA NASTAVA 121

  VIII. POSJET KAZALINIM PREDSTAVAMA 130

  IX. POSJET MUZEJIMA 136

  X. PROJEKTI KOLE 137

  XI. KALENDAR AKTIVNOSTI u k.god.2011./2012. 149

  XII. SURADNJA KOLE I LOKALNE ZAJEDNICE 156

 • 3

  Na osnovi lanka 28. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine, broj 87/08.,86/09. i 92/10.) i lanka 11. i 50. Statuta Osnovne kole Ante Kovaia Zlatar, kolski odbor na sjednici odranoj 31. kolovoza 2011. godine, i pozitivnog miljenja Vijea roditelja te na prijedlog Uiteljskog vijea donio je

  KOLSKI KURIKULUM

  za kolsku 2011./2012.godinu.

 • 4

  I. CILJEVI I ZADAE

  Osnovna kola predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja, kojoj je funkcija osiguravanje stjecanja irokog opeg odgoja i obrazovanja. S opim odgojem i obrazovanjem uenici dobivaju temeljna znanja potrebna ovjeku za ivot, otvara im se mogunost daljnjega kolovanja, postie se jednakost odgojno-obrazovnih mogunosti, a s obvezom polaenja osnovne kole sprjeava se njihovo odgojno-obrazovno diskriminiranje i drutveno marginaliziranje.

  Uenike treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu ive, razumijevanje prolosti i sadanjosti u svijetu prirode i drutva, ovjekovom odnosu prema prirodi i drutvu, ljudskom stvaralatvu, materijalnim duhovnim vrjednotama, te meuljudskim odnosima.

  Drutveno-politike, gospodarske, radno-tehnoloke, informacijske i druge promjene, promjene u svijetu rada i sve dinaminiji razvoj znanosti, nameu koli zahtjev za uspostavljanjem nove kulture pouavanja i uenja, koja e pridonijeti razvoju aktivnih i odgovornih pojedinaca, otvorenih za promjene, motiviranih i osposobljenih za cijelo ivotno uenje. Od kole se oekuje da uenike naui uiti.

  ZADAA KOLSKOG KURIKULUMA

  Glavna zadaa kolskog kurikuluma je izgradnja jedinstvenog profila kole. kolski je kurikulum osobna iskaznica kole i odraz njene vlastite obrazovne filozofije, svi sadraji i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja, kako bi promovirali intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj uenika. kolski kurikulum utvruje program kole s dodatnom nastavom, dopunskom nastavom, izvannastavnim aktivnostima, izbornom nastavom, izletima, terenskom nastavom, programe i projekte u skladu sa smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

 • 5

  II. DODATNA NASTAVA Tablica: Dodatna nastava po predmetima i profesorima

  MATINA KOLA ZLATAR

  Predmet

  Razred grupa

  Broj u.

  God. br. sati

  Imena uitelja izvritelja

  Matematika Matematika Matematika. Matematika Hrv.jezik/Mat. Hrv./Mat. Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika Geografija Fizika Matematika Kemija Hrvatski jezik

  1.a 1.b 2.a 2.b

  3.a 3.b 4.a 4.b 5.,6. 5.,7. 8. 7. 8.

  7.,8.

  5 5 5 5

  10 10 5 5 10

  5 5 15 7 9

  35 35 35 35

  35 35 35 35 70 70 35 35 70 35

  Blanka Sviben Svjetlana Mezak Silvija Adani Boena krlec Ankica Krajnik Marina S. Tretinjak Vesna Ceboci Anita P. Macan Draga Forko Kristina Fruk Jadranka Fuek eljka Jaku Mejarec Nada Kova Brankica Matijaec

  UKUPNO 1. - 8. 101 560 14

  P DONJA BATINA BATINA DONJA

  1 2 3 4 5 Matematika Hrvatski jezik/Mat.

  1./3. 2./4

  2 2

  35 35

  Ana Marija Korpar ura Kostanjeveki

  UKUPNO 1 4. 4 70 2

  P MARTININA

  1 2 3 4 5 Matematika Matematika Matematika

  1. 3.

  2./4.

  2 3 3

  35 35 35

  Barbara Peari Ljiljana Mutak Valentina L. Naumovski

  UKUPNO 1 4. 8 105 3

 • 6

  OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI DODATNE NASTAVE

  RAZREDNA NASTAVA

  MATEMATIKA

  Uitelj:

  Blanka Sviben

  Planirani broj uenika:

  5

  Cilj:

  Stjecanje dodatnih sposobnosti i umijea u rjeavanju matematikih zadataka.

  Zadaci:

  - uvoenje uenika u svijet klasine matematike na zabavan i pouan nain - osposobljavanje uenika za apstraktno miljenje i logiko zakljuivanje

  Nastavne teme:

  Zadaci rijeima Geometrijski saraji Aritmetika

  Literatura:

  - nastavni listii za dodatnu nastavu matematike - dodatni sadraji

 • 7

  MATEMATIKA

  Uitelj:

  Svjetlana Mezak

  Planirani broj uenika:

  5

  Cilj:

  Stjecanje dodatnih sposobnosti i umijea u rjeavanju matematikih zadataka.

  Zadaci:

  - uvoenje uenika u svijet klasine matematike na zabavan i pouan nain - osposobljavanje uenika za apstraktno miljenje i logiko zakljuivanje

  Nastavne teme:

  Zadaci rijeima Geometrijski saraji Aritmetika

  Literatura:

  - nastavni listii za dodatnu nastavu matematike - dodatni sadraji

 • 8

  MATEMATIKA

  Uitelj:

  Boena krlec

  Planirani broj uenika:

  5

  Cilj:

  Osposobljavanje uenika za kreativno upotrebljavanje usvojenih matematikih sadraja

  Zadaci:

  - uvoenje uenika u svijet matematike na zabavan i pouan nain - osposobljavanje uenika za apstraktno miljenje i logiko zakljuivanje - primjenjivanje steenih znanja u ivotnim situacijama

  Nastavne teme:

  Zadaci rijeima u kojima e se upotrijebiti usvojene teme predviene NPP za 2 . razred Geometrijski saraji Aritmetika

  Literatura:

  - G.Pui, . Maurovi: Dodatni sadraji

 • 9

  MATEMATIKA

  Uitelj:

  Silvija Adani

  Planirani broj uenika:

  5

  Cilj:

  Osposobljavanje uenika za kreativno upotrebljavanje usvojenih matematikih sadraja

  Zadaci:

  - uvoenje uenika u svijet matematike na zabavan i pouan nain - osposobljavanje uenika za apstraktno miljenje i logiko zakljuivanje - primjenjivanje steenih znanja u ivotnim situacijama

  Nastavne teme:

  Zadaci rijeima u kojima e se upotrijebiti usvojene teme predviene NPP za 2 . razred Geometrijski saraji Aritmetika

  Literatura:

  - G.Pui, . Maurovi: Dodatni sadraji

 • 10

  Predmet:

  Hrvatski jezik

  Uitelj:

  Ankica Krajnik

  Razred: 3.a

  Planirani broj uenika

  5-6

  Cilj:

  osposobljavati uenike za kreativno upotrebljavanje usvojenih jezinih sadraja

  Zadaci:

  - usvajanje jezinih sadraja kako bi oni postali njihovo vlasnitvo kojim mogu po volji raspolagati, koristiti se njime, prekrajati ga, matovito se igrati, - aktivnije sudjelovanje u dramskom stvaralatvu, - poticanje mate i bogatijeg govornog izraza

  Nastavne teme:

  Jezino izraavanje Jezik Knjievnost Medijska kultura

  Vremenik 1 sat u 2 tjedna - 18 sati

  Predmet:

  Matematika

  Uitelj:

  Ankica Krajnik

  Razred: 3.a

  Planirani broj uenika

  5-6

 • 11

  Cilj:

  osposobljavati uenike za kreativno upotrebljavanje usvojenih matematikih sadraja

  Zadaci:

  - uvoenje u svijet klasine matematike na zabavan i pouan nain - usvojena matematika znanja primjenjivati u svakodnevnim ivotnim situacijama - osposobljavati za apstraktno miljenje, logiko zakljuivanje, kreativno upotrebljavanje usvojenih sadraja

  Nastavne teme:

  - Zadaci rijeima u kojima e upotrijebiti usvojene teme predviene nast. planom i programom za 3. razred (geometrijski sadraji, aritmetika)

  Vremenik 1 sat svaki drugi tjedan 17 sati

  Predmet:

  Hrvatski jezik

  Uitelj:

  Marina S. Tretinjak

  Razred: 3.b

  Planirani broj uenika

  5

  Cilj:

  osposobljavati uenike za kreativno upotrebljavanje usvojenih jezinih sadraja

  Zadaci:

  - usvajanje jezinih sadraja kako bi oni postali njihovo vlasnitvo kojim mogu po volji raspolagati, koristiti se njime, prekrajati ga, matovito se igrati, - aktivnije sudjelovanje u dramskom stvaralatvu, - poticanje mate i bogatijeg govornog izraza

 • 12

  Nastavne teme:

  Jezino izraavanje Jezik Knjievnost Medijska kultura

  Vremenik 1 sat u 2 tjedna - 18 sati

  Predmet:

  Matematika

  Uitelj:

  Marina S. Tretin

Recommended

View more >