1328599584 (1)

Download 1328599584 (1)

Post on 29-Aug-2014

132 views

Category:

Documents

1 download

TRANSCRIPT

EKONOMSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA, studijska godina 2010/2011. PRIVREDNI RAZVOJ ECTS kredita: I kolokvijum 6 3 Prisustvo max 37 Zavrsni ispit Broj poena II kolokvijum max 30 max 30UkupnoR. br. Prezime i ime 1 Rui Ljubica 2 Burzan Marijana 3 Delibai Milena 4 Martinovi Marija 5 Bajeti Slaana 6 Vukoslavevi Marija 7 Stanii Milica 8 Kalezi Danijela 9 Kavedi Milica 10 Ivanovi Bojana 11 Lazovi Marijana 12 Staniljevi Sonja 13 Dakovi Nataa 14 Spahi Semra 15 ujovi Dragana 16 Kujovi Jaska 17 Kilibarda Anela 18 Ratkovi Duan 19 Djokaj Arton 20 Djokaj Driton 21 ebek Milica 22 Kojovi Jelena 23 Samardi Mirna 24 Bogdanovi Ivana 25 Savelji Nina 26 Bulatovi Anela 27 Rakoevi Jovana 28 Boovi Marina 29 Kovaevi M. Milica 30 ureti Jovana 31 Hamzi Ajdina 32 Delibai Mirjana 33 Damjanovi Milo 34 Saii Jovana 35 Brajkovi Tanja 36 Vujii Nikola 37 Bekan Tamara 38 estovi Bojana 39 Raovi Jadranka 40 Ku Anidabr.ind. 245 / 09 397 / 09 473/09 479/09 482/09 595 / 09 1 / 08 2 / 08 3 / 08 4 / 08 5 / 08 6 / 08 7 / 08 8 / 08 9 / 08 10 / 08 11 / 08 12 / 08 14 / 08 15 / 08 16 / 08 18 / 08 19 / 08 20 / 08 22 / 08 24 / 08 25 / 08 26 / 08 27 / 08 28 / 08 29 / 08 30 / 08 31 / 08 33 / 08 34 / 08 38 / 08 39 / 08 40 / 08 41 / 08 42 / 0818 27 24 15 17 16 28 28 29 25 24 26 27 29 28 25 21 28 27 29 29 29 27 25 27 28 24 25 18 25 28 29 28 30 30 29 26 29 2915 19 23 22 24 18 22 27 26 24 23 25 23 25 26 15 24 21 21 27 26 25 20 25 28 27 16 22 18 24 25 27 27 28 23 24 23 24 203 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 336 49 50 40 44 37 53 58 58 52 50 54 53 57 57 43 48 52 51 59 58 57 50 53 58 58 43 3 50 39 52 56 59 58 61 56 56 52 56 5220 121736 35 3226 32 35 28 15 30 31 30 33 27 27 20 20 21 30 35 33 30 24 20 3456 61 50 40 61 37 53 94 93 84 50 54 79 89 92 71 48 67 81 90 88 90 50 80 85 58 63 3 70 60 82 56 94 91 61 86 80 72 90 52Ocjena E D E D E A A B E E C B A C D B A B A E B B E D C D B E A A D B B C A E41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89Janinovi Dragana utkovi Fahrudin Hodi Jasna Vujovi Milena Durutli Amra Jovievi Marija Buri Sandra Ljuljuraj Rudina Ivanovi Ana Jankovi Ivana Petrovi Filip Heber Nataa Ivovi Jelena Radoman Marko Carii Irena Mrdovi Vedrana Filipovi Jelena Veovi Marica epanovi Ivana Pejovi Dejan Davidovi Bojana Mijatovi Marina Alihodi Ena Perovi Staa Bracanovi Sanja Raievi Lela Vujadinovi Sara Tomi Sandra Kora Danica Radosavovi Anela Mijovi Branojka urovi Nikola Smatlik Marija Orlandi Milena Baki Marija Rai Darja Muharemovi Zearije Gui Teuta Boovi Sanja Milai Jelena arac Tamara Petrovi Milica Mijanovi Marija ekularac Ivana Adrovi Anita Vujoevi Lidija Luka Jasmina Mijatovi Sanja Gardaevi Bojana44 / 08 45 / 08 46 / 08 47 / 08 49 / 08 50 / 08 51 / 08 52 / 08 53 / 08 54 / 08 55 / 08 56 / 08 57 / 08 59 / 08 60 / 08 61 / 08 62 / 08 63 / 08 64 / 08 65 / 08 66 / 08 67 / 08 68 / 08 69 / 08 70 / 08 72 / 08 73 / 08 74 / 08 75 / 08 76 / 08 77 / 08 78 / 08 79 / 08 80 / 08 81 / 08 82 / 08 84 / 08 85 / 08 86 / 08 87 / 08 88 / 08 89 / 08 90 / 08 91 / 08 93 / 08 94 / 08 95 / 08 97 / 08 98 / 0829 26 29 27 26 27 28 27 28 24 22 26 26 22 25 24 27 27 27 28 29 28 21 29 26 28 26 25 21 30 27 27 28 28 23 22 28 23 26 28 22 27 30 29 24 2626 27 27 25 17 25 26 19 24 24 22 21 21 18 21 20 25 25 27 28 27 22 22 23 23 18 27 27 26 28 25 25 23 27 22 24 25 20 25 18 25 26 25 22 23 223 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 358 56 59 55 46 3 55 57 3 49 55 51 47 50 50 43 49 47 55 55 57 59 59 53 46 55 52 49 56 55 50 61 55 3 55 54 58 48 49 56 46 54 49 50 56 58 54 50 5131 35 30 20 35 25 31 36 18 1210 1 18 35 36 31 1 37 301 34 21 323310 10 13 31 16 30 35 2089 56 94 85 66 3 90 82 3 80 91 69 59 50 50 53 50 65 90 91 88 59 60 90 76 55 52 50 90 55 71 93 55 3 88 54 58 58 59 56 59 85 65 50 86 93 74 50 51B E A B D A B B A D E E E E E D A A B E D A C E E E A E C A E B E E E E E E B D E B A C E E90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138Manojlovi Ema Radinovi Milena Maulovi Veselinka Radovi Anela Vukajlovi Olivera Pilica Mediha Ademagi Lejla Kosti Boris Nikaj Nermina Kruni Vanja Pekovi Dragutin Muaj Rina Zeevi Danka Stanii Vanja eki Milica Stanii Vladislav Popovi Vanja Toi Maja Ivanovi Nina Ivanovi Katarina Jovanovi Maja Glogoki Bojan Vukevi Milana Kneevi Aleksandra Mijanovi Igor Pei Slaana Vuleti Filip Radonji Zoja Radojevi Andrea Novakovi Ana Simovi Lucija Bokovi Aleksandar Mijovi Boris Popovi Jelena Luki Milena Beirovi Dino Srekovi Tanja Radulovi Sanja Martinovi Sandra obelji Jovana Dragievi Vesna Kosovi Kristina Zeevi Sanja Savievi Ivona Strugar Maja Gojkovi Nataa Petrii Marijana Vojinovi Vladimir Radovi Ana100 / 08 101 / 08 102 / 08 103 / 08 107 / 08 110 / 08 111 / 08 112 / 08 114 / 08 115 / 08 116 / 08 119 / 08 121 / 08 122 / 08 123/08 124 / 08 126 / 08 127 / 08 128 / 08 129 / 08 130 / 08 131 / 08 132 / 08 135 / 08 136 / 08 137 / 08 139 / 08 140 / 08 141 / 08 142 / 08 144 / 08 146/08 147 / 08 150 / 08 151 / 08 152 / 08 153 / 08 154 / 08 155 / 08 156 / 08 157 / 08 159 / 08 162 / 08 163 / 08 164 / 08 165 / 08 166 / 08 167 / 08 172 / 0822 27 29 30 29 26 22 26 26 28 23 30 26 28 28 23 21 29 25 26 26 21 27 27 28 21 24 25 26 27 28 27 24 18 21 29 15 27 30 29 24 25 28 30 25 26 21 2719 27 26 28 28 24 21 25 22 26 22 29 23 22 21 25 18 29 24 26 22 18 22 22 24 19 21 25 19 22 18 23 22 18 24 27 20 21 27 26 20 24 27 22 17 22 15 263 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 344 57 58 61 60 53 46 54 51 57 48 62 52 53 52 51 42 61 52 55 51 42 52 52 55 43 48 53 48 52 49 53 49 3 39 48 59 38 48 60 58 47 52 58 55 45 51 39 5635 34 35 20 33 32 22 10 36 33 14 3415 18 25 10 18 3 26 33 10 12 1031 35 10 23 35 14 12 2244 92 92 61 95 53 66 87 83 79 58 98 52 86 66 85 42 61 52 55 51 57 52 70 55 68 58 71 51 52 75 86 59 3 51 58 59 38 48 91 93 57 52 81 90 59 51 51 78A A D A E D B B C E A E B D B D E E E E E C E D E C E E C B E E E EA A E E B A E E E C139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187Vuksanovi Ksenija Vukevi Andrea ivkovi Milena Purkovi Ivan Bojovi Maja Sandi Marija Mini Tatjana Ostoji Marko Ljiljani Ljiljana Nuhanovi Melisa Popadi Ivana Manojlovi Ivana Savovi Tijana Jankovi Bojana iprani Bojan Vlahovi Kristina Brkuljan Jovan Bekovi Adnan Jovanovi Boban o Danilo Mija Andrea Radulovi Milena Hamzi Amra ukurica Zemka Gogi eljana Kilibarda Marina Crnogorac Svetlana Purovi Mirko Daevi Slaana Roganovi Marina Pestori Aleksandra Nikoli Jovan vorovi Boris Milai Milo Kuvelja Milo Pajovi orije ofranac Stefan Kaluerovi Aleksandra Gredi Nataa Rakoevi Nevena Otaevi Vanja Amanovi Milan Dubljevi Biljana Tijani Jelena Martinovi Branko Brajovi Danijela Hodi Nedim Kljajevi Tamara Kovaevi Katarina173 / 08 174 / 08 175 / 08 176 / 08 177 / 08 179 / 08 180 / 08 183 / 08 184 / 08 185 / 08 186 / 08 189 / 08 190 / 08 194 / 08 196 / 08 197 / 08 198 / 08 200 / 08 202 / 08 203 / 08 204 / 08 205 / 08 210 / 08 211 / 08 213 / 08 214 / 08 219 / 08 220 / 08 221 / 08 222 / 08 224 / 08 225 / 08 226 / 08 227 / 08 228 / 08 231 / 08 232 / 08 233 / 08 234 / 08 235 / 08 240 / 08 247 / 08 249 / 08 251 / 08 252 / 08 253 / 08 256 / 08 258 / 08 259 / 0822 28 30 23 23 23 28 15 24 29 26 23 26 26 21 22 23 27 28 29 27 20 26 28 17 21 29 29 28 25 26 25 29 23 27 23 26 22 18 29 20 26 24 26 22 29 21 21 2321 25 23 25 25 23 28 20 22 20 22 24 24 28 20 25 27 23 25 26 25 23 19 26 18 17 23 24 25 26 22 20 24 17 23 23 26 19 17 24 15 26 18 23 23 27 20 23 153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 346 56 56 51 51 49 59 38 49 52 51 50 53 57 44 50 53 53 56 58 55 46 48 57 38 41 55 56 56 54 51 48 56 43 53 49 55 44 38 56 38 55 45 52 48 59 44 47 4118 331 31 23 520 37 27 15 34 25 25 13 20 32 1910 34 17 1 10 20 2417 31 35 6 15 1664 56 89 51 51 50 90 61 54 52 51 50 53 57 64 50 90 80 56 73 89 71 73 57 51 61 87 75 56 54 51 58 90 60 53 50 55 54 58 80 38 55 62 52 79 94 50 62 57D E B E E E A D E E E E E E D E A B E C B C C E E D B C E E E E A D E E E E E B E D E C A E D E188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236Tatar Marija Brkanovi Dario Muhadinovi Milica Stankovi Vladan Luki Jelena Uli Bojana Kosti Anela Ramovi Edina Beljka Sanja Buli Suzana Kova Milo Kovaevi A. Milica Doderovi Duan Dervi Fljorinda Muji Azra Krtolica Dragan olovi Boidar Raspopovi Marija Simani Rade Pejovi Marko Kosti aklina Jaevska Simona Miroti Suzana Vlaovi eljko Ivanovi Jelena Boovi Violeta Karas Marija Pavlievi Gorica Barjaktarovi Dragia Bulut Sanela abanovi Irma Jankovi Vanja eki Ana Markovi Marina Perovi Irena Ivanovi Predrag epanovi Ana Kosti Nina epanovi Jelena Stanojevi Jelena Zoronji Jasmin Klikovac Anita Vukovi Vuk Cerovi Vasilije Raovi Anela Mirkovi Nikolina ukavevi Tijana ureti Bala Jankovi Jelena260 / 08 261 / 08 262 / 08 263 / 08 264 / 08 265 / 08 266 / 08 267 / 08 269 / 08 270 / 08 271 / 08 272 / 08 273 / 08 284 / 08 286 / 08 287 / 08 288 / 08 290 / 08 291 / 08 294 / 08 296 / 08 301 / 08 303 / 08 305 / 08 306 / 08 308 / 08 309 / 08 312 / 08 322 / 08 323 / 08 324 / 08 336 / 08 338 / 08 342 / 08 346 / 08 350 / 08 351 / 08 356/08 357 / 08 362 / 08 368 / 08 371 / 08 373 / 08 376/08 383 / 08 395 / 08 396 / 08 397 / 08 406 / 0828 29 26 27 16 29 28 27 23 27 24 26 15 27 23 23 26 18 28 27 24 24 30 24 23 24 25 29 27 28 29 27 25 26 29 26 21 25 29 23 17 27 22 23 22 17 22 2625 24 23 26 19 16 29 24 20 20 20 22 21 16 22 20 21 23 24 24 24 23 21 25 21 23 25 25 27 26 24 22 22 23 26 25 18 16 23 25 21 16 20 20 22 25 17 21 183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 356 56 52 56 38 19 61 55 50 46 50 49 50 34 52 46 47 52 45 55 54 50 48 58 48 49 52 53 59 56 55 54 52 51 55 57 47 40 51 57 47 36 50 45 48 50 37 46 4730 37 22 20 2012 18 2820 10 6 36 20 20 33 25 120 35 2733 2234 10 16 30 13 20 20 2086 56 89 78 58 39 61 55 50 58 50 67 78 34 52 66 57 52 51 91 74 50 68 91 73 50 52 53 79 91 55 81 52 51 88 57 69 40 51 91 57 52 80 45 61 50 57 66 67B E B C E D E E E E D C E D E E E A C E D A C E E E C A E B E E B E D E A E E B D E E D D237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285Laki Aleksandra Nikoli Luka Zori Andrija Popovi Vui Sekuli Nikola Grgi Nina Dajevi Duan Bokovi Milo Vukevi Marko Lajovi Margita Premovi Nina Mirkovi Ana Pivljanin Ana Hodi Ema Ratkovi Eva Bokovi Dijana Kojaevi Belma Rakevi Petar Lavrovi Ismeta Kneevi Milica Miroti Maja Mijovi eljko Bokovi Tijana Krsmanovi Milena Gezovi Jelena Grkovi Nataa eki Bojan Delibai Miroslav Pjeivac Miljana epanovi Igor Barjaktarovi Nikola Dedi Tanja Rakovi Vesna oki Ivana Mihaljevi Lazar Damjanovi Andrija Stojanovi Maa Stani Rajko Bogievi Aleksandara Markovi Aleksandra Pejakovi Blao Mili Igor Milji Ratka Pei Nikola Burzanovi Karolina Damjanovi Marina Perkovi Radovan Mitrovi Maja Krsmanovi Mirko409 / 08 410 / 08 411 / 08 419 / 08 428 / 08 431 / 08 432 / 08 433 / 08 435 / 08 437 / 08 438 / 08 439 / 08 440 / 08 442/08 445 / 08 455 / 08 456 / 08 457 / 08 459 / 08 460 / 08 10/07 22 / 07 25/07 29 / 07 32 / 07 43 / 07 59 / 07 71 / 07 81 / 07 103 / 07 123 / 07 126 / 07 138 / 07 157 / 07 159 / 07 162 / 07 186 / 07 187 / 07 193 / 07 194 / 07 201 / 07 211 / 07 232/07 233 / 07 241 / 07 244 / 07 250 / 07 255 / 07 257 / 0728 26 26 24 23 22 17 25 22 17 20 28 28 19 15 28 24 18 23 28 29 23 17 26 26 30 23 22 26 21 21 24 23 26 24 26 27 21 19 24 22 15 27 20 28 2227 26 24 19 26 18 22 22 20 18 18 29 24 20 16 21 18 16 18 23 25 17 16 20 22 22 20 23 26 21 25 25 20 16 23 27 20 20 23 23 17 16 15 15 26 173 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 358 55 53 46 52 43 42 50 45 38 41 60 55 42 34 52 45 37 44 54 57 43 36 49 51 55 46 48 55 45 49 52 46 45 50 56 30 44 42 50 48 35 46 18 38 3 57 42 32715 20 15 6 24 1520 18 18 15 181725 24 371 4 5 37 25 16 8 25 15 25 32 18885 55 53 61 52 63 57 50 51 62 56 60 55 62 52 52 63 52 62 54 57 60 36 49 51 80 70 85 55 45 50 52 50 50 50 93 55 60 50 50 73 50 71 50 56 3 57 50 3B E E D E D E E E D E D E D E E D E D E E DE B C B E E E E E E A E D E E C E C E E E E286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334Vlahovi Ivana Bulatovi Hajdana Mihovi Svetlana Beanovi Milan Bulatovi Irina Maanovi Marko Markovi Marina Pekovi Jelena Draga Lazar Lui Zoran Rakoevi Marijana Boovi Andrijana etkovi Tanja Kurpejovi Amra Lukoli Aida krijelj Almira Radonji Ivana Raievi Ana Lakevi Mladen Vuli Marina Popovi Ljubica orovi Marijana Perovi Ana Janinovi Nikola Popovi Bojana urovi Milena Topuzovi Mevlida Velikovi Suzana indrak Anida Dakovi Dijana Rakonjac Nela Dragievi Anela Popovi Jelena api Ana Viti Jovanka epanovi Maja Meikuki Kaljtrina Katana Elvir arapi Mirko Boljevi Maja Pavlovi Danilo Srdi Jelena Plani Stefan Muratovi Armin Cvijovi Ivana Vujoevi Nikola Jelovac Dragana Stijepovi Sandra Popadi Nikola259 / 07 262 / 07 273 / 07 274 / 07 275 / 07 281 / 07 284 / 07 287 / 07 289 / 07 293 / 07 294 / 07 296 / 07 298 / 07 299 / 07 304 / 07 309 / 07 312 / 07 317 / 07 322 / 07 323 / 07 326 / 07 331 / 07 337 / 07 343 / 07 349 / 07 350 / 07 353 / 07 354 / 07 355 / 07 357 / 07 358 / 07 360 / 07 362 / 07 368 / 07 371 / 07 376 / 07 383 / 07 385 / 07 394 / 07 395 / 07 399 / 07 407 / 07 410 / 07 415 / 07 416 / 07 437 / 07 438/07 441 / 07 446 / 0730 26 21 28 29 24 22 16 24 25 20 24 20 16 21 19 18 23 17 23 23 26 25 25 26 15 25 28 21 19 21 28 28 27 23 25 28 23 25 18 21 22 24 28 20 21 25 2425 20 17 22 26 19 22 19 18 22 18 21 17 18 16 18 18 21 16 23 28 22 22 19 25 19 28 27 21 17 17 26 19 23 21 23 21 18 22 17 23 25 22 26 21 23 20 173 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 358 49 41 53 58 46 47 38 45 50 41 48 40 37 40 40 39 47 36 49 54 51 50 47 3 54 37 56 58 45 39 41 57 50 53 47 51 52 44 50 38 47 50 49 57 44 47 48 441 1010 3 15 9 2 10 13 10 10 15 23 131320 1936 18 10 1 10 23 10 1658 50 51 53 58 56 50 38 60 50 50 50 50 50 50 50 54 70 36 50 54 51 50 50 3 54 50 56 58 65 39 60 57 50 53 50 51 52 50 50 56 57 50 50 57 54 70 58 60E E E E E E E D E E E E E E E E C E E E E E E E E E D D E E E E E E E E E E E E E E C E D335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383Petrovi Marija Pavievi Danilo Josipovi Zorica Pavievi Biljana Radonji Mladen upi Milena Stanovi Ivan Kapetanovi Anita Vujovi Nenad Tufegdi Marko Jovanovi Slaven Honsi Mirsada Mirkovi Jelica Delibai Mirjana Dragovi Vladislav Bojovi Gorana Kuevi Amela Jovanovi Ivana Mijovi Evdosija unji Ivana Simonovi Marijana Dedi Slavenka Marstijepovi Vladimir Draga Bojana Vemi Milutin Brnovi Miljan ipi Milica Dabovi Sandra eki Maja Popivoda Milena aranovi Danilo Vuksanovi Sanja Nikoli Boo Spasojevi Milo Vlaovi Irena Anui Vukica Vemi Bojan Dizdarevi Dino Barac Tanja ivkovi Dragana Popovi Jelena Masonii Duan Elezaj Monika Rastoder Damir Tanjevi Bojana Lekovi Danka Kovaevi Radovan ukovi Nevenka Roganovi Danijela448 / 07 460 / 07 462 / 07 465 / 07 471 / 07 472 / 07 473 / 07 477 / 07 492 / 07 500 / 07 508 / 07 8 / 06 20 / 06 25 / 06 97 / 06 135 / 06 138 / 06 181 / 06 190 / 06 209 / 06 210 / 06 212 / 06 216 / 06 221 / 06 226 / 06 229 / 06 230 / 06 235 / 06 236 / 06 238 / 06 245 / 06 257 / 06 263 / 06 283 / 06 306 / 06 309 / 06 322 / 06 335 / 06 344 / 06 346 / 06 347 / 06 372 / 06 381 / 06 416 / 06 424 / 06 442 / 06 443/06 450 / 06 461 / 0619 20 24 15 17 23 15 23 25 26 27 29 25 22 20 24 26 26 2525 17 28 21 16 15 15 19 28 22 26 15 25 18 21 24 20 20 22 19 22 17 19 20 19 20 19 16 16 19 16 23 18 21 19 15 17 19 19 22 15 20 17 16 20 18 1819 16 17 18 25 22 17 24 17 20 22 21 23 21 17 24 25 17 20 19 19 17 18 16 23 253 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 347 40 55 39 36 41 18 37 54 50 55 18 55 50 49 49 43 47 51 48 50 20 3 41 19 40 40 48 44 36 43 39 39 48 42 47 43 35 44 47 39 45 37 42 37 37 39 44 463 10 25 11 16 9 32 13351 31 7 15 2210 10 10 2 18 15 12 11 15 10 15 17 15 6 13 5 821 10 2050 50 80 50 52 50 50 50 54 50 90 18 55 50 50 80 50 62 51 70 50 20 3 51 19 50 50 50 62 51 55 50 54 58 42 62 60 50 50 60 39 50 37 50 37 37 60 54 66E E B E E E E E E E A E E E B E D E C EE E E E D E E E E E D D E E D E ED E D384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432Stijovi Milica Stijepovi Saa Raievi Aleksandar Bojovi Veljko Tomaevi Milo Obreni Ratomir Barovi Dragana ivkovi Jovana Vukovi Ivana Mandi Jasmin Bigovi Marija Perovi Ognjen Jankovi Milo Simonovi Aleksandar Camaj Mark Garovi Goran Pribilovi Milan Gaevi Anela Doderovi Milka Rai Veljko Bajovi Marina Peri Luka Milenkovi Milena Ralevi Ana Vujoevi Filip elebi Ivana Marijanovi Bojana Kalezi Draen urakovi Drako Pjeivac Boris Vuurovi Milica Moievi eljka Markovi Ljubica Vui Igor Kekovi Marija Popovi Goran Ivanovi Ana Gruji Filip Ljuljuraj Teuta Mari Darko Vidakovi Darka Adi Milica Ini Tamara Kneevi Milena Pekovi Maja Filipovi Jelena Radulovi Aleksandra Todorovi Vladan Pai Milivoje463 / 06 468 / 06 484 / 06 491 / 06 494 / 06 496 / 06 499 / 06 502 / 06 503 / 06 505 / 06 507 / 06 515 / 06 523 / 06 84 / 05 96 / 05 115 / 05 154 / 05 168 / 05 182 / 05 185 / 05 230 / 05 231 / 05 283 / 05 295 / 05 301 / 05 310 / 05 323 / 05 328 / 05 340 / 05 351 / 05 356 / 05 360 / 05 372 / 05 374 / 05 388 / 05 389 / 05 390 / 05 393 / 05 166/04 197 / 04 210 / 04 289 / 04 298 / 04 300 / 04 334 / 04 383 / 04 391 / 04 142 / 03 151 / 0323 22 20 16 20 21 2717 15 24 15 16 20 15 2228 28 30 24 18 19 19 23 20 22 23 26 19 21 16 17 18 17 23 19 21 1821 23 26 22 17 17 21 16 18 19 22 19 16 17 21 17 17 172219 19 16 24 29 1917 1823 26 193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 20 41 49 38 35 43 3 39 3 52 3 3 52 54 59 49 21 39 39 47 3 39 43 45 51 41 40 36 41 3 38 20 43 39 24 3 43 3 3 39 3 40 19 3 50 58 41 39 11 12 17 711 11 11 310 5 10 1112 17 26 1711 10103 20 50 60 50 52 50 3 39 3 52 3 3 52 54 59 60 21 50 50 50 3 39 53 50 51 51 51 36 41 3 50 20 60 39 50 3 60 3 3 50 3 50 19 3 50 58 51 3E D E E EEE E E D E E EE E E E EE D E DE EE E E433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459Perunii Dragana Vratnica Ivana Vukovi Dejan Perunovi Jelena Dabeti Dijana ukovi Jovana Drakovi Svetlana Radulovi Milica Radoevi Ivana Pantovi Tanja Pejovi Jelena Potpara Maja Koljevi Vasilije Mrakovi Milan Vukievi Slavica Mili Milica Savovi Marija Mikovi Danijela Stanii Gordana Roganovi Ana Pejovi ana Hasanovi Adisa ugi Ana Bauljevi Sanela Lui Sanja Radevi Tatjana Vuki Mili153 / 03 175 / 03 192 / 03 213 / 03 223 / 03 242 / 03 243 / 03 266 / 03 290 / 03 294 / 03 306 / 03 9/02 267 / 02 298 / 02 243 / 01 292 / 01 79 / 00 221 / 00 303 / 00 325 / 00 352 / 99 18 / 98 121 / 98 1068 / 98 1179 / 97 1153 / 92 263 / 7316 16 17 24 27 18 16 18 17 20 1516 20 18 18 23 2418 15 1523 17 24 18 2722 24 2123163 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 335 23 37 38 3 50 54 3 21 3 37 21 35 23 33 3 3 48 44 3 48 3 21 53 3 3 1920 15201522 26 2103135 43 37 53 3 50 54 3 41 3 37 21 50 23 33 3 3 70 70 3 50 3 21 63 3 3 50E E EEC C EDE

Recommended

View more >