1415 informatieavond 3_vwo_profielen

Download 1415 informatieavond 3_vwo_profielen

Post on 10-Jul-2015

367 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informatieavond V3 profielkeuze 2 december 2014

TRANSCRIPT

Informatieavond 3 lyceum

Voorlichtingsavond Profielkeuze Vwo 3

Dinsdag 2 december 20141ProgrammaProfielkeuzeOvergangsnormenVragenKoffie2

3KIEZENVia een aantal stappen tot een keuze van een profiel komen

4STUDIELESSENProfielkiezer : toekomstdromen, de profielen, vaardigheden, opleidingen, de 2e fase en de profielkeuzeKennismakingslessen met nieuwe vakken. Bedrijfsbezoeken/ meeloopdagen5BEDRIJFSBEZOEK2 werkdagen snuffelen in het werkveld

Orintatie op een beroep / werkveld

13 en 14 april 20156VOORBEREIDING BEZOEKIn studieles met werkboekje;

Leerlingen zoeken (in koppels van 2) zelf een plaats; 26 februari moeten alle afspraken gemaakt zijn (afsprakenkaart ingevuld);

Korte evaluatie door bezocht bedrijf n leerling.

7TESTENDAT: Differentile Aanleg Test

BZO: Beroepen Zelf Onderzoek

uitslag via mentor (mentoravond jan.)8VOORLICHTINGVAO HBO, 27 jan. Sintermeertencollege VAO WO, 28 jan. GrotiuscollegeVoorlichtingsavond opleidingen verplichtOpen dagen WO/HBO (zie TKMST Open dagen App) 9

Wat kan er gekozen worden?Gemeenschappelijk deel Profieldeel

Vrije deel10

GEMEENSCHAPPELIJK DEELIedere leerling: NE EN MA LO1 LV PWS LOBIedere TTO leerling daarnaast: GPAtheneumleerling: DU of FA - CKVGymnasiumleerling: LA of GR (incl. KCV)

11PROFIELDEELCultuur en MaatschappijVerplichtWiskunde C (of A)GeschiedenisAardrijkskundeKeuze Duits of Frans of KunstEconomie en MaatschappijVerplichtWiskunde A (of B)GeschiedenisEconomieKeuzeAardrijkskunde of Management & OrganisatieNatuur en GezondheidVerplichtWiskunde A (of B)Natuurkunde ScheikundeBiologieNatuur en TechniekVerplichtWiskunde BNatuurkundeScheikundeKeuzeWiskunde D of BiologieCultuur en MaatschappijVerplichtWiskunde C (of A)GeschiedenisAardrijkskundeKeuze Duits of Frans of KunstEconomie en MaatschappijVerplichtWiskunde A (of B)GeschiedenisEconomieKeuzeAardrijkskunde of Management & OrganisatieNatuur en GezondheidVerplichtWiskunde A (of B)Natuurkunde ScheikundeBiologieNatuur en TechniekVerplichtWiskunde BNatuurkundeScheikundeKeuzeWiskunde D of BiologieVRIJE DEELCultuur en MaatschappijNog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR)EconomieBSMInformaticaFilosofieEconomie en MaatschappijNog niet gekozen profielvak (AK of MO)Nog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR)KunstBSMInformaticaFilosofieNatuur en GezondheidNog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR)Wiskunde D (mits WB)KunstBSMInformaticaAardrijkskundeEconomieMONatuur en TechniekNog niet gekozen profielvak (WD of BI)Nog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR)

KunstBSMInformaticaAardrijkskundeEconomieMOVRIJE DEEL CM Nog niet gekozen profielvak (DU of FA of Kunst)EconomieBSMInformaticaFilosofie

VRIJE DEEL EM Nog niet gekozen profielvak (AK of MO)Nog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR)KunstBSMInformaticaFilosofie

VRIJE DEEL NG Nog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR)Wiskunde D (mits WB)KunstBSMInformaticaAardrijkskundeEconomieManagement & Organisatie

VRIJE DEEL NT Nog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR)Nog niet gekozen profielvak (BI of WD)KunstBSMInformaticaAardrijkskundeEconomieManagement & Organisatie

DoorstroomEisen vervolgopleiding HBO / WO

http://www.studiekeuze123.nl/images/Studies_HBO_vwo.pdfhttp://www.studiekeuze123.nl/images/Studies_WO_vwo.pdf

18AdviezenTijdens rapportvergadering wordt in overleg met vakdocenten gekeken of voorlopige keuze verstandig isAdviezen worden na toetsweek december en na toetsweek maart gegeven. Zichtbaar bij cijferregistratie.

19Belangrijke dataJan. advies door vakdocenten20 feb. Voorlopige keuzeVanaf feb. individuele gesprekken met decaanApril 2e advies door vakdocenten17 april definitieve keuze profiel

20Definitieve keuzeFormulier wordt ondertekend door ouder(s)Inleveren bij mentor15 april 2015Definitief= Definitief! Wordt alleen nog gewijzigd op advies van decaan n.a.v. docentenvergadering21Handige siteswww.studiekeuze123.nl/open_dagen

www.beroepskeuzedagboek.nl (hoort bij profielkiezer)

http://www.tkmst.nl/opendagenapp

22DecanaatOns decanaat zit op de 3e verdieping, waar zowel de leerling als ouders altijd welkom zijn voor een gesprek!

Decaan: mevr. K. Schouren (kamer 312)cjmschouren@sintermeerten.nl 23OvergangsnormenAfsluiting algemeen vormend deelEindexamennormenProfielkeuzeWe werken met verlies- en compensatiepuntenLet op! 5,9 = 0,1 verliespunt6,1 = 0,1 compensatiepunt24CijfergevingVoortschrijdend gemiddeldeCijfers op 1 decimaal afgerond 25A Algemene overgangsnormBevorderd:0 t/m 2,0 verliespunten, mits gemiddelde 6,0 of hoger is (muv Te en Lo)

Niet bevorderd:Meer dan 5,0 verliespuntenGemiddeld lager dan 6,0

Bespreking: 2,1 t/m 5,0 verliespuntenTe en Lo 2,0 verliespunten of meer26BEindexameneis NE, EN, WI, RekentoetsMaximaal voor Nederlands, Wiskunde en Engels 1,0 verliespuntBij 1,1 tot /met 2,0 verliespunten komt de leerling in de besprekingBij meer dan 2,0 verliespunten kan de leerling niet bevorderd worden27C ProfieleisenC&M E&MN&GN&TNENENENEENENENENGSGSNANAWC/ WAWA / WBWA / WBWBAKECSKSKMVT / (KU)MO / AK(BI)WD / (BI)Voor de 4 profielen geldt dat het gemiddelde van de gekozen vakken 6,0 of meer dient te zijn en de leerling voor niet meer dan 1 van de gekozen vakken lager dan 6,0 heeft gescoord, waarbij deze onvoldoende niet lager mag zijn dan 5,0. 28DAdvies vakdocentenPositief advies vakdocenten in juli betekent dat een leerling, mits hij aan de normen voldoet op het einde van het schooljaar, het betreffende profiel mag kiezen.Negatief advies vakdocenten in juli betekent dat een leerling, ook als hij aan de normen voldoet bij het laatste rapport, in de bespreking valt. 29VoorbeeldRapportlijst leerling xNe7,2 +Ec6,0 -Lo6,0En7,0 +Wi7,2 +Du6,3Na5,7Fa6,4Sk5,8Gs4,8 -Lv7,7Ak7,1 +Te7,0De leerling kiest voor het profiel E&M met MO als profielvakABevorderd met 1,7 verliespunten en gemiddeld minimaal 6,0BBevorderd met 0 verliespunten voor En, Ne, WiCBespreking met 4,8 voor geschiedenis, want een onvoldoende bij profielvak tussen 4,5 en 5,0DBespreking met 2 maal negatief advise in de profielvakkenConclusie: Rapport bespreking, waarbij de vakdocentenvergadering de kansen op een succesvol verloop op vwo 4 en verder, met dit profiel zal afwegen.

30