2016 jaargang 17 nr 68 september - diaken francois, meester wilfried, juf kris, juf frieda, juf...

Download 2016 JAARGANG 17 NR 68 SEPTEMBER - diaken Francois, meester Wilfried, juf Kris, juf Frieda, juf Stefanie,

Post on 07-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Verschijnt in februari, mei, september en november

  SE PT

  E M

  B E

  R 2

  01 6

  JA A

  R G

  A N

  G 1

  7 N

  R 6

  8

  Straatfeest Vijversstraat

  Gust Valkeneers vertelt over voetbalploeg Jeugdclub Hades

  Een greep uit onze Pukkelpopblog

  Oudleiders Chirojongens vieren 60 jarig bestaan

  Omleidingsroute PKP 2016

 • 3.

  V.U. Chris Goyens, Zavelvennestraat 63 - 3500 Hasselt

  Colofon verdelers van Kriskras Kiewit

  Artikels en kalendergegevens voor het volgende nummer dat in november zal verschijnen, binnenbrengen of mailen voor 25 oktober 2016.

  Extra nummers zijn gratis te verkrijgen in de krantenwinkel Van den Born in de Vijversstraat.

  e-mail: kriskraskiewit@gmail.com website: www.kriskraskiewit.be

  werkten mee aan dit nummer

  Stefaan Brillouet Hendrik Geurts Chris Goyens Jef Leroy Philip Scheepers

  Karl Baeten Toby Baldari Ivan Vanrykel Marleen Ritzen

  Editoriaal

  Johan Deroy Louis Eerdekens Wil Gerrits Gerard Groenen Herman Jacobs Johan Keunen Valère Knaepen Hilde Leën Sonja Lemmens Guido Meuwis Wouter Steukers Julia Theunis Rik Tholen Maurice Vandersmissen Mathieu Vangelabbeek Guido Vanmaele Odette Verheyen Rina Verbakel Marie-Louise Weenink

  Wat een mooie nazomer: het maakt je vrolijk en energiek. De school is opnieuw begonnen, de mooiste vakan- tiefoto’s hangen op het prikbord om de herinneringen levendig te houden.

  Reeds enkele jaren gaan wij van Kriskras Kiewit op pad tijdens de Pukkelpop festivaldagen om te ver- slaan wat er zich allemaal afspeelt op en naast de festivalweide. Je kon hiervan foto’s en verslagen vinden op onze website. Dit jaar hebben we twee jonge Kiewit- se talentvolle schrijfsters en foto- grafen, Laura Lenssen en Charlotte Knapen, op pad gestuurd. We brengen jullie een stukje uit hun werk.

  We waren blij dat er ons een artikeltje zou bezorgd worden over de beheers- en dreefwerken op Domein Kiewit. Deze werken zijn helaas verschoven naar het najaar, mogelijk voorjaar 2017. We houden jullie op de hoogte!

  Er is heel wat gefeest in Kiewit de laatste maanden. De straten met hun jaarlijkse feest en dat zijn er al heel wat: het blijft overal een succes. Dat wilde een groep jonge mannen uit de

  Vijversstraat ook voor hun straat wel organiseren. In juni was het zo ver: de eerste editie van hun straatfeest is een feit. En of het goed geweest is lezen jullie in dit boekje.

  Ook de Chirojongens nodigden hun oudleiding uit op 10 september naar aanleiding van hun zestigjarig be- staan. Op 18 september is het dan de beurt aan alle Chiro sympathisanten om die 60 jaar Chirojongens te vieren. Ik twijfel er niet aan dat het ook hier een onvergetelijke dag geworden is.

  Wij gingen een praten met Gust Valke- neers. Hij is de oprichter van voet- balploeg Jeugdclub Hades. Met deze ploeg, allemaal jongens van Kiewit, is RC Hades in 1970 gestart. Een boei- end verhaal en mooie herinneringen voor velen van jullie.

  De verkeerssituatie in Kiewit tijdens Pukkelpop was wel even anders dan de vorige jaren. Stefaan Brillouet ging praten met Jean-Pierre Blocken en Luc Geuens over o.a. de omleidingsroute.

  We wensen je veel leesgenot met dit nummer.

  Chris Goyens

 • 4. 5.

  Ji ts

  e A er

  ts , L

  an de

  r B oo

  dt s,

  M at

  hi a

  C la

  es , L

  uc as

  C ox

  , S tie

  n D

  am en

  , E m

  m a

  G ie

  le n,

  S im

  eo n

  G ils

  on , L

  en a

  H en

  dr ic

  kx ,

  Lo re

  na H

  ou be

  n, E

  lin e

  Ja ns

  se n,

  M an

  on L

  am br

  ec ks

  , E vi

  L up

  o, F

  eb e

  M in

  oe n,

  P au

  lin e

  M oo

  ns , I

  lia na

  M or

  tz os

  , Ju

  lie P

  ee te

  rs , L

  ev i P

  ry s,

  Je ss

  e C

  ru tte

  n, A

  m èl

  ie V

  an d

  en B

  or n,

  J el

  le V

  er st

  re ke

  n, F

  em ke

  V ra

  nk en

  .

  EERSTEH .

  COMMUNIEZONDAG5 JUNI2016

  C aroline N

  oelm ans, A

  lessandra D e L

  una, Jenny Van L ishout, D

  ita G euns,

  Z ita Tim

  m erm

  ans, E m

  m a M

  aris, T hibo Van Parys, M

  irthe Snoeks, B eyoncé W

  ijgaerts, Sander H

  ilven, R iddick G

  eubbelm ans, M

  ila Z ellenrath, M

  ona D e Schacht, M

  ilan D

  rieskens, M athias C

  ox, L ouis B

  eckers, Plien Schepers. diaken Francois, m

  eester W ilfried, juf K

  ris, juf Frieda, juf Stefanie, pastoor Jan Philippe

  Op 5 juni was het groot feest voor 17 meisjes en jongens van klas 1A, de klas van juf Kris en juf Stefanie. In klas 1B van juf Fabienne waren er 20 gelukkigen. De namen van de kinderen onder de foto’s: van links naar rechts en van onder naar boven.

  Fien B angels, L

  ouuis Stinckens, T hijs A

  rdui, D aan Segers, L

  ene Schevenels, Tuur N ouw

  en, L

  ander Vandebroek, C aro Tim

  m erm

  ans, L otte Van C

  raen, B as G

  eens, L ukas Steegen, L

  ou Van- m

  uysen, M ax D

  e G iorgi, A

  naïs Jonckers, R oos W

  illem s, R

  osie W uytens, D

  iarra Julie Sey, Sem E

  nge- len, L

  inus R oosen, Joppe Trekels.

  Juf Fabienne, diaken François, m eester W

  ilfried, juf Frieda, pastoor Jan Philippe

 • 7.6.

  Vrijdag

  HAPPY HOUR CAFETARIA DE BINDER

  Bier van de tap

  € 1

  Vrijdag 30 september

  HAPPY HOUR CAFETARIA DE BINDER

  Tussen 20u en 24u:

  Bier van de tap

  Wijn Frisdrank

  € 1

  HAPPY HOUR CAFETARIA DE BINDER

  € 1

  vzw Kiewit nodigt alle Kiewitenaren uit op een

  van 20 tot 24 uur

  café de binder

 • 8.

  Charlotte Knapen en Laura Lenssen laten jullie proeven van de sfeer en activiteit tijdens Pukkelpop. Een greep uit de blog.

  Kriskras Kiewit proeft graag van de uitgelaten sfeer en mengt zich van- daag onder de festivalgangers-kam- peerders. We praten ook met uitbaters van eet- en drinkstandjes en ontmoe- ten vrijwilligers van Kiewit. Boven- dien nemen we een kijkje backstage, op het terrein waar werknemers op elk moment van de dag druk in de weer zijn. Op deze blog (blog.kriskraskiewit.be) brachten we Pukkelpop graag zo dicht mogelijk bij u. Daarom zijn er elke festivaldag foto’s gepost.

  Gezelligheid troef bij Chiromeisjes Kiewit Hoewel veel verenigingen meewerken aan Pukkelpop, zijn er weinig die het op een even veelzijdige manier doen

  Charlotte Knapen en Laura Lenssen aan het werk

  dan de Chiromeisjes van Kiewit. Zij helpen niet alleen mee met het af- zetten van straten, maar hun lokalen zijn ook de uitvalsbasis waar de lunch- pakketten voor alle straatafzetters worden voorbereid, een taak waar bij- voorbeeld Sigrid, hoofdleidster voor het komende jaar, en Cara, dit jaar hoofdleidster, zich over ontfermen. Daarnaast baten ze nu al vier jaar een eigen eetstandje uit, waar hun pasta’s en broodjes als, welja, zoete broodjes over de toonbank gaan.

  Minivoetbalclub Minkies Ze zetten al een zestal jaar hun kamp op het schoolterrein van Basisschool De Kievit in de Vijversstraat. Hoe- wel de school de organisatie voor zijn rekening neemt, baat de voetbalclub tijdens Pukkelpop de eet- en drinktent uit op de speelplaats. Tot vorig jaar hoorden daar ook de toiletten bij, maar die blijven dit jaar gesloten. “Wel jam- mer”, vindt voorzitter van de club Marc Cox, “Maar we hebben er nog steeds zeker ons voordeel van.”

  Aangenaam toiletbezoek dankzij vrouwenvereniging Femma. Op wandelafstand van de festival- weide, achter de kerk van Kiewit, stelt Femma de propere (!) toiletten van zaal De Binder ter beschikking. Het is woensdagnamiddag, enkele uren voor het festival zijn deuren opent, wanneer we spreken met WC-verantwoordelij- ken Wies Hanot en Colette Libens. Het gesprek wordt onderbroken door − jawel − een poetsbeurt van de toi- letten. Hygiëne is hier ongetwijfeld verzekerd.

  Vzw Kiewit, de drijvende motor Voor de festivalgangers is Pukkel- pop nog maar pas van start gegaan, maar wie in de buurt woont weet dat er al maanden naar het festival wordt toegewerkt. Die voorbereidingen zijn niet enkel het werk van de Pukkelpop- organisatie zelf, maar ook van de vele Kiewitse verenigingen die zich elk jaar inzetten om het festival in goede banen te doen verlopen. Vzw Kiewit is een overkoepelende or- ganisatie die het verenigings- en eve- nementenleven van Kiewit behartigt. Tijdens Pukkelpop zorgen voorzitter Luc Geuens, coördinator Wim Van- voorden en hun tien sectorverant- woordelijken dat de verschillende straatafzettingen en parkings bemand worden door de meer dan tweedui- zend vrijwilligers die via de vereni- gingen een werkshift opnemen. De voorbereidingen voor het festival be- ginnen al in april en de coördinatoren hebben die tijd broodnodig om het hele administratieve karwei in elkaar geknutseld te krijgen.

  9.

 • 11.

  Tentje vzw Kiewit en KET Penningmeester Gerard Groenen is bijvoorbeeld elk jaar te vinden in het vaste dra