21 a mvc i codeigniter pdf 76273

Download 21 a Mvc i Codeigniter PDF 76273

Post on 09-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • WEB PROGRAMIRANJEPHP

  MVC arhitektura i CodeIgniter

  2012/2013. dr Nenad Koji

 • CI je MVC framework za PHP programski jezik

  CodeIgniter je MVC framework otvorenog koda koji se koristi za

  izradu web aplikacija

  Razvijen je u cilju da se omogui bri razvoj projekata u odnosu

  na programiranje od nule u istom PHP-u.

  Ovo se postie na taj nain to se prua bogat set klasa za

  najvei broj zadataka koji se uobiajeno postavljaju u razvoju

  savremenih dinamikih sajtova.

  Cilj je da se programerima omogui da se to vie fokusiraju na

  kreativnost, na taj nain da je potrebno to manje koda koji

  treba da neto uradi.

  Takoe je popularan zato to je to jedan od najbrih PHP

  frameworka, a to je posledica toga to sam framework koristi

  jako malo resursa.

 • Preuzeti poslednju veriziju sa sajta

  http://ellislab.com/codeigniter

 • Raspakovati datoteku, i smestiti je u web server (npr. Pod

  imenom CodeI)

  Nakon startovanja web servera, i ukucavanja URL adrese

  127.0.0.1/CodeI, dobija se izgled kao na slici

  To je to!!!

 • M Model (predstavlja biznis logiku, i zaduen za rad sa

  podacima iz baze podataka i njihovu obradu )

  V View (predstavlja podatke koji se prikazuju korisniku. To

  moe biti cela web strana, deo strane, RSS, ...)

  C Controller (predstavlja vezu izmeu Model-a i View-a.

  Prepopoznaje http requeste, analizira URL adresu i komunicira sa

  korisnikom)

 • Ukucavanjem URL adrese od strane autora, dolazi se do faze

  Routinga, koja treba da obezbedi analizu delova URL adrese

  Pre dolaska do Controllera, omogueno je filtriranje podataka

  zbog poveanja sigurnosti

  Nakon obrade od strane kontrolera, i dobijanja svih podataka od

  Model-a i drugih celina, kontroler vraa traene podatke nazad,

  preko View-a, i ako je caching aktivan, deo tih podataka se

  snima, da bi se sa ponovnim zahtevom to bre obradilo

 • Kod standarnog PHP koda

  Root

  index.php

  kontakt.php

  proizvodi.php

  Podfolder, sa dodatnim

  fajlovima

  http://127.0.0.1/index.php

  http://127.0.0.1/proizvodi.php

 • Kod Codeigniter-a

  Root

  index.php

  http://127.0.0.1/index.php/kontakt

  Application

  Controllers Model View

  kontakt.php

  Korisnik

 • http://127.0.0.1/index.php/controller/method

  http://127.0.0.1/index.php/controller/method/a/b

  Ime kontroleraIme metoda unutar

  kontrolera

  Parametri prozvanog

  metoda

 • U root direktorijumu CodeIgnitera nalaze se folderi:

  application, system i user_guide.

  Folder Application je predvien da sadri datoteke koje

  korisnik treba da pravi ili ih prilagodi svojim potrebama.

  Folder system sadri samu sr frameworka sa glavnim

  klasama potrebnim za njegov rad.

  Folder user_guide sadri uputstva za rad.

 • U folderu application nalazi se folder config, koji je za

  poetak rada vrlo bitan.

  U config folderu podeavanja su podeljena po grupama tako

  da je svaka grupa smetena u poseban php fajl.

  U ovim fajlovima podeavanja se nalaze u asocijativnim

  nizovima, ije se vrednosti posle pozivaju prilikom svakog

  poziva frameworku.

 • autoload.php Ovde se navode komponente koje elimo da se automatski pokreu zajedno sa sistemom. To

  mogu biti: paketi, biblioteke, helperi, modeli, konfiguracioni fajlovi. Postoje odreene klase zakorienje koje se pokreu automatski pa se ne navode ovde.

  config.php Ovde se konfiguriu osnovne opcije CI-a. Definisanje polaznog urla, index strane, charseta,

  dozvoljenih url karaktera, prefiks za ekstendovane core klase, kod za enkripciju, parametrisesija, cookie-a, globalno XSS filtriranje. Jedna od interesantnih funkcija koja ovde moe da se podesi je rad sa sesijama koje se uvaju u bazi podataka, ime se postie bolja sigurnost ipreglednost istih.

  database.php Postavljaju se podeavanja za povezivanje na bazu podataka sa kojom ce framework raditi.

  Podrane su MySQL (4.1+), MySQLi, MS SQL, Postgres, Oracle, SQLite, i ODBC baze podataka.doctype.php Definiu se html doctype koji e se koristiti.routes.php Podeava se interno rutiranje zahteva koji stiu CodeIgniteru. Ukratko korisnik moe da poziva

  odreenu stranu, da dobija odgovor od neke druge, a da toga nije svestan. Takoe ovde se navodi podrazumevani kontroler i strana koja e se koristiti za 404 greku.

  smileys.php Podeavaju se parametri sliica koje e ugraeni smily helper ispisivati.

 • index.php/ nesto je strana kroz koju se framework inicijalizuje to znai da svaki poziv ka sajtu mora poeti sa ovom stranom.

  Ipak je mogue skloniti ovaj sement iz URL-a i na taj nain omoguiti kompaktnije linkove koji se uz to i bolje rangiraju na pretraivaima.

  Prvo u root pored index.php moramo staviti .htaccess fajl sa sledeim sadrajem:

  RewriteEngine OnRewriteBase /proconscale/RewriteCond %{REQUEST_URI} ^ system.*RewriteRule ^ (.*)$ /index.php?/$1 [L] RewriteCond %{REQUEST_URI} ^ application.*RewriteRule ^ (.*)$ /index.php?/$1 [L]RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-fRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewriteRule ^ (.*)$ index.php?/$1 [L]

  ErrorDocument 404 /index.php

  Na kraju u application/config/config.php za $config['index_page'] trebamo staviti vrednost prazan

  string.

 • Svaki od foledera za realizaciju MVC arhitekture, moe imati

  jedan ili vie php fajlova

  Glavna koordinacije je kroz kontroler

  Svi kontroleri koji se piu dolaze od CI_Controller

  Unutar kontrolera moe biti vie nezavisnih funkcija

  Svaka od njih moe ali ne mora imati argumente

  Jako je bitno kako se poziva strana ili funkcionalnost u CI

  Na slian nain dobijaju se i modeli iz CI_Model

 • Napomena: U kontroleru su potrazumevano uitane neke klase kaoto su:

  input slui za dohvatanje post, get ili cookie podataka. output omoguuje controlleru da alje ispis bez korienja view-a load koristi se za uitavanje klasa, modela, biblioteka itd.

 • Kontrolerprva.php

  Bez argumenata

  Sadraj index.php

  stranice je za sada

  nebitan

 • prva.php

  Sa argumentima

 • Bez drugog

  argumenta

 • prva.php

  Podrazumevana

  vrednost

 • prva.php

 • P

  r

  eS

  a

  d

  a

 • __construct()

 • Kontroler

  prva.php

 • Welcome to first page

  Welcome to CodeIgniter!

  Text ...

 • zaglavlje.php

  Ovo je zaglavlje

 • proba.php

  Welcome to CodeIgniter!

  Ovo je parametar $cc

 • Welcome to first page

  Welcome to CodeIgniter!

  Ovo je parametar $cc

 • Helperi su PHP falovi koji sadre PHP funkcije. Specifini su to su dostupni globalno na nivou CodeIgniter aplikacije i to nisu napravljeni u OOP formatu. Mogu se uitavati automatski preko application/config/autoload.php ili sa $this->load->helper('ime') u kontroleru.

  URL helper slui za interakciju rad sa URL-ovima. Neke od funkcija su:

  base_url() vraa osnovni URL sajta bez URI segmenata. current_url() vraa trenutni URL. anchor(uri,naziv,$atr) pravi link prema URI ili URL

  linku(prvi argument), drugi argument je tekst linka, treiopcioni i sadri niz atributa linka kao to je title itd.

  redirect(uri) redirektuje zahtev na eljeni URI ili URL.

 • WEB PROGRAMIRANJEPHP

  MVC arhitektura i CodeIgniter

  2012/2013. dr Nenad Koji