161020 reglament gim artística - extra.· rondada, salt en extensió i tombarella enrere - no...

Download 161020 Reglament Gim Artística - extra.· Rondada, salt en extensió i tombarella enrere - No realitzar

Post on 28-Jan-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Esbo

rrany

Pend

ent d

'aprov

aci C

onsel

l Cata

l de

l'Espo

rt.

GimnsticaartsticaCurs2016/17

Categoria: Modalitat: Nivell: AVALOR

0,50fins 0,50

0,50fins 0, 50

1,50 p. 10,00 p.

v. de l'ement + 1 p.0,50 v. de l'ement + 1 p.0,50 v. d'enlla + 1p.0,50 c/v 0,30 p.

0,500,500,50

3,00 p. 10,00 p,

c/v 0,500,50 v. de l'ement + 1 p.0,500,50 v. lnia/passatge+1p0,50 c/v 0,30 p.0,50

3,00 p. 10,00 p, Total 13,00 punts

5. Vertical (pujar i baixar)

3.Passatge de dansa: Galop, doble pas (x2), galop passatge de dansa - Espai: 12 x 64. Salt agrupat La manca de ritme en els enllaos

TER

RA

1.Tombarella endavant, tombarella endavant a la posici No realitzar les lnies acrobtiques 1 i 2 per la diagonaldempeus, salt amb 1/2 gir i tombarella enrere La manca d'un element - Msica obligatria

6. 1/2 gir en pass i seguir 1/2 gir en relev (mateix costat) Faltes generals i d'aparell. Reglament UCEC

2.Roda, roda, tombarella endavant a la posici dempeus La manca d'un element dins d'una lnia acrobtica o

SALT

Sortida: salt en extensi a la punta de la barraTotal 13,00 punts

BA

RR

A

del peu (dreta i esquerra)Faltes generals i d'aparell. Reglament UCECngel 2", mnim 90

1/2 gir en relev Manca de ritme en els enllaos - Temps: 40"Llanament de cama, en relev, endavant sobre la punta - Sortida per l'extrem contrari a l'entrada

caure amb els dos peus a la punta de la barra. La manca d'un element - Un trampolSG: Assambl i salt en extensi La manca d'un element dins d'un enlla - Mrfegues fines sota la barra i a la sortida

Entrada: des del trampol realitzar un salt en extensi a No mantenir l'ngel 2", mnim 90 - Barra baixa

Es realitzaran dos salts Faltes generals i d'aparell. Reglament UCECTotal 11,50 punts

No controlar la recepci amb semiflexi de cames

Batuda amb dos peus al trampol, realitzant un salt amuntamb el cos bloquejat i els braos en extensi al costat deles orelles per caure dempeus sobre la mrfega.

Posici incorrecta del cos, braos i cames durant el saltNo bloquejar el cos durant el salt - Alada de la mrfega de recepci: 40 cm

Carrera de 10 m. No coordinar la batuda amb dos peus al trampol - Un trampol

Prebenjamina FemeninaREQUISITS DE COMPOSICI ESPECIFICACIONSPENALITZACIONS

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya s un programa dela Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Esbo

rrany

Pend

ent d

'aprov

aci C

onsel

l Cata

l de

l'Espo

rt.

GimnsticaartsticaCurs2016/17

Categoria: Modalitat: Nivell: AVALOR

0,50fins 0,50

0,50fins 0, 50

1,30 p. 10,00 p.

v. de l'ement + 1 p.0,50 v. de l'ement + 1 p.0,50 v. de l'ement + 1 p.

c/v 0,30 p.0,50 0,50 p.0,500,500,50

3,00 p. 10,00 p,

0,50 c/v 0,50v. de l'ement + 1 p.

0,50 v. lnia/passatge+1p0,50 c/v 0,30 p.

0,500,500,50

3,00 p. 10,00 p, Total 13,00 punts

3. Passatge de dansa: gambada (split 180) + galop - La manca de ritme en els enllaos4. Vertical pont de dues cames (separaci de cames en larecepci no ms ample que les espatlles) Faltes generals i d'aparell. Reglament UCEC5. Gir de 3606. Sissone

TER

RA

1. Roda, roda, vertical tombarella a la posici dempeus - No realitzar les lnies acrobtiques 1 i 2 per la diagonal2. Tombarella endavant cames obertes, tombarella a la - La manca d'un element - Msica obligatriaposici dempeus, salt en extensi amb 1/2 gir i tombarella - La manca d'un element dins d'una lnia acrobtica oenrere passatge de dansa - Espai: 12 x 6

4. 1/2 gir en pass i seguir 1/2 gir en relev (mateix costat)

Total 13,00 punts

- Mrfegues fines sota la barra i a la sortida3. Llanament de cames, en relev, endavant i lateral sobre - Manca de ritme en els enllaos - Temps: de 40" a 50"la punta del peu (dreta i esquerra) - Noms una passada de barra - Sortida per l'extrem contrari a l'entrada

BA

RR

A

1. Entrada: batuda amb els dos peus al trampol per entrar a - Els llanaments de cames per sota dels 90 - Barra baixala posici de gatzoneta a la punta de la barra - No mantenir l'ngel 2" per sobre dels 90 - Un trampol

6. Sortida: salt en extensi amb 1/2 gir per la punta de labarra

5. ngel 2" per sobre dels 90 Faltes generals i d'aparell. Reglament UCEC

2. Doble pas, assambl i salt en extensi - La manca d'un element

Es realitzaran dos salts Faltes generals i d'aparell. Reglament UCECTotal 11,30 punts

Benjamina FemeninaREQUISITS DE COMPOSICI PENALITZACIONS ESPECIFICACIONS

SALT

Carrera de 10 m. - No coordinar la batuda amb dos peus al trampol - Un trampolBatuda amb dos peus al trampol, realitzant un salt amuntamb el cos bloquejat i els braos en extensi al costat deles orelles per caure dempeus sobre la mrfega.

- Posici incorrecta del cos, braos i cames durant el salt- No bloquejar el cos durant el salt - Alada de la mrfega de recepci: 40 cm- No controlar la recepci amb semiflexi de cames

ElsJocsEsportiusEscolarsdeCatalunyasunprogramadelaSecretariaGeneraldel'EsportdelaGeneralitatdeCatalunya

Esbo

rrany

Pend

ent d

'aprov

aci C

onsel

l Cata

l de

l'Espo

rt.

GimnsticaartsticaCurs2016/17

Categoria: Modalitat: Nivell: AVALOR

fins 0,500,50

fins 0,50fins 0,50

0,50

fins 0,80fins 0,50fins 0,50

Es realitzaran dos salts fins 0,80

2,00 p. 10,00 p.v. de l'ement + 1 p.

0,50 v. de l'ement + 1 p.0,50 v. de l'enlla + 1p.0,50 c/v 0,30 p.0,50 0,50 p.0,500,50

3,00 p. 10,00 p,0,50 c/v 0, 500,50 c/v 0,500,50

v. de l'ement + 1 p.0,50 v. lnia/passatge+1p

5. Remuntat 0,500,50 c/v 0,30 p.

3,00 p. 10,00 p,

Alevina FemeninaREQUISITS DE COMPOSICI PENALITZACIONS ESPECIFICACIONS

SALT

Primer vol

- Posici incorrecta del cos, braos i cames- Espatlles avanades

- No coordinaci de braos i cames en l'avantsalt- No realitzar la tcnica dels braos per sotaRecolzament:

BA

RR

A

- Per sota de 45 de la vertical1. Entrada: des del trampol realitzar un impuls a passar la - La manca d'un element - Barra mitja: (1m)cama a la posici de cavallet - La manca d'un element dins d'un enlla - Un trampol2. SG: Doble pas, assambl i salt agrupat - Manca de ritme en els enllaos - Mrfegues fines sota la barra i a la sortida

TER

RA

1. Rondada, salt en extensi i tombarella enrere - No realitzar les lnies acrobtiques 1 i 2 per la diagonal2. Vertical pont de dues cames, roda, roda d'un bra

- La manca d'un element - Msica lliure (la mateixa per a totes les - La manca d'un element dins d'una lnia acrobtica o gimnastes d'una entitat)passatge de dansa - Temps: 1'

6. Salt agrupat amb 1/2 gir

4. 1/2 gir en pass i seguir 1/2 gir en relev (mateix costat) - Noms una passada de barra - Sortida per l'extrem contrari a l'entrada5. Sissone6. Sortida: salt agrupat Faltes generals i d'aparell. Reglament UCEC

Total 13,00 punts

- Espai: 12 X 6

Faltes generals i d'aparell. Reglament UCEC

L'entrada de paloma es realitzar amb la tcnica de braosper sota

Entrada de paloma passant per la vertical, a caured'esquena amb el cost bloquejat sobre la mrfega (posicide barca) amb els braos en extensi al costat de lesorelles.

- Manca d'extensi del cosRecepci- No realitzar la posici de barca

- Recolzament prolongat - Un trampolSegon vol- Manca d'impulsi - Alada de la mrfega de recepci: 40 cm- Posici incorrecta del cos, braos i cames

4. Gir de 360

Total 13,00 punts

- Realitzar ms de 3 passes en carrera abans de l'avantsalt3. Passatge de dansa: gambada (split 180) i galop ambmig gir

Total 12,00 punts

3. Vertical cames juntes, mnim a 45 - No realitzar llanament assambl a 45 - Temps: de 40" a 50"

Faltes generals i d'aparell. Reglament UCEC

- La manca de ritme en els enllaos

ElsJocsEsportiusEscolarsdeCatalunyasunprogramadelaSecretariaGeneraldel'EsportdelaGeneralitatdeCatalunya

Esbo

rrany

Pend

ent d

'aprov

aci C

onsel

l Cata

l de

l'Espo

rt.

GimnsticaartsticaCurs2016/17

Categoria: Modalitat: Nivell: AVALOR

fins 0,500,50

fins 0, 50fins 0,50

0,50

fins 0,80fins 0, 50fins 0,50

fins 0,80

2,00 p. 10,00 p.0,50 v. de l'element + 1 p.

v. de l'element + 1 p.- La manca d'un element v. de l'element + 1 p.

0,50 - La manca d'un element dins de la srie gimnstica v. de la srie + 1 p.0,50 - Agafar tombarella per sota 0,500,50 - Parada en esquadra a la tombarella v. de l'element + 1 p.

- Manca de ritme en els enllaos c/v 0,300,50 - Noms dues passades de barra 0,500,50

3,00 p. 10,00 p,0,50 c/v 0, 500,50 c/v 0,50

v. de l'ement + 1 p.0,50 v. lnia/passatge+1p0,500,50 c/v 0,30 p.

0,50

3,00 p. 10,00 p,

1. Entrada de paloma passant per la vertical, a caure d'esquenaamb el cost bloquejat sobre la mrfega (posici de barca) ambels braos en extensi al costat de les orelles.

2. Entrada de paloma passant per la vertical, amb 1/2 gir a caureplana sobre la mrfega.

3. Mig (rondada)

b) Paloma de dues cames - Espai: 12 x 12

4. Gir 360 - Temps mxim: 1' a 1'15"5. a) Paloma d'una cama - La manca de ritme en els enllaos

- La manca d'un element dins d'una lnia acrobtica opassatge de dansa

Recommended

View more >