1328599584 (1)

Download 1328599584 (1)

Post on 29-Aug-2014

121 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

EKONOMSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA, studijska godina 2010/2011. PRIVREDNI RAZVOJ ECTS kredita: I kolokvijum 6 3 Prisustvo max 37 Zavrsni ispit Broj poena II kolokvijum max 30 max 30 Ukupno R. br. Prezime i ime 1 Ruţić Ljubica 2 Burzan Marijana 3 Delibašić Milena 4 Martinović Marija 5 Bajĉetić SlaĊana 6 Vukoslavĉević Marija 7 Stanišić Milica 8 Kalezić Danijela 9 Kavedţić Milica 10 Ivanović Bojana 11 Lazović Marijana 12 Stanišljević Sonja 13 Daković Nataša 14 Spahić Semra 15 Ţujović Dragana 16 Kujović Jaska 17 Kilibarda AnĊela 18 Ratković Dušan 19 Djokaj Arton 20 Djokaj Driton 21 Šebek Milica 22 Kojović Jelena 23 Samardţić Mirna 24 Bogdanović Ivana 25 Saveljić Nina 26 Bulatović AnĊela 27 Rakoĉević Jovana 28 Boţović Marina 29 Kovaĉević M. Milica 30 Đuretić Jovana 31 Hamzić Ajdina 32 Delibašić Mirjana 33 Damjanović Miloš 34 Saiĉić Jovana 35 Brajković Tanja 36 Vujiĉić Nikola 37 Bekan Tamara 38 Šestović Bojana 39 Rašović Jadranka 40 Kuĉ Anida br.ind. 245 / 09 397 / 09 473/09 479/09 482/09 595 / 09 1 / 08 2 / 08 3 / 08 4 / 08 5 / 08 6 / 08 7 / 08 8 / 08 9 / 08 10 / 08 11 / 08 12 / 08 14 / 08 15 / 08 16 / 08 18 / 08 19 / 08 20 / 08 22 / 08 24 / 08 25 / 08 26 / 08 27 / 08 28 / 08 29 / 08 30 / 08 31 / 08 33 / 08 34 / 08 38 / 08 39 / 08 40 / 08 41 / 08 42 / 08 18 27 24 15 17 16 28 28 29 25 24 26 27 29 28 25 21 28 27 29 29 29 27 25 27 28 24 25 18 25 28 29 28 30 30 29 26 29 29 15 19 23 22 24 18 22 27 26 24 23 25 23 25 26 15 24 21 21 27 26 25 20 25 28 27 16 22 18 24 25 27 27 28 23 24 23 24 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 49 50 40 44 37 53 58 58 52 50 54 53 57 57 43 48 52 51 59 58 57 50 53 58 58 43 3 50 39 52 56 59 58 61 56 56 52 56 52 20 12 17 36 35 32 26 32 35 28 15 30 31 30 33 27 27 20 20 21 30 35 33 30 24 20 34 56 61 50 40 61 37 53 94 93 84 50 54 79 89 92 71 48 67 81 90 88 90 50 80 85 58 63 3 70 60 82 56 94 91 61 86 80 72 90 52 Ocjena E D E D E A A B E E C B A C D B A B A E B B E D C D B E A A D B B C A E 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Janinović Dragana Šutković Fahrudin Hodţić Jasna Vujović Milena Durutlić Amra Jovićević Marija Burić Sandra LjuljĊuraj Rudina Ivanović Ana Janković Ivana Petrović Filip Heber Nataša Ivović Jelena Radoman Marko Cariĉić Irena Mrdović Vedrana Filipović Jelena Vešović Marica Šćepanović Ivana Pejović Dejan Davidović Bojana Mijatović Marina Alihodţić Ena Perović Staša Bracanović Sanja Raiĉević Lela Vujadinović Sara Tomić Sandra Korać Danica Radosavović AnĊela Mijović Branojka Đurović Nikola Smatlik Marija Orlandić Milena Bakić Marija Raĉić Darja Muharemović Zećarije Guĉi Teuta Boţović Sanja Milaĉić Jelena Šarac Tamara Petrović Milica Mijanović Marija Šekularac Ivana Adrović Anita Vujošević Lidija Lukaĉ Jasmina Mijatović Sanja Gardašević Bojana 44 / 08 45 / 08 46 / 08 47 / 08 49 / 08 50 / 08 51 / 08 52 / 08 53 / 08 54 / 08 55 / 08 56 / 08 57 / 08 59 / 08 60 / 08 61 / 08 62 / 08 63 / 08 64 / 08 65 / 08 66 / 08 67 / 08 68 / 08 69 / 08 70 / 08 72 / 08 73 / 08 74 / 08 75 / 08 76 / 08 77 / 08 78 / 08 79 / 08 80 / 08 81 / 08 82 / 08 84 / 08 85 / 08 86 / 08 87 / 08 88 / 08 89 / 08 90 / 08 91 / 08 93 / 08 94 / 08 95 / 08 97 / 08 98 / 08 29 26 29 27 26 27 28 27 28 24 22 26 26 22 25 24 27 27 27 28 29 28 21 29 26 28 26 25 21 30 27 27 28 28 23 22 28 23 26 28 22 27 30 29 24 26 26 27 27 25 17 25 26 19 24 24 22 21 21 18 21 20 25 25 27 28 27 22 22 23 23 18 27 27 26 28 25 25 23 27 22 24 25 20 25 18 25 26 25 22 23 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 56 59 55 46 3 55 57 3 49 55 51 47 50 50 43 49 47 55 55 57 59 59 53 46 55 52 49 56 55 50 61 55 3 55 54 58 48 49 56 46 54 49 50 56 58 54 50 51 31 35 30 20 35 25 31 36 18 12 10 1 18 35 36 31 1 37 30 1 34 21 32 33 10 10 13 31 16 30 35 20 89 56 94 85 66 3 90 82 3 80 91 69 59 50 50 53 50 65 90 91 88 59 60 90 76 55 52 50 90 55 71 93 55 3 88 54 58 58 59 56 59 85 65 50 86 93 74 50 51 B E A B D A B B A D E E E E E D A A B E D A C E E E A E C A E B E E E E E E B D E B A C E E 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Manojlović Ema Radinović Milena Mašulović Veselinka Radović AnĊela Vukajlović Olivera Pilica Mediha Ademagić Lejla Kostić Boris Nikaj Nermina Krunić Vanja Peković Dragutin Muĉaj Rina Zeĉević Danka Stanišić Vanja Šćekić Milica Stanišić Vladislav Popović Vanja Tošić Maja Ivanović Nina Ivanović Katarina Jovanović Maja Glogoški Bojan Vukĉević Milana Kneţević Aleksandra Mijanović Igor Pešić SlaĊana Vuletić Filip Radonjić Zoja Radojević Andrea Novaković Ana Simović Lucija Bošković Aleksandar Mijović Boris Popović Jelena Lukić Milena Bećirović Dino Srećković Tanja Radulović Sanja Martinović Sandra Ĉobeljić Jovana Dragićević Vesna Kosović Kristina Zeĉević Sanja Savićević Ivona Strugar Maja Gojković Nataša Petriĉić Marijana Vojinović Vladimir Radović Ana 100 / 08 101 / 08 102 / 08 103 / 08 107 / 08 110 / 08 111 / 08 112 / 08 114 / 08 115 / 08 116 / 08 119 / 08 121 / 08 122 / 08 123/08 124 / 08 126 / 08 127 / 08 128 / 08 129 / 08 130 / 08 131 / 08 132 / 08 135 / 08 136 / 08 137 / 08 139 / 08 140 / 08 141 / 08 142 / 08 144 / 08 146/08 147 / 08 150 / 08 151 / 08 152 / 08 153 / 08 154 / 08 155 / 08 156 / 08 157 / 08 159 / 08 162 / 08 163 / 08 164 / 08 165 / 08 166 / 08 167 / 08 172 / 08 22 27 29 30 29 26 22 26 26 28 23 30 26 28 28 23 21 29 25 26 26 21 27 27 28 21 24 25 26 27 28 27 24 18 21 29 15 27 30 29 24 25 28 30 25 26 21 27 19 27 26 28 28 24 21 25 22 26 22 29 23 22 21 25 18 29 24 26 22 18 22 22 24 19 21 25 19 22 18 23 22 18 24 27 20 21 27 26 20 24 27 22 17 22 15 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 57 58 61 60 53 46 54 51 57 48 62 52 53 52 51 42 61 52 55 51 42 52 52 55 43 48 53 48 52 49 53 49 3 39 48 59 38 48 60 58 47 52 58 55 45 51 39 56 35 34 35 20 33 32 22 10 36 33 14 34 15 18 25 10 18 3 26 33 10 12 10 31 35 10 23 35 14 12 22 44 92 92 61 95 53 66 87 83 79 58 98 52 86 66 85 42 61 52 55 51 57 52 70 55 68 58 71 51 52 75 86 59 3 51 58 59 38 48 91 93 57 52 81 90 59 51 51 78 A A D A E D B B C E A E B D B D E E E E E C E D E C E E C B E E E E A A E E B A E E E C 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 Vuksanović Ksenija Vukĉević Andrea Ţivković Milena Purković Ivan Bojović Maja Sandić Marija Minić Tatjana Ostojić Marko Ljiljanić Ljiljana Nuhanović Melisa Popadić Ivana Manojlović Ivana Savović Tijana Janković Bojana Ćipranić Bojan Vlahović Kristina Brkuljan Jovan Bećković Adnan Jovanović Boban Šoć Danilo Mijaĉ Andrea Radulović Milena Hamzić Amra Šukurica Zemka Gogić Ţeljana Kilibarda Marina Crnogorac Svetlana Purović Mirko Daĉević SlaĊana Roganović Marina Pestorić Aleksandra Nikolić Jovan Ĉvorović Boris Milaĉić Miloš Kuvelja Miloš Pajović ĐorĊije Šofranac Stefan KaluĊerović Aleksandra Gredić Nataša Rakoĉević Nevena Otašević Vanja Amanović Milan Dubljević Biljana Tijanić Jelena Martinović Branko Brajović Danijela Hodţić Nedim Kljajević Tamara Kovaĉević Katarina 173 / 08 174 / 08 175 / 08 176 / 08 177 / 08 179 / 08 180 / 08 183 / 08 184 / 08 185 / 08 186 / 08 189 / 08 190 / 08 194 / 08 196 / 08 197 / 08 198 / 08 200 / 08 202 / 08 203 / 08 204 / 08 205 / 08 210 / 08 211 / 08 213 / 08 214 / 08 219 / 08 220 / 08 221 / 08 222 / 08 224 / 08 225 / 08 226 / 08 227 / 08 228 / 08 231 / 08 232 / 08 233 / 08 234 / 08 235 / 08 240 / 08 247 / 08 249 / 08 251 / 08 252 / 08 253 / 08 256 / 08 258 / 08 259 / 08 22 28 30 23 23 23 28 15 24 29 26 23 26 26 21 22 23 27 28 29 27 20 26 28 17 21 29 29 28 25 26 25 29 23 27 23 26 22 18 29 20 26 24 26 22 29 21 21 23 21 25 23 25 25 23 28 20 22 20 22 24 24 28 20 25 27 23 25 26 25 23 19 26 18 17 23 24 25 26 22 20 24 17 23 23 26 19 17 24 15 26 18 23 23 27 20 23 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 56 56 51 51 49 59 38 49 52 51 50 53 57 44 50 53 53 56 58 55 46 48 57 38 41 55 56 56 54 51 48 56 43 53 49 55 44 38 56 38 55 45 52 48 59 44 47 41 18 33 1 31 23 5 20 37 27 15 34 25 25 13 20 32 19 10 34 17 1 10 20 24 17 31 35 6 15 16 64 56 89 51 51 50 90 61 54 52 51 50 53 57 64 50 90 80 56 73 89 71 73 57 51 61 87 75 56 54 51 58 90 60 53 50 55 54 58 80 38 55 62 52 79 94 50 62 57 D E B E E E A D E E E E E E D E A B E C B C C E E D B C E E E E A D E E E E E B E D E C A E D E 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Tatar Marija Brkanović Dario Muhadinović Milica Stanković Vladan Lukić Jelena Ulić Bojana Kostić AnĊela Ramović Edina Beljkaš Sanja Bulić Suzana Kovaĉ Miloš Kovaĉević A. Milica Doderović Dušan Derviš Fljorinda Mujić Azra Krtolica Dragan Ĉolović Boţidar Raspopović Marija Simanić Rade Pejović Marko Kostić Ţaklina Jaĉevska Simona Mirotić Suzana Vlaović Ţeljko Ivanović Jelena Boţović Violeta Karas Marija Pavlićević Gorica Barjaktarović Dragiša Bulut Sanela Šabanović Irma Janković Vanja Šćekić Ana Marković Marina Perović Irena Ivanović Predrag Šćepanović Ana Kostić Nina Šćepanović Jelena Stanojević Jelena Zoronjić Jasmin Klikovac Anita Vuković Vuk Cerović Vasilije Rašović AnĊela Mirković Nikolina Šuškavĉević Tijana Đuretić Balša Janković Jelena 260 / 08 261 / 08 262 / 08 263 / 08 264 / 08 265 / 08 266 / 08 267 / 08 269 / 08 270 / 08 271 / 08 272 / 08 273 / 08 284 / 08 286 / 08 287 / 08 288 / 08 290 / 08 291 / 08 294 / 08 296 / 08 301 / 08 303 / 08 305 / 08 306 / 08 308 / 08 309 / 08 312 / 08 322 / 08 323 / 08 324 / 08 336 / 08 338 / 08 342 / 08 346 / 08 350 / 08 351 / 08 356/08 357 / 08 362 / 08 368 / 08 371 / 08 373 / 08 376/08 383 / 08 395 / 08 396 / 08 397 / 08 406 / 08 28 29 26 27 16 29 28 27 23 27 24 26 15 27 23 23 26 18 28 27 24 24 30 24 23 24 25 29 27 28 29 27 25 26 29 26 21 25 29 23 17 27 22 23 22 17 22 26 25 24 23 26 19 16 29 24 20 20 20 22 21 16 22 20 21 23 24 24 24 23 21 25 21 23 25 25 27 26 24 22 22 23 26 25 18 16 23 25 21 16 20 20 22 25 17 21 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 56 52 56 38 19 61 55 50 46 50 49 50 34 52 46 47 52 45 55 54 50 48 58 48 49 52 53 59 56 55 54 52 51 55 57 47 40 51 57 47 36 50 45 48 50 37 46 47 30 37 22 20 20 12 18 28 20 10 6 36 20 20 33 25 1 20 35 27 33 22 34 10 16 30 13 20 20 20 86 56 89 78 58 39 61 55 50 58 50 67 78 34 52 66 57 52 51 91 74 50 68 91 73 50 52 53 79 91 55 81 52 51 88 57 69 40 51 91 57 52 80 45 61 50 57 66 67 B E B C E D E E E E D C E D E E E A C E D A C E E E C A E B E E B E D E A E E B D E E D D 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 Lakić Aleksandra Nikolić Luka Zorić Andrija Popović Vuĉić Sekulić Nikola Grgić Nina Dajević Dušan Bošković Miloš Vukĉević Marko Lajović Margita Premović Nina Mirković Ana Pivljanin Ana Hodţić Ema Ratković Eva Bošković Dijana Kojašević Belma Rakĉević Petar Lavrović Ismeta Kneţević Milica Mirotić Maja Mijović Ţeljko Bošković Tijana Krsmanović Milena Gezović Jelena Grković Nataša Šćekić Bojan Delibašić Miroslav Pješivac Miljana Šćepanović Igor Barjaktarović Nikola Dedić Tanja Raković Vesna Šoškić Ivana Mihaljević Lazar Damjanović Andrija Stojanović Maša Stanić Rajko Bogićević Aleksandara Marković Aleksandra Pejaković Blaţo Milić Igor Miljić Ratka Pešić Nikola Burzanović Karolina Damjanović Marina Perković Radovan Mitrović Maja Krsmanović Mirko 409 / 08 410 / 08 411 / 08 419 / 08 428 / 08 431 / 08 432 / 08 433 / 08 435 / 08 437 / 08 438 / 08 439 / 08 440 / 08 442/08 445 / 08 455 / 08 456 / 08 457 / 08 459 / 08 460 / 08 10/07 22 / 07 25/07 29 / 07 32 / 07 43 / 07 59 / 07 71 / 07 81 / 07 103 / 07 123 / 07 126 / 07 138 / 07 157 / 07 159 / 07 162 / 07 186 / 07 187 / 07 193 / 07 194 / 07 201 / 07 211 / 07 232/07 233 / 07 241 / 07 244 / 07 250 / 07 255 / 07 257 / 07 28 26 26 24 23 22 17 25 22 17 20 28 28 19 15 28 24 18 23 28 29 23 17 26 26 30 23 22 26 21 21 24 23 26 24 26 27 21 19 24 22 15 27 20 28 22 27 26 24 19 26 18 22 22 20 18 18 29 24 20 16 21 18 16 18 23 25 17 16 20 22 22 20 23 26 21 25 25 20 16 23 27 20 20 23 23 17 16 15 15 26 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 55 53 46 52 43 42 50 45 38 41 60 55 42 34 52 45 37 44 54 57 43 36 49 51 55 46 48 55 45 49 52 46 45 50 56 30 44 42 50 48 35 46 18 38 3 57 42 3 27 15 20 15 6 24 15 20 18 18 15 18 17 25 24 37 1 4 5 37 25 16 8 25 15 25 32 18 8 85 55 53 61 52 63 57 50 51 62 56 60 55 62 52 52 63 52 62 54 57 60 36 49 51 80 70 85 55 45 50 52 50 50 50 93 55 60 50 50 73 50 71 50 56 3 57 50 3 B E E D E D E E E D E D E D E E D E D E E D E B C B E E E E E E A E D E E C E C E E E E 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 Vlahović Ivana Bulatović Hajdana Mihović Svetlana Beĉanović Milan Bulatović Irina Mašanović Marko Marković Marina Peković Jelena Dragaš Lazar Luĉić Zoran Rakoĉević Marijana Boţović Andrijana Ćetković Tanja Kurpejović Amra Lukolić Aida Škrijelj Almira Radonjić Ivana Raiĉević Ana Lakĉević Mladen Vulić Marina Popović Ljubica Ćorović Marijana Perović Ana Janinović Nikola Popović Bojana Đurović Milena Topuzović Mevlida Veliĉković Suzana Ĉindrak Anida Dţaković Dijana Rakonjac Nela Dragićević AnĊela Popović Jelena Šapić Ana Vitić Jovanka Šćepanović Maja Mećikukić Kaljtrina Katana Elvir Ĉarapić Mirko Boljević Maja Pavlović Danilo Srdić Jelena Planić Stefan Muratović Armin Cvijović Ivana Vujošević Nikola Jelovac Dragana Stijepović Sandra Popadić Nikola 259 / 07 262 / 07 273 / 07 274 / 07 275 / 07 281 / 07 284 / 07 287 / 07 289 / 07 293 / 07 294 / 07 296 / 07 298 / 07 299 / 07 304 / 07 309 / 07 312 / 07 317 / 07 322 / 07 323 / 07 326 / 07 331 / 07 337 / 07 343 / 07 349 / 07 350 / 07 353 / 07 354 / 07 355 / 07 357 / 07 358 / 07 360 / 07 362 / 07 368 / 07 371 / 07 376 / 07 383 / 07 385 / 07 394 / 07 395 / 07 399 / 07 407 / 07 410 / 07 415 / 07 416 / 07 437 / 07 438/07 441 / 07 446 / 07 30 26 21 28 29 24 22 16 24 25 20 24 20 16 21 19 18 23 17 23 23 26 25 25 26 15 25 28 21 19 21 28 28 27 23 25 28 23 25 18 21 22 24 28 20 21 25 24 25 20 17 22 26 19 22 19 18 22 18 21 17 18 16 18 18 21 16 23 28 22 22 19 25 19 28 27 21 17 17 26 19 23 21 23 21 18 22 17 23 25 22 26 21 23 20 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 49 41 53 58 46 47 38 45 50 41 48 40 37 40 40 39 47 36 49 54 51 50 47 3 54 37 56 58 45 39 41 57 50 53 47 51 52 44 50 38 47 50 49 57 44 47 48 44 1 10 10 3 15 9 2 10 13 10 10 15 23 1 3 13 20 19 3 6 18 10 1 10 23 10 16 58 50 51 53 58 56 50 38 60 50 50 50 50 50 50 50 54 70 36 50 54 51 50 50 3 54 50 56 58 65 39 60 57 50 53 50 51 52 50 50 56 57 50 50 57 54 70 58 60 E E E E E E E D E E E E E E E E C E E E E E E E E E D D E E E E E E E E E E E E E E C E D 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 Petrović Marija Pavićević Danilo Josipović Zorica Pavićević Biljana Radonjić Mladen Ĉupić Milena Stanović Ivan Kapetanović Anita Vujović Nenad Tufegdţić Marko Jovanović Slaven Honsić Mirsada Mirković Jelica Delibašić Mirjana Dragović Vladislav Bojović Gorana Kuĉević Amela Jovanović Ivana Mijović Evdosija Ţunjić Ivana Simonović Marijana Dedić Slavenka Marstijepović Vladimir Dragaš Bojana Vemić Milutin Brnović Miljan Šipĉić Milica Dabović Sandra Šćekić Maja Popivoda Milena Šaranović Danilo Vuksanović Sanja Nikolić Boţo Spasojević Miloš Vlaović Irena AnĊušić Vukica Vemić Bojan Dizdarević Dino Barac Tanja Ţivković Dragana Popović Jelena Masoniĉić Dušan Elezaj Monika Rastoder Damir Tanjević Bojana Leković Danka Kovaĉević Radovan Šuković Nevenka Roganović Danijela 448 / 07 460 / 07 462 / 07 465 / 07 471 / 07 472 / 07 473 / 07 477 / 07 492 / 07 500 / 07 508 / 07 8 / 06 20 / 06 25 / 06 97 / 06 135 / 06 138 / 06 181 / 06 190 / 06 209 / 06 210 / 06 212 / 06 216 / 06 221 / 06 226 / 06 229 / 06 230 / 06 235 / 06 236 / 06 238 / 06 245 / 06 257 / 06 263 / 06 283 / 06 306 / 06 309 / 06 322 / 06 335 / 06 344 / 06 346 / 06 347 / 06 372 / 06 381 / 06 416 / 06 424 / 06 442 / 06 443/06 450 / 06 461 / 06 19 20 24 15 17 23 15 23 25 26 27 29 25 22 20 24 26 26 25 25 17 28 21 16 15 15 19 28 22 26 15 25 18 21 24 20 20 22 19 22 17 19 20 19 20 19 16 16 19 16 23 18 21 19 15 17 19 19 22 15 20 17 16 20 18 18 19 16 17 18 25 22 17 24 17 20 22 21 23 21 17 24 25 17 20 19 19 17 18 16 23 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 40 55 39 36 41 18 37 54 50 55 18 55 50 49 49 43 47 51 48 50 20 3 41 19 40 40 48 44 36 43 39 39 48 42 47 43 35 44 47 39 45 37 42 37 37 39 44 46 3 10 25 11 16 9 32 13 35 1 31 7 15 22 10 10 10 2 18 15 12 11 15 10 15 17 15 6 13 5 8 21 10 20 50 50 80 50 52 50 50 50 54 50 90 18 55 50 50 80 50 62 51 70 50 20 3 51 19 50 50 50 62 51 55 50 54 58 42 62 60 50 50 60 39 50 37 50 37 37 60 54 66 E E B E E E E E E E A E E E B E D E C E E E E E D E E E E E D D E E D E E D E D 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 Stijović Milica Stijepović Saša Raiĉević Aleksandar Bojović Veljko Tomašević Miloš Obrenić Ratomir Barović Dragana Ţivković Jovana Vuković Ivana Mandić Jasmin Bigović Marija Perović Ognjen Janković Miloš Simonović Aleksandar Camaj Mark Garović Goran Pribilović Milan Gaĉević AnĊela Doderović Milka Raĉić Veljko Bajović Marina Perić Luka Milenković Milena Ralević Ana Vujošević Filip Ĉelebić Ivana Marijanović Bojana Kalezić Draţen Đurašković Draško Pješivac Boris Vuĉurović Milica Moićević Ţeljka Marković Ljubica Vuĉić Igor Keković Marija Popović Goran Ivanović Ana Grujić Filip LjuljĊuraj Teuta Marić Darko Vidaković Darka Adţić Milica Inić Tamara Kneţević Milena Peković Maja Filipović Jelena Radulović Aleksandra Todorović Vladan Pašić Milivoje 463 / 06 468 / 06 484 / 06 491 / 06 494 / 06 496 / 06 499 / 06 502 / 06 503 / 06 505 / 06 507 / 06 515 / 06 523 / 06 84 / 05 96 / 05 115 / 05 154 / 05 168 / 05 182 / 05 185 / 05 230 / 05 231 / 05 283 / 05 295 / 05 301 / 05 310 / 05 323 / 05 328 / 05 340 / 05 351 / 05 356 / 05 360 / 05 372 / 05 374 / 05 388 / 05 389 / 05 390 / 05 393 / 05 166/04 197 / 04 210 / 04 289 / 04 298 / 04 300 / 04 334 / 04 383 / 04 391 / 04 142 / 03 151 / 03 23 22 20 16 20 21 27 17 15 24 15 16 20 15 22 28 28 30 24 18 19 19 23 20 22 23 26 19 21 16 17 18 17 23 19 21 18 21 23 26 22 17 17 21 16 18 19 22 19 16 17 21 17 17 17 22 19 19 16 24 29 19 17 18 23 26 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 41 49 38 35 43 3 39 3 52 3 3 52 54 59 49 21 39 39 47 3 39 43 45 51 41 40 36 41 3 38 20 43 39 24 3 43 3 3 39 3 40 19 3 50 58 41 3 9 11 12 17 7 11 11 11 3 10 5 10 11 12 17 26 17 11 10 10 3 20 50 60 50 52 50 3 39 3 52 3 3 52 54 59 60 21 50 50 50 3 39 53 50 51 51 51 36 41 3 50 20 60 39 50 3 60 3 3 50 3 50 19 3 50 58 51 3 E D E E E E E E E D E E E E E E E E E D E D E E E E E 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 Peruniĉić Dragana Vratnica Ivana Vuković Dejan Perunović Jelena Dabetić Dijana Šuković Jovana Drašković Svetlana Radulović Milica Radošević Ivana Pantović Tanja Pejović Jelena Potpara Maja Koljević Vasilije Mraković Milan Vukićević Slavica Milić Milica Savović Marija Mićković Danijela Stanišić Gordana Roganović Ana Pejović Ţana Hasanović Adisa Ţugić Ana Bašuljević Sanela Luĉić Sanja Radević Tatjana Vukić Milić 153 / 03 175 / 03 192 / 03 213 / 03 223 / 03 242 / 03 243 / 03 266 / 03 290 / 03 294 / 03 306 / 03 9/02 267 / 02 298 / 02 243 / 01 292 / 01 79 / 00 221 / 00 303 / 00 325 / 00 352 / 99 18 / 98 121 / 98 1068 / 98 1179 / 97 1153 / 92 263 / 73 16 16 17 24 27 18 16 18 17 20 15 16 20 18 18 23 24 18 15 15 23 17 24 18 27 22 24 21 23 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 23 37 38 3 50 54 3 21 3 37 21 35 23 33 3 3 48 44 3 48 3 21 53 3 3 19 20 15 20 15 22 26 2 10 31 35 43 37 53 3 50 54 3 41 3 37 21 50 23 33 3 3 70 70 3 50 3 21 63 3 3 50 E E E E C C E D E

Recommended

View more >