20 Essential Tips for Portrait Photography

Download 20 Essential Tips for Portrait Photography

Post on 07-Jun-2015

560 views

Category:

Documents

3 download

TRANSCRIPT

20 essential tips for Portrait Photography (Phn Retouch) Cng nh phn 1, nhng k thut retouch trong phn ny da trn kinh nghim c nhn ca tc gi (hafoto) nn n c tnh cht ch quan. Cc bc c thy c g hay hn xin vui lng b sung :lol: Mt tm nh t memory card, n ch l mt tm nh th (raw image, xin ng hiu lm vi RAW format), cn phi c edit (retouch, post-processing, s, tt... :) ) c c mt tm nh t yu cu v k thut. Nhng yu cu v k thut l: 1. ng sng (right exposure): "ng" y bao gm c ngha "Under" (nu chp theo style "Under exposure") v "Over" (cho style "Over exposure"). 2. ng mu: Khng b m mu, da ng mu... y xin ng lm ln gia color cast vi off-color. Mt s ngi thch nh b (c) color cast v tc dng c bit nh "reveal mood" (bui ti th phi hi m xanh...). Cn offcolor c ngha l "sai" mu, mu b qu xanh hay qu . 3. ng nt (sharpness): y nn phn bit gia "dreamy" v "blurry". Dreamy n vn c focus ca n nhng nh (soft), cn blurry l sai nt hay out focus. p ng c 3 yu cu trn l hnh c th "giao c cho khch hng ri" :lol: .Nhng steps trn c th thu li thnh action nn mt tm hnh v c bn ch mt khong 30 giy l xong. Tuy nhin ti y hnh ch mi t c phn cn bn (basic) v mt k thut. Yu cu th 4 c tnh cch ngh thut (nn phi tr tin thm mi lm :lol: ) v n i hi "close-retouching" nh: cn bng highlight v shadow, lm cho da mn, blur background, v i khi nhng g lin quan n "Thm m vin"...Nu cn th lm trng en, duotone. Sau y l nhng vic cn lm u tin t kt qu tt: Ni lm vic: 1. Calibrate ci monitor trc. Nu c th c, th xi CRT monitor flat screen :) 2. t monitor ni no m nh sng n nh, khng b nh hng ca nhng ngun sng chung quanh d l thi im no i na trong ngy. 3. Play some jazz music (ci ny th optional :lol: )

Photoshop Workspace: 1. Nhng panel sau y c dng nhiu nht cho nhip nh: Tools Bar, Layer, History, Action. Nu bn khng thy nhng panel ny th bm window menu, make sure nhungx panel ny c check. Chng nhng panel ny thnh mt nhm khng b chon ch. (Chc nng ca nhng panels ny s c gii ngha sau. :)

2. La Eyedropper trn Tool Bar: y l tool dng chn mu, PS mc nh l "point sample", c ngha l nu bn

dng tool ny click ln mt vng no ca nh th n s cho ta bit mu c la. V "point sample" ch la 1 pixel i din cho vng nn thng l khng chnh xc, nn ta cn phi i qua "3 by 3 Average" (xem nh di). Vi s thay i ny, Eyedropper s la 9 pixels (3 nhn 3 l 9 :) ) i din cho vng c la.

3. Hu ht cc lnh (command) trong PS u c th tm thy trong menu, tuy nhin t hiu qu cao nht v tc , nhng keyboard shortcut sau y cn phi nh (khi bn dng bn phm lm vic nht l trc mt khch hng th d "h" (impress) hn, bn cho khch hng cm tng l "Wow!!! This guy is good.. :lol: ) Control-J: Copy layer hay phn c la chn vo 1 layer mi. Control-Z: "Ci ny xu qu! thi lm li nhe" :) Control-F: p dng lnh cui cng 1 ln na. Control-H: Du i vng la chn. Control-D: B (cancel) vng chn. Thi di dng vy ri, bt tay vo tip u tin nhen. Tip 7: How to fix underexposed photos. Bc u tin l nh phi c nh sng retouch. Theo kinh nghim ca tc gi (hafoto) lm vic ti Pictage, trong 10 tm nu c problem v nh sng th 8 tm l underexposure (1 tm b "chy", cn tm kia th nh sng ln xn ) C 2 dng nh b ti: Ton b b ti v mt phn no ca nh b ti. 1. Trng hp ton b b ti.

Step 1: Control-J copy nh ln 1 layer mi. Nhn ln layer panel, ta c background (nh gc) v layer 1 (phn c copy). Step 2: i mode t "normal" sang "screen"

Ti y, nu bn cm thy hnh cha sng, th bn c th Control-J thm mt ln na copy "layer 1" thnh "layer 1 copy", layer mi to thnh cng c mode "screen" nn nh c nng sng thm mt ln na. Tuy nhin ti y, th nh li qu sng nn bn c th gim Opacity xung cn 50%.

nh sau khi c nng sng ln 150% (tm gi l 1 layer ri).

2. Trng hp nh b ti mt phn: nh di nu ta p dng phng php trn th c du, ch r sng ln, nhng bu tri li qu sng, nn ta phi tm cch nng sng vng m ta cn thi.

Step 1: Vo "Select" menu (pha trn cng), chn "Color range...", vo "Select" box, chn shadow (xem minh ha di). Lnh (command) ny ch la phn shadow ca nh.

Step 2: Vo "Select" menu mt ln na, chn "Feather..."

Mc ch ca command "feather" (command ny ch active ch sau khi mt vng no c chn) l to thnh mt vng chuyn (transiotional area) gia vng c chn v vng cn li. Ty theo effect m ta dng trn vng chn nhiu hay t m ta cho n s pixels thch hp trong "Feather Radius" box (Cho nhiu pixels nu efect gy nh hng "ln" trn nh). Thng th nh High Resolution cao hn nh Low Resolution khong 100 pixels. Trong nh ny ta ap dng 58 pixels. K tip bm OK. Step 3: Control-J copy phn c chn ln layer mi. Nu bn "tt con mt" layer background th bn s thy vng chn ( c "feather") trn layer 1.

Step 4: i mode t "nomal" sang "screen". nh sau khi vng ti c nng ln (vng sng khng b nh hng)

Sau khi lm cho nh sng, step cui cng (ca c 2 phng php) l flatten image. C ngha l nh c to bi nhng "lp" (layer), ta cn phi lm "bp" :) n li thnh 1 lp. Vo ci tam gic nh bn phi pha trn ca layer panel, bn s thy command "Flatten Image".

-

Merge Visible s merge tt c cc layer ang hin th, nhng layer ang n (khng cho hin con mt) th s gi nguyn hin trng. Kt qu l ta cn 1 layer cha nhng g ang thy v nhng layer n. - Flatten Image th s merge tt c lun, v su xa th c th hin l PS s merge Visble li ri delete cc layer n i, kt qu l ta ch con duy nht 1 layer.

V hnh nh sau khi Merge Visible hay Flatten Image th u nh nhau, nhng mi cch s c dng tu vo chng ta nh lm bc k tip vo mc ch g. - C 2 yu t nh hng n Feather Radius: 1. Hnh high resolution hay low resolution. Thng th hnh high th set khong 100 pixels hn hnh low. V d nu hnh low set 58 px th hnh high set 158 px. 2. Nu ci effect (hay filter) m ta p dng ln vng la lm cho vng ny thay i qu khc bit so vi vng cn li ca nh, th cn phi set nhiu pixel vng c effect chuyn qua vng cn li nhn t nhin hn. Nu set thp qu th s thay i nhn s "t ngt" hn. Trong PS, khng c nhng con s thn diu (magic numbers), v n ty thc vo camera, ng knh, s thch ca ngi chp nh. Kinh nghim ca hafoto :) : Khong 40-60 pixel: Cho nhng effect "trung bnh" (Hnh high th thm 100 px). Tip 8: How to Enhance Color and Contrast. Sau khi chnh exposure (xem tip 7), bc k tip l chnh (enhance) mu sc. Thng th raw image mu sc khng c vivid v radiant (tm dch l "bt mt"), v s tng phn gia highlight v shadow khng c cao cho lm. V d nh nh sau:

C 2 cch chnh color v contrast: Thm "density" v dng "diffused glows" Cch 1: Adding density with Blend Modes.

Step 1: Control-J copy nh vo layer mi. Step 2: i mode nomal thnh soft light.

Step 3: Trn layer panel, bm nt "Add a layer style", v chn "Blending Options"

Step 4: Ti "Layer Style" dialogue box, ko ci slider ca "this layer" v bn phi khong 200. (Khi ta ko slider v pha bn phi nh vy l bo v phn shadow)

Step 5: Ci slider , nu nhn k n c 2 tam gic. Ci tam gic bn tri n nh hng ti phn highlight. tch n ra: Gi Alt phm, ng thi ko ci tam gic tri v bn tri khong 50 lm l (reveal) phn highlight.

Sau khi bm Ok, th ta s thy hnh c tng density vo phn highlight -> tng phn hn vi phn shadow. (Mun bit effect ny nh hng g ti highlight, ch cn tt con mt ca background layer) y l phn density c thm vo:

Cn y l nh sau khi c tng density:

a qun, nh flatten image nhe. Cch 2: Diffused Glows Technique: K thut ny dnh cho cc bc thch hnh soft v romantic (mn v lng mn :wub: ), v n "diffused" v lm "rc" (glow) phn highlight. Cng dng hnh trn lm v d: Step 1: Control-J copy nh ln layer mi (layer 1) Step 2: Vo Filter Menu, chn Blur -> Gausian Blue...

Ty theo mc soft v glow, p dng khong t 5 -> 50 pixels (hnh HighRes v LowRes nh nhau :) ). y p dng 30 px.

Sau khi bm OK, bn s thy hnh n blur lun, ng hong ht , ch cn i mode t normal thnh softlight. Hnh sau khi i thnh mode softlight

Nhn vo nh ta thy phn highlight nhn mn v rc (soft, glow), nhng phn shadow b mt chi tit. Step 3: Ging nh cch 1, m "Layer Style" dialogue box, nhng ln ny bo v phn shadow 100 v l phn highlight 25.

Nu bn mun bit effect ny nh hng g n phn highlight, ch cn tt con mt ca background layer.

Step 4: Flatten nh v ta da, here you go :)

Tip 9: "Man! You look sharp!" Tip ny ni v k thut dng "Unsharp Mask" Filter cho chn dung. Tip ny p dng cho nh High Res nn s khng c nh minh ha v nh trn din n ch dnh cho Web (tc l nh LowRes). C t nht l 5 cch "sharpen" trong PS, nhng Unsharp Mask c xem nh d dng v h hiu nht (bit nhiu phng php cng c ci li l dnh "ci ln" vi ngi khc cho vui C 2 trng hp cn phi dng Unsharp Mask: 1. Cho d my ca bn "xn" ti u i na, th nh sau khi download t memory card, cng cn phi sharpen (trust me, hnh cng sharp th ch cng nhn bnh bao hn, bi vy mi c ta l "Man! You look sharp!") 2. nh sau khi resize: Cho d l phng ln hay thu nh, sau khi resize cn phi sharpen li (ci ny ng qu hen ) Unsharp Mask c th tm thy Filter - Sharpen - Unsharp Mask... ).

C 3 slider iu khin mc sharpen: 1. Radius: Cnh (edge) c xem l c bn sharpen, nn ngay ti cnh bn c th quyt nh bao nhiu pixels p dng lnh ny. V vy, vi nhng hnh c ng nt "mng" v "smooth" nn set t pixel, v ngc li vi ng nt "thick" th set nhiu pixel. Thng th setting t 1 n 4 pixel l "an ton" 2. Amount: Quyt nh bao nhiu phn trm "cnh" c sharpen. Thng th setting t 50 n 150% l "an ton" 3. Threshold: Ci ny quyt nh "intense" ca "surface". Ni mt cch khc phn "bng phng" (khng phi edge) nhn mm mi (soft) hay anh (strong, hard). Thng th setting t 3 n 20 l thng dng Mi tng quan gia radius, amount, v threshold. Nu radius c set thp (1 px), th bn c th set amount cao (150%) v ngc li: Nu radius c set cao (4 px) th bn c th set amount thp (50%) Threshold: Ty theo bn thich nh cao hay thp intension: set thp (3) th nhn sc, set cao (20) th nhn "mm". Cn c vo nhu cu ca nh m set cho thch hp (v d nh nh c edge mnh hay mm mi, nh nhn soft hay high contrast). V nhng thng s trn ty thuc vo my nh, ng knh, v k thut ly nt nn bn cn phi b thi gi th nghim coi thng s no tt nht cho my ca mnh (There are no magic numbers ) Killing Tips cho Unsharp Mask: Tip 1: Nu sau khi p dng Unsharp Mask, m nhn cha "sharp" th click Control-F (p dng filter thm mt ln na). p dng filter 2 ln vi low-setting hay hn l 1 ln vi high-setting. (Ci ny k hn ) Tip 2: Nu hnh b sharp hi qu trn ( ci edge n b halo effect) th vo Edit -> Fade, i mode thnh luminosity.

hafoto's favorite setting: *Hnh high-res: Threshold:0, Radius: 1, Amount: 300 (Sorry, I broke the rule * Hnh low-res: Threshold:0, Radius: 0.3, Amount: 150. Tip 10: Go Beyond The Real World

).

Mt trong nhng k thut to n tng cho ngi xem l lm cho mu sc "rc r" hn mt thng cm nhn (surreal). Khi m mu sc tr nn "vibrant" v "vivid" th d "bt mt" ngi xem hn. Nu bn no chp "commercial"(chp cm go :lol: ) th k thut ny l dnh cho bn :gathering C 2 k thut thng dng l "Masking with blending modes" v "Paint with softlight brush". 1. Masking with blending modes: nh di ta thy ch nhn "nht nht", qun Jean cha c "xanh blue" lm, c cha c xanh "zd"(hay "r" :lol: ) lm, my th cha kch tnh (dramatic) lm

Step 1: Control-J copy nh ln layer mi Step 2: i mode ca layer trn t "Normal" thnh "Color Burn",

By gi th bu tri nhn "kh" hn, nhng m mu sc th nhn "bt bn bt". Khng sao, v mnh ch dng layer trn (layer 1) nh l mt ci "mask" (mt n) che phn my pha di. Step 3: bin layer ny thnh ci mask, gi phm Alt v bm vo nt "Add layer mask" trn layer panel (c khoanh ). By gi, hnh s tr li bnh thng, v trn layer 1 bn s thy mt hnh ch nht mu en, iu ny c ngha l layer ny ng vai tr nh l mt ci mask.Ti thi im ny, th layer 1 cha c mask layer backgrounk (ni mt cch khc l layer 1 cha che y layer background).

Step 4: bt u dng phn my ca layer 1 che y (masking) phn my ca layer background, bm phm "D" set foreground mu trng, ri chn mt ci soft edge brush trn Tool Panel, vi mode "normal, opacity 100% .

Step 5: che (mask) layer background, bt u di ci brushd ly phn my ca ca layer 1 p ln (hay "" ln) phn my ca layer background)

Cn y l phn my c dng "" ln phn my ca nh "gc" (tt con mt ca layer background)

Tng t nh vy, lm cho c xanh hn th chn Mode: Color Dodge, Opacity: 50%. lm cho qun Jean xanh hn v tc "" hn th chn Mode: Overlay, Opacity: 50%. Nhng layers pha di c i tn thnh May, Co, QuanToc tin theo di.

Nu bn thy c xanh qu th c th gim Opacity xung cn 30% hay 40%.

Ch thch: S tht th nhng layer trn (May, Co, QuanToc) khng "che" layer gc m chnh xc hn l chng "tng tc" vi layer background bng nhng mode khc nhau (Color Burn, Color Dodge, Overlay) nhng mc khc nhau (ty theo Opacity). Phn ny rt quan trng v hi di dng, em xin dng y coi cc bc phn ng ra sao? Em vit c d hiu khng? Hay l cn phi vit li - Cng dng ca BURN layer cng ging nh ci burn tool trn bn dng c, tc l n t/lm nhn thm cc mng ti, v vy trong v d ca anh H khi anh ta burn ci mng tri th mu xanh tri nhn n gi di (dramatic) hn.

- Cng dng ca DODGE layer cng ging nh ci dodge tool trn bn dng c, tc l lm nhn phn sng ni ln, v vy trong v d ca anh H, anh lm th vi c em ln phn c sng lm n ni ln 3 chiu hn. - BURN v DODGE lm vic phn no tri ngc nhau, 1 ci lm ti phn ti v ci kia sng phn sng. BURN c dng nhiu cho nh khi tri overcast em ln nhng chi tit gn mt. DODGE dng nhiu khi xa bt cng chi tit v d nh khi lm trong trng trng mt. - OCAPACITY thay i ty theo khu v ca ngi lm PS chn ng cng thay i so vi nh "gc". - BRUSH + MASK dng lm ch mng no mnh mun p dng cc ch chnh sa cho hp l. Tip 10: Go Beyond The Real World (continue) 2. Paint with Softlight Brush: K thut sau y d gp 10 ln k thut trn v mt hiu qu nhng em phi trnh by k thut (masking with blending modes) trc l v: 1. Nu k thut ny c vit trc th ch ai thm c k thut trc :lol: 2. K thut trc c coi nh tiu chun (standard), k thut ny c coi l "t o" (underground). 3. K thut trc c dng minh ha cho khi nim v layers, masking, blending modes...K thut ny dng "kim tin" nhanh hn nh sau y, ta thy background rt l mu sc (, xanh l cy, xanh da tri, vng), nhng nhn "cht" (dull).

Step 1: Control-J copy nh ln layer mi. Ta s t mu trn layer copy ny, v nu ta c qu tay t nhiu qu hay lm sai ta ch c vic delete layer ny m khng nh hng n layer di. Step 2: Bm ln "Set Foreground Layer", di ci vng trn la mu m bn mun t.

Step 3: La "soft edge brush" trn Tool Panel, set mode Soft Light, Opacity 30% trn Option Bar.

Step 4: Ri by gi l phn "" nht. Vi ci tng mu th bn chn Foreground Color m sng hn 1 t (bng cch di ci vng trn nh vo vng ti), ri t "hn nhin" ln ci tng . Tng t nh vy vi mu vng, green, blue.... Lu , t va va thi nhe coi chng mu le lot qu ging nh GO BEYOND THE REAL WORLD (ta ca tip ny :lol: )

Tip 11: The Power of Darkness. Thng th ch ca mt tm nh l thuc v phn highlight, nhng chnh phn shadow p lm ni bt phn

highlight. Phn shadow gip cho vic loi b nhng chi tit khng cn thit, hng mt ngi nhn vo ch , v lm cho nh thm phn kch tnh. Cho nn iu chnh t l gia highlight v shadow quyt nh n ci "hn" (mood) ca nh. C 3 cch thng dng iu chnh phn shadow: Vignette technique, Color range, v Magic wand. 1. Vignette Technique: Phng php ny thng c dng khi chung quanh ch c nhiu vt th "distracting" v sng lm cho nhi nhn b chia tr. khc phc, 4 gc ca s c lm ti i hng mt ngi nhn vo trung tm. (xem nh di)

Step 1: Bm vo nt "Create a new layer" trn layer panel to nn 1 layer trng (blank layer).

Step 2: Bm phm "D" set foreground mu en. Gi Alt key, ng thi bm phm "backspace" lm cho "layer trng" mu en.

Step 3: Ko Opacity ca "layer trng" t 100 xung 0. Chn Elliptical Marquee Tool trn Tool panel. V vng trn chung quanh mt ch .

Step 4: Vo Select -> Feather: set feather: 15. Bm phm "Backspace" xa i vng chn (c l "en". Control-D b vng chn (deselect).

) layer

Step 5: Nng Opacity ca layer "en" ln khong 30 lm cho nhng vng chung quanh "ti" i. That's it. :lol:

2. Color Range Technique: nh di ta thy ch ni bt, tuy nhin lm ni bt nhng bng n mu trn trn nh, ta cn phi lm ti i nhng phn sng khng lin quan n nh.

Step 1: Vo Select -> Color Range. M menu Select box, chn "Shadow", sau khi bm OK, bn s thy nhng ng "kin b" (marching ants) chn ly vng shadows.

Step 2: Chn feather khong 12 px (lun lun feather sau khi chn ) Gi phm Control, ng thi bm phm "H" giu i vng chn (ta ch giu i khng b vng mt, v d lm vic, ch vng chn vn cn :) ) Step 3: Vo Image -> Adjustment -> Brightness/Contrast: Gim Brightness xung cn -70.

Gi phm Control, bm phm "H" cho vng chn hin tr li. Gi phm Control, bm phm "D" b vng chn. V c bn l hon tt, tuy nhin, ch chnh hi b ti i v ta vn cn thy ci bn n pha sau c gi. lm sng li ch , chn History Brush (Opacity: 70), v li vng b m ti (bn trong ng xanh l cy).

xa i ci bn. Bm phm "D" set foreground mu en (xem nh di), chon Soft Edge Brush, ri bi en i :lol:

nh sau khi hon tt

3. Magic Wand Technique: Mt s nh ta cn la shadows bng Magic Wand Tool. V d nh nh pha di, ta ch mun chn vng shadows background, v yn vng shadows trn ch .

Step 1: Chn Magic Wand trn Tool Panel. Trn Option Bar, bm nt "Add to selcetion", Tolerance = 32, "check" ci Contiguos box. Step 2: Bm ln vng "hoa th" pha trn trc, ta s c 1 vng chn, la tip phn cn li, bm ln ci "hoa th" pha di.

y l nh sau khi vng shadows c chn

Step 3: Vo Select -> Feathers: cho feather 12 Control-H giu i vng chn Vo Image -> Adjustments -> Brightness/Contrasts: Gim Brightness xung 50 Control-H cho vng chn hin li Control-D b vng chn nh sau khi hon tt

Tip 12: Black & White, Duotone, Infrared, and Cross-Processing. 1. Black & White: Khi chuyn t mu sang B&W, iu quan trng nht l control tng channel red, green, blue mt t c kt qu tt nht. V mi nh c mc Red, Green, v Blue khc nhau nn khng c (hay cha c) filter no t ng chuyn B&W mt cch "magic" c. Hn na, chuyn B&W bng cch "eyeing" (canh) cng l mt th vui :lol: . control tng channel Red, Green, Blue mt mt cch hiu qu nn nh nhng tips sau: Red channel lm cho skintone sng hn v mm mi (soft), Green channel nh hng n tng phn (contrast), v Blue channel th cha nhiu "noise" Nguyn tc chung l to nn 2 Channel Mixer Conversions: 1 ci "lo" v skintone, 1 ci "lo" v contrast, c 2 u set Blue channel thp, ri dng masking technique "gom" tt c thnh 1 version. nh sau c dng convert thnh B&W:

Step 1: Trn layer palette, bm nt "Create new fill or adjustment layer", chn Channel Mixer.

Step 2: Check box Monochrome, set Red = 30, Green = 110.

Step 3: Cht man, hnh b chy :lol: , ng c hong, cha xong m. Tt con mt ca Channel Mixer 1 i, background layer (hnh mu) l tr li.

Step 4:Lp li step 1 v 2, nhng set Red = 0, Green = 100, Blue = 0 (nh check Monochrome). Step 5: Bt con mt ca Channel Mixer 1 ln, v click ln layer ny cho n active. Nu bn lm ng th kt qu s ging nh hnh di:

Step 6: Step ny dzui nht v ta s xa i my ci "chy". Chun b cha. Bm phm "D" set foreground/background v mc nh (just do it :) ). Bm phm "X" set foreground mu en. Chn "soft edge brush", set Opacity khong 50 (trn Option Bar, ch khng phi Opacity ca layer :) . Ri v "hn nhin" ln ch "chy"... Sau khi t ln ch "chy", ta thy ci mi v mt phn trn v m cn hi chy. Gim Opacity xung cn 20, t tip cho n i lun :lol: . Thc ra nhng vng ny l 70 (hi ny 50, gi cng 20 l 70 :) ) nh sau khi hon tt. (Step ny linh ng, ty theo s thch ca bn)

2. Duotone: L s pha trn mu gia en v mt mu khc (trng en l dng c bit ca duotone khi en pha vi trng). Sepia l dng kinh in nht khi en pha vi nu . C it nht l 5 cch lm duotone trong PS. Cch "tiu chun" do PS ra l chuyn nh RGB thnh grayscale, ri bt u chn mu pha vi en (c t mu trong PS). Theo kinh nghim ca tc gi (hafoto) th cch ny khng cho kt qu n nh (consistency) (he he he, hafoto dm ch PS :lol: ), nn t ng "m" ra phng php khc d hn, cho mu consistent hn, v c th lm "action" c. Phng php Sepia ca hafoto (nghe oai w :lol: ) nh c dng lm sepia:

Nu bn dng phng php chuyn B&W trn th b (skip) step 1 v 2. Step 1: Image -> Adjustmemts -> Desaturate loi b mu ht. Step 2: Control-L m "Levels" ln. Chnh input levels theo th t: 10, 1.00, 245 (mc ch tng contrast ng theo style sepia)

Step 3: Image -> Adjustments -> Color Balance Set Yellow = -45, Red = 50

That's it, nh sau khi chuyn thnh Sepia

3. Infrared: c im ca Infrared film l: 1. Green th sng v Blue th ti. 2. nh bi ht (grainy) v rc (glow) (loi film ny high-speed v long-exposure). Vi nhng c im ny ta s dng Channel Mixer v Diffused Glow filter ti to li ("nhi" :lol: ) Infrared effect. nh sau c dng to effect:

Step 1: Trn Layer Panel, bm nt "Create new fill or adjustment layer", check box Monochrom, set Red = 90, Green = 150, v Blue = -150.

Step 2: lm cho nh "ht" v "rc" (grainy and glow), ta dng Diffused Glow filter. Trong PS, filter ch p dng cho mt layer nn ta phi to mt "bn sao" lm vic (ta vn mun gi Channel Mixer layer v sau khi p dng filter, ta c th thay i Green v Blue nu cn). Step ny cn 4 ngn tay :lol: Shift-Control-Alt-N (cng lc) to blank layer (layer trng) Shift-Control-Alt-E (cng lc) "nhp" layer gc v layer mask li

Step 3: Vo Filter-Distort-Diffuse Glow, ta s thy 3 ci slider iu khin mc diffuse glow: Graininess slider: iu khin mc ht (set 6) Glow Amount: iu khin mc rc (set 1) Clear Amount: iu khin mc chi tit (set 18) Nhng setting trn c tnh cch s thch c nhn, bn c th set cch khc ty .

Step 4: Nu cn th lm thm step ny cho "phong ph" Control-J: to layer mi. Filter-Blur-Gaussian Blur: set 10 pixels i mode trn Layer Panel thnh soft light rc hn na, v thm contrast.

4. Cross-Processing: y l k thut m ngi ta dng chemical trng film 35mm dng cho slide film. y l mt style rt l "unique" vi c im l highlight b "chy" (blown-out), mu en th cc m (rich black), tone mu ni chung b "shift" v tr nn high-saturated, v tng phn mnh. K thut ny rt thich hp cho qung co bo ch, vi khung cnh l nhng thnh ph cng nghip, hay urban setting (New York, Chicago, Los Angeles, Saigon (c bit ng Nguyn Hu... :lol: )). Nhng ngi chp film phi suy ngh cn thn trc khi film ca mnh cross-processing, v k thut ny l "mt n hai thua", nu m nh xu th coi nh film h lun . i vi ngi chp digital th khng sao, v bn gc JPEG vn cn nguyn (that's why I shoot digital :) ). t kt qu tt th hnh phi c tng phn cao. Nu cha, th c th vo: Image -> Adjustments -> Brightness/Contrast tng ln. nh sau c p dng cho k thut Cross-Processing.

Step 1: Vo Image -> Duplicate... to mt bn sao ca nh gc.

Sau khi click OK ng duplicate, ta s c 1 bn sao (di dng qu hen). y l bn m ta dng crossprocessing. Step 2: Vo Image -> Mode-> Lab Color i RGB color sang Lab Color

Step 3: Vo Window -> Channel m Channel Panel ln, ti y, bn s thy bn copy ny c cu to bi Lab Color vi 3 channel l: Lightness, a, v b.

Ta s lm vic trn 2 channel a v b

Step 4: Click ln channel a cho n "active" Vo Filter -> Blur -> Gausian Blur: Cho 5 pixels

Control-L m Levels ln, p dng Input Levels: 77, 1.00, 255. Channel Lab bt u mu bi "shift"

Step 5: Click ln channel b cho n "active". Channel ny khng cn Gaussian Blur, nhng p dng Input Levels: 77, 1.4, 255. Ti y, nu bn click ln Lab channel bn s thy mu hon ton b "shift"

Step 6: Control-A: chn ton nh Control-C: copy nh vo buffer (ni nh "tm tr") Ti y th bn khng cn "bn sao" ny na, bn c th "close" n li. Step 7: Sau khi "close" bn sao, bn s thy bn gc. Control-V: copy bn sao t buffer ln trn bn gc i mode ca layer "cross-processing" thnh "Overlay", v gim Opacity khong 60-80 (ty theo s thch).

nh sau khi "Cross Processing"

Step lm thm cho zdui: Nu bn mun nh rc (glow) ln, th duplicate layer background, gaussian blur: 1

pixel, Opacity 40%. Thm layer mask v li chi tit ca mt mt t l xong.

nh c thm mt t "glow"

Tip 13: Welcome to Hafoto Beauty Salon. Nhng k thut c trnh by sau y c bit dng retouch chn dung cn mt. Mc ch chnh l lm ni bt ln nhng nt mt (facial features) nh: mt, mi, ming (c ch "g" khng? ), v c bit l "skin tone". ng knh my nh rt l "unforgiving". Trong i sng hng ngy ta gp nhiu ngi nhn rt l handsome/beautiful, nhng n khi thu vo trong ng knh my nh th (oh! my God) nhng nhc im l ra mn mt tng cht mt (xem nh di)

Ci "problem" ln nht l k thut "control" nh sng. Skin tone p l do nh sng "p". Tuy nhin khng phi lc no nh sng cng l tng. V vy, trong k thut nh sng ca chp chn dung ngi ta thng dng diffusing light t c hiu qu "nh" (soft) v "rc" (glow). Filter c dng to hiu qu soft glow ny l "Hasselblad Softar No.2" m ngy ny c fashion photographer Kevin Ames ti to li trong photoshop, v Hafoto :lol: "modify" thm hon chnh hn (h h cho "n" t nhe :gathering ) Ni nhiu qu, thi bt u nhe: Step 1: Control-J hai ln to 2 bn sao (version) ca nh gc. cho d hiu, i tn layer 1 thnh "darken", layer 2 thnh "lighten" (mun i tn layer, click 2 ln ln ch "layer 1" ri nh thay vo ch "darken", ri bm "enter").

Step 2: Tt "con mt" ca "Lighten" layer, bm ln "Darken" layer activate. Apply Gaussian Blur filter (Filter-Blur-Gaussian Blur) ln "Darken" layer (40 pixels). i "mode" t "Normal" thnh "Darken"

nh sau khi "apply" Gaussian Blur" filter, vi mode "Darken"

Step 3: Tng t nh vy vi "Lighten" layer, nhng apply Gaussian Blur filter vi 60 pixels, v i thnh mode Lighten. (Nh bm ln layer ny cho n activate v nh bt li "con mt" cho n hin th).

Step 4: Bm ln "Darken" layer activate, gim "Opacity" ca layer ny xung 40%.

Ti y, ta cn "nhp" (merge) 2 layers "Darken" v "Lighten" thnh 1 layer to tc dng soft glow (Darken gi chi tit, Lighten to "glow effect", l l do ti sao Lighten layer dng 20 pixels blur hn Darken layer). Step 5: Tt con mt ca "background" layer. Bm ln "Lighten" layer activate. Gi phm Alt, ng thi bm vo mi tn gc phi trn cng ca Layer Panel m menu, chn "Merge Visible".

Lu 1: Gi phm Alt, ng thi "merge" bo v 2 layer khng b xa (Nu ta cn thay i g th n vn cn ). Nu khng gi phm Alt trong khi merge th Photoshop sau khi merge s xa (delete) 2 layer ny. Lu 2: Bi ny vit cho PS CS2, nu dng PS7 th phi to mt layer trng(blank layer) trc khi merge (nh to layer trng trn cng). Sau khi merge, ta c 4 layers: Layer background (hnh gc), layer Darken, layer Lighten, v layer 1 (do Darken v Lighten nhp li).

hon tt "Hasselblad Softar No. 2 effect", bt con mt ca layer background ln, tt con mt ca 2 layer Darken v Lighten, v gim Opacity ca layer 1 xung cn 40%.

Nhn xt ca Hafoto: Ti y, "skin tone" tm "improve" nhng effect ny lm blur lun mt, mi, ming ca ch . khc phc, ta s lm layer 1 ny c tc dng nh l 1 ci mask. y l im u vit nht ca "masking technique", v n tha mn c m ca ngi chp nh. Vi k thut ny ta c th to cho nh c nhiu mc sng ti khc nhau (different levels of lightness). T Step 1 n Step 5 ti xin credit cho fashion photographer Kevin Aimes. S tht th k thut ny c rt nhiu ngi p dng v c ng trn cc tp ch ni ting nh Photoshop User, Range Finder, v nhiu sch photoshop khc. Mi tc gi dng nhng setting vi nhng thng s (parameters) khc nhau, nhng v c bn th gn nh nhau. Phng php lm l quan trng ri, nhng bit cch dng mt cch linh ng th quan trng hn nhiu (v cng rt l th v). T Step 6 tr i l kinh nghim bn thn ca tc gi (hafoto), hi vng rng sau khi lm th, bn c s rt ra nhng kinh nghim ring cho mnh, v pht trin (develop) cho mnh mt phong cch retouch ring th hin c c tnh v thch nhip nh ca mnh. Step 6: bin layer trn cng (layer nhp li t Darken v Lighten layers) thnh layer mask, trn Layer Panel, bm vo ci nt vung c vng trn chnh gia (nt ny nm pha di cng ca Layer Panel)

Ti y l phn "zui" nht v "" nht. Ti thi im ny th layer 1 "" ln layer background (nh gc), ta s chn bao nhiu phn trm nh gc c l ra (reveal) ty theo thch ca mnh (phng php ny gi l "unmask") Trong nhip nh chn dung, i mt l quan trng nht (i mt l ca s ca tm hn m :lol: ) nn ta s unmask 100%. Ming cng c unmask 100% (mt v ming l 2 chi duy nht trn khun mt c th biu l cm xc) K n l mi, tc, tai, o....bn c th chn t 60% n 80% (lm nh vy c ngha l gin tip lm cho mt v ming ni bt hn na) Cui cng l skintone (trn, m, cm, v nhng g cn li thuc v da), ty theo skintone ca ch tt hay xu m chn t 10% n 30% (chn 10% nu skintone "bt" qu) Lu 3: t nht phi cho skintone 10% ch ng nguyn, nu khng skintone nhn ging nh "plastic". Lu 4: Nu nh c background th nn unmask background 50%. Step 7: Bm phm "d" set foreground color v default (mu trng), bm phm "x" chuyn n thnh mu en (just do it :lol: ). Trn Tool Panel chn Soft Edge Brush

Step 8: "unmask" phn trm nh di, ch cn chn Opacity theo mun ri "t" hn nhin (trn thc t, khng phi l "t" m l "c l" th ng hn )

Lu 5: Trong khi "c l" nh chn brush va ln v "t" mt ln thi. V d nh nu bn t vi Opacity 20%, min l bn gi cht nt tri ca mouse (chut) th n vn l 20%, cho d l qut ti hay qut lui, nhng nu bn nh tay ra ri bm li, bn m t ln ch c na th n s l 40%. :lick: Lu 6: Trong khi "c l" (ch ny nghe gh qu :lol: ), mun thay i size ca Brush bn c th dng phm "[" chn Brush nh hn v "]" cho Brush ln hn. nh sau khi "c l": Mt: 100%, mi, tai, tc, o: 70%, trn, m, c: 10%.

Ti y l coi nh hon tt 7 phn 10 cng vic, phn cn li l retouch mt, mi, Dodge v Burn, xa i qung di mt, chnh nh sng v tng phn... Nhng phn chi tit ny, ngy mai vit tip nhe :gathering nh di c retouch chi tit:

hon tt phn "skin tone" ta cn phi chnh thm Brightness/Contrast. Tuy nhin, phn ny thng lm cui cng nn em xin " dnh" sau khi hon tt phn retouch. Bc k tip l "ty mn" (blemish). Trc khi lm phn ny, ta cn phi delete 2 layers Darken v Lighten ("li" n vo ci thng rc gc di bn phi trn Layer Panel), v nhp (flatten image) layer mask vi background layer li. nh sau dng minh ha retouch:

C 3 dng c chnh (tools) dng "clean up": Clone Stamp, Healing Brush, Patch, v c bit PS CS2 gii thiu thm 1 dng c na gi l (Drum roll please.....) Spot Healing Brush (man! tool ny ng l new invention :lol: ). Trong nhiu trng hp th ta ch cn Clone Stamp v Spot Healing Brush l " xi" ri. "ty" nhng ci mn trn mt Tyler (poor boy :lol: ), ta ch cn dng Spot Healing Brush. Chn Spot Healing Brush trn Tool Panel, t brush ln trn ci mn (xem mi tn hnh xanh l cy), bm 1 ci, mn s bin mt (bo m khng au n g ht :gathering )

Tip tc "clean up" cho n khi "sch s" (nh cha 1 hay 2 mn li nhn cho n t nhin). K tip l vn hu nh ai cng c l "Dark Circle" (qung thm di mt), (hic! chng ta ang sng trong 1 th gii m ai cng b thiu ng ht ) Chn Clone Stamp trn Tool Panel, t brush ngay di qung mt (xem minh ha di), bm phm Alt, vng trn s bin thnh hnh "vng mc tiu" (target), bm nt tri ca chut ly "sample" (c ngha l ti im ny c chn lm "sample"). By gi, y nh brush theo chiu mi tn, ta s thy "qung thm" nht dn (nh set Opacity 70% thi, trnh 2 vng k cn nhn qu ging nhau) Lm tng t nh vy vi mt bn kia.

Tyler sau khi c "clean up"

K thut "retouch" mt: (ten ten ten tn, trch symphony #5 ca Beethoven Step 1: Chn Lasso Tool trn Tool Panel. Trn Option Bar, chn "Add to selection".

)

Gi nt tri (left button) ca chut, bt u "v" chung quanh trng trng. ng v s to nn "ng kin b" (marching ants) cho ta bit (nhng) vng bn trong l vng c chn.

Step 2: Vo Select->Feather... Trong Feather Radius Box, chn 2 px Ch : Lun lun "feather" sau khi to vng chn (bit ri, kh lm, ni mi... )

Bm Ctrl-H giu i "marching ants" ( khi "vng" mt, vng chn vn cn ) (bit ri m..... :) ) Step 3: Vo Image-> Adjustments-> Hue/Saturation...

Trong Edit Box, bm mi tn m menu ra (xem minh ha trn), chn Reds. Gim Saturation xung cn -80 (t -60 n -80 l c)

Tr v Master, tng Lightness ln +4 (t +2 n +4 l c)

Mc ch ca Step 3 l "xa" i nhng ng gn mu (redness) trong mt, ng thi lm cho n "sng" ln. Trong trng hp mt khng b "redness" cng nn thc hin step ny v n gip cho mt hi "blue" (nhn vy mi "ph" :lol: ) Ctrl-H cho "marching ants" tr li, Ctrl-D ri vng chn. Step 4: Bm "set foreground color" m "Color Picker", ty theo mu mt m chn (nn chn mu hi m). Trong trng hp ny, mt Tyler mu "green", ta s chn mu "dark green" (R:41, G:94, B:11) (tc l m hn 1 t). Trn Tool Panel, chn Soft Edge Brush. Trn Option Bar, set Mode: Soft Light, Opacity: 30% (Bit ri..., ci ny ni my tips trc ri m :lol: )

K tip, v "hn nhin" ln "trng xanh" ca Tyler. Step 5: Dng "Clone Stamp" "xa" i ci "catch light" bn mt tri ca Tyler (mi mt ch nn c 1 "catch light" thi) Mt sau khi "retouch"

Lu 8: i vi ngi ng mt en, ta cng "saturate" mu en cho n "thun" en (pure black, R=0, G=0,B=0), ri dng Dodge tool gy cm gic 3 chiu (3D). K thut Dodge v Burn em s vit k pha di. Lu 9: K thut "reouch" mt c th dng cho rng ch khc l Step 3, thay v chn "Reds" th ta chn "Yellows". K thut Dodge v Burn: y l k thut c dng trong k thut phng ti ca nhip nh kinh in, trong qu trnh in mt s vng trn "negative" b "chn" (block) nh sng ln (t nhiu ty theo) kt qu l tm nh in ra (print) c sng hn (t nhiu ty theo). Mc ich ca k thut ny l lm cho highlight v shadow tng phn hn, kt qu l nh nhn c chiu su v dng hnh khi (3D) hn. Ni chung v nhip nh l ngh thut din t trn mt phng 2 chiu, nn vic to hiu qu khng gian 3 chiu l 1 trong nhng mc ch ca ngi chp. Ngy nay, Photoshop lm cho k thut ny d dng hn nhiu (t nht l bn khng phi chui vo phng ti thui l m :lol: m c th ung dung ngi "dodge" cnh bn computer vi cafe v nhc Jazz du dng :lol: ) C 2 cch "dodge" v "burn" trong PS: Cch "lm bing" (Lazy way) v cch chnh thc (Right way) (Ch thch: y l nhng t ca tc gi :gathering ) Ty theo trng hp m bn c th chn phng php thch hp. 1. The Lazy way: Phng php ny thch hp cho chn dung cn mt (close up). Bm phm "o" chn Dodge, chn Burn th nhn nt tri chut bn s thy Burn Tool.

nh sau c dng minh ha cho k thut "Dodge and Burn"

Trn Option Bar, chn Range: Midtones, Exposure: 20%

Nguyn tc chung ca Dodge v Burn l: Mun cho vng no ni ln trn, nhn c cm gic "cao" th ta "dodge" (thng l vng highlight), mun cho vng no "chm" xung, c cm gic thp, th ta "burn" (thng l vng shadow). nh sau y, vng "" l vng ta s "burn", vng "xanh" l vng ta s "dodge".

V ta set Exposure 20% nn ta ch cn "qut" mt ng l ri ( gi l "Lazy way" m :lol: ) nh sau khi Dodge v Burn:

Lu quan trng: Nh "qut" mt ng thi nhe :lol: , v mt thng rt kh nhn ra s thay i, nn nu bn l ngi ln u tin s dng phng php ny, bn rt d lm "qu trn" 2. The Right Way: Cch ny c nhiu ngi dng nht v nhng u im sau: 1. Ta dodge v burn trn 1 layer khc nn khng nh hng trc tip n nh gc, nu khng thch th ta ch c vic delete layer ny i m thi. 2. V n "tc ng nh" nn thch hp cho nh no cn dodge v burn nhiu mc khc nhau. 3. V v c nhiu "pro" dng nn ta nn bit cho n "oai" :lol: nh sau c dng minh ha cho phng php ny. Trong nh ny ta cn lm ni bt nhng "muscle" nn ch cn dodge v burn nh, nhng ci tng cn phi dodge v burn mnh hn gy tc dng "vignette".

Step 1: Trn Layer Panel, bm nt "create a new layer" ng thi gi phm Alt

Step 2: Trn New Layer Dialog, i Mode thnh "Overlay"

"check" ci box "Fill with Overlay-neutral color (50% gray)"

Sau khi bm "OK" th ta s c 1 layer mi trn layer panel, nhng n "transparent" (c ngha l ta c th nhn xuyn qua, v n ch tc dng ln layer di mt khi ta v ln trn).

Gi y ta s dng layer ny thm mu "xm" vo hnh di, vn l thm nhiu hay t l do bn quyt nh. Step 3: Bm phm "d" set foreground color thnh mu en (default), ta s dng mu ny "burn" (lm cho m i). Nu mun "dodge" (lm cho sng ln) th bm phm "x" chuyn qua mu trng (mun tr v "en" li bm phm "x" tr li)

Chn "soft edge brush", trn option bar, set Opacity t 5% ti 15% (ty theo), v bt u dodge v burn hn nhin :gathering

nh sau, "muscle" ca Chris c "dodge" v "burn" nh 10% Opacity, cn ci tng pha sau th "burn" ti bi lun :gathering

Lu 10: (Dnh cho cc bn thch th nghim), trong khi to "soft glow effect", thay v chn mode "darken", bn c th chn Multiply, Color Burn, v Linear Burn. Tng t nh vy, thay v chn mode "Lighten", bn c th chn Screen, Color Dodge, Linear Dodge. Nh vy, vi 4 mode chn mi nhm, bn c th to c 16 kiu kt hp khc nhau to "soft glow effect". Phn ny xin cc bn t "my m" ly. Sau khi p dng "effect" ny, m nh nhn qu "soft", th vo Image->Adjustments->Brightness/Contrast, chnh li nh sng v contrast (ci ny th ty theo s thch c nhn ca bn)

Ti y, em xin kt thc Tip 13. Hi vng cc bn c nhng kin thc "essential" nht lm cho 1 tm nh c th "wowww" :lol: , tuy nhin nu thc tp nhiu cc bn s to c cho mnh 1 phong cch "retouch" ring. Nn nh cn phi linh ng (flexible), th nghim (experiment), v kin nhn :) Nhng tip cn li, em s bn v k thut thay i background vi "tc gi bay tm lum", cha nh "chy", v i loi nhng tip lm cho cng vic retouch nhanh hn, hiu qu hn... By gi ti phin cc bn "quy" nhe, em s post nhng nh gc v nh sau khi retouch cc bn c th so snh v thy rng "post processing" quan trng t nht l 30% ti s thnh cng ca nh. V vy khi chp nh thu c d liu tt, v khng c d liu tt th kh c nh p lm (garbage in, garbage out) :gathering

tin cho vic demostration cc tips retouch chn dung trn, ti xin m thm mc "Case Study" cc bn c th thy nhng tips trn c p dng nh th no. Case Study 1: Cch x dng Unsharp Mask v k thut "Dodge and Burn" 3 trong 5 thnh phn c bn (elements) nht ca nhip nh l: ng (line), hnh dng (shape), hnh khi (form), cht lng b mt (texture, surface), v mu sc (color). K thut dng Unsharp Mask bo m nt v cht lng b mt (that's right) v k thut "Dodge and Burn" bo m tnh hnh khi (khng gian 3 chiu) trn b mt 2 chiu. 1. Unsharp Mask: Nhng trng hp dng Unsharp-Mask - Khi bn load hnh t memory card ln photoshop th cho d bn chp vi top-the-line camera hay lens th kh nng l bn phi chy unsharp-mask (khng t th nhiu). - Sau khi resize nh. - Sau khi dng cc effect c bit (nh trng hp cc plug-ins lm mn da). nh sau c sharpen ngay sau khi load t memory card vo photoshop (cc setting s c gii thch pha di), v c resize minh ha cho v d ny. thi im ny nh nhn khng cn sc nt v texture nhn mm (soft) do b resize.

Step 1: Vo Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask...

Bn s thy dialog Unsharp Mask vi 3 thng s (parameters) iu chnh: Amount, Radius, v Threshold. Nu bn thch nhn mnh texture (hay surface) ca nh th Threshold = 0, nu bn di chuyn slider qua pha bn phi th texture s mm mi. Phn Radius th ty thuc vo kch thc nh m ta chn. V radius l n v quyt nh n ng nt (line) nhn sc, cng, bn.... Khi nh mi load t memory card th bn nn radius l 1, trong trng hp ny nh resize nhm x dng trn web nn radius c set 0.3. Sau khi 2 thng s Threshold v Radius c set th Amount s quyt nh mc nh s c sharpen. Thng s ny ty thuc vo nhiu yu t nh: Kh nng ly nt ca bn khi chp, iu kin my chp v lens, v s thch c nhn ca bn. Trong trng hp ny ti ly 150. Ti y bn c th dng k thut soft glow vit trn lm mn da. y ti dng phn mm Kodak Digital Gem Airbrush (xem interface pha di).

V y l nh sau khi p dng effect ca Plug-In ny....

Sau khi p dng effect ny th skin tone nhn mm mi hn, tuy nhin nt v texture nh gim i phn no. gii quyt, bn c th chy unsharp mask ln na.... Step 2: nh sau c sharpen thm ln na (dng cng thng s trn).

V mc ch ca Case Study ny l nhn mnh phn skin tone v texture, nn khi bn nhn vo phn skin tone trong vng highlight ca m phi th thy xut hin nhng ht li ti (nh bc HungDong gi). Nhng ht ny l digital noise do ta Sharpen qu tay. Xin phn bit vi digital noise khi chp thiu sng l nhng ht RGB (Red, Green, Blue). Bn thn ti (hafoto) thch gi nhng ht ny l digital grain ( phn bit vi film grain, h h). Nhng ht digital grain ny trong vng highlight th nhn rt bt mt nhng trong vng shadow th n nhn rt kh chu. nh di c zoom in, bn thy nhng ht digital grain bn vng shadow (bn tri) kh "defined" hn nhng ht vng highlight (bn phi).

gii quyt vn ny, ta s dng History Brush (k thut ny s ni k tip 20), y ti xin lt qua... Step 3: Trn History Panel (nu bn khng thy vo Window -> History), bm vo bn tri ca bc cui cng trc bc Unsharp Mask (trong trng ny l Digital Gem l Plug-In m ti dng).

Sau khi bm vo ny, trn Tool Bar, chn History Brush, v trn Option Bar, Opacity l 100.

Cng trn Option Bar, chn Brush size va ln v bt u "paint away" nhng ht digital noise trong vng shadow...

nh sau khi digital grain trong vng shadow b kh....

Trc khi i vo phn k tip l Dodge v Burn, th ta dng Spot Healing Brush ty i nhng chm trn mt (cha li 1 chm di mi nhn cho tht), dng Clone Stamp gim i (Opacity 80) gim i qung (dark circle) di mt, v clone i catch light bn tri ca mt (v ngun sng chnh bn phi). Nhng k thut ny xin xem cc bi vit trc. nh sau khi clean up....

K tip, lm ni bt hnh khi (form) ta s dng k thut Dodge v Burn. Trong cc bi vit trc ti trnh by 2 k thut Dodge v Burn, trong phn ny ti s trnh by cch th 3. Bm phm D (default) chn Foreground mu en l mu ta dng "burn" (nhn mnh shadow). Nu mun Dodge (nhn mnh highlight) th bm phm X chuyn en sang trng (c bm phm x l 2 mu ny chuyn ti chuyn lui). Trn Tool Bar, chn Soft Edge Brush, chn Mode l Soft Light, chn Opacity 15% (K thut dng Brush vit trong cc tip trc nn y khng c hnh minh ha, sorry li qu....) Vn k tip l ty theo hng nh sng m ta chn nhng vng Dodge v Burn cho thch hp. nh sau, nhng vng en l vng ta s "burn" v vng trng l vng ta s "dodge"... (lu nhn trung c vng sng v vng ti cn nhn mnh, v background cng c burn).

....v nh sau khi Dodge v Burn...

....v cui cng thm mm pha t mui, ti tng saturation ca mu o xanh (lm hi u nhn hi tm lem, but you got an idea), tng t xu , blur nh ci tai, v li sharpen t to na (tham m)....

Tng kt: nh trn l kt qu ca 3 ln sharpen. Ln u khi nh load t memory card, sau khi resize th sharpen thm ln na, v sau khi dng cc th thut lm mn da, ta li sharpen thm ln na.

Recommended

View more >