1314 informatieavond 3_vwo_profielen

Download 1314 informatieavond 3_vwo_profielen

Post on 21-Nov-2014

909 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Profiel-informatieavond V3 Sintermeertencollege

TRANSCRIPT

 • 1. Voorlichtingsavond Profielkeuze Vwo 3 Dinsdag 3 december 2013
 • 2. Programma Profielkeuze Overgangsnormen Vragen Koffie
 • 3. KIEZEN Via een aantal stappen tot een keuze van een profiel komen
 • 4. STUDIELESSEN Profielkiezer : toekomstdromen, de profielen, vaardigheden, opleidingen, de 2e fase en de profielkeuze Kennismakingslessen met nieuwe vakken. Bedrijfsbezoeken/ meeloopdagen
 • 5. BEDRIJFSBEZOEK 2 werkdagen snuffelen in het werkveld Orintatie op een beroep / werkveld 7 en 8 april 2014
 • 6. VOORBEREIDING BEZOEK In studieles met werkboekje; Leerlingen zoeken (in koppels van 2) zelf een plaats; 20 februari moeten alle afspraken gemaakt zijn (afsprakenkaart ingevuld); Korte evaluatie door bezocht bedrijf n leerling.
 • 7. TESTEN DAT: Differentile Aanleg Test BZO: Beroepen Zelf Onderzoek uitslag via mentor (mentoravond nov.)
 • 8. VOORLICHTING VAO WO, 18 feb. Sintermeertencollege VAO HBO, 19 feb. Grotiuscollege Voorlichtingsavond opleidingen verplicht Open dagen WO/HBO (zie TKMST Open dagen App)
 • 9. Wat kan er gekozen worden? Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel
 • 10. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Iedere leerling: NE EN ANW MA LO1 LV PWS LOB Daarnaast Atheneumleerling: DU of FA - CKV Gymnasiumleerling: LA of GR (incl. KCV)
 • 11. PROFIELDEEL Cultuur en Maatschappij Verplicht Wiskunde C (of A) Geschiedenis Aardrijkskunde Keuze Duits of Frans of Kunst Economie en Maatschappij Verplicht Wiskunde A (of B) Geschiedenis Economie Keuze Aardrijkskunde of Management & Organisatie Natuur en Gezondheid Verplicht Wiskunde A (of B) Natuurkunde Scheikunde Biologie Natuur en Techniek Verplicht Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Keuze Wiskunde D of Biologie
 • 12. VRIJE DEEL Cultuur en Maatschappij Nog niet gekozen profielvak (DU of FA of Kunst) Economie en Maatschappij Nog niet gekozen profielvak (AK of MO) Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Nog niet gekozen taal Nog niet gekozen (DU,FA,LA of GR) profielvak (WD of BI) Wiskunde D (mits WB) Nog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR) Nog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR) Nog niet gekozen taal (DU,FA,LA of GR) Economie Kunst Kunst Kunst BSM BSM BSM BSM Informatica Informatica Informatica Informatica Filosofie Filosofie Aardrijkskunde Aardrijkskunde Economie Economie MO MO
 • 13. Doorstroom Eisen vervolgopleiding HBO / WO http://havovwosintermeerten.dedecaan.net/i nformatie/links http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publica ties/EDG_SK123_Poster%20WOopleidingen.pdf
 • 14. Adviezen Tijdens rapportvergadering wordt in overleg met vakdocenten gekeken of voorlopige keuze verstandig is Adviezen worden na toetsweek december en na toetsweek maart gegeven. Zichtbaar bij cijferregistratie.
 • 15. Belangrijke data Jan. advies door vakdocenten 20 feb. Voorlopige keuze Vanaf feb. individuele gesprekken met decaan April 2e advies door vakdocenten 17 april definitieve keuze profiel
 • 16. Definitieve keuze Formulier wordt ondertekend door ouder(s) Inleveren bij mentor 17 april 2014 Definitief= Definitief! Wordt alleen nog gewijzigd op advies van decaan n.a.v. docentenvergadering
 • 17. Handige sites www.havovwosintermeerten.dedecaan.nl www.studiekeuze123.nl/open_dagen www.beroepskeuzedagboek.nl (hoort bij profielkiezer) http://www.tkmst.nl/opendagenapp
 • 18. Decanaat Ons decanaat zit op de 3e verdieping, waar zowel de leerling als ouders altijd welkom zijn voor een gesprek! Decaan: mevr. K. Schouren (kamer 312) cjmschouren@sintermeerten.nl
 • 19. Overgangsnormen Afsluiting algemeen vormend deel Eindexamennormen Profielkeuze We werken met verlies- en compensatiepunten Let op! 5,9 = 0,1 verliespunt 6,1 = 0,1 compensatiepunt
 • 20. Cijfergeving Voortschrijdend gemiddelde Cijfers op 1 decimaal afgerond
 • 21. A Algemene overgangsnorm Bevorderd: 0 t/m 2,0 verliespunten, mits gemiddelde 6,0 of hoger is (muv Te en Lo) Niet bevorderd: Meer dan 5,0 verliespunten Gemiddeld lager dan 6,0 Bespreking: 2,1 t/m 5,0 verliespunten Te en Lo 2,0 verliespunten of meer
 • 22. B Eindexameneis NE, EN, WI, Rekentoets Maximaal voor Nederlands, Wiskunde en Engels 1,0 verliespunt Bij 1,1 tot /met 2,0 verliespunten komt de leerling in de bespreking Bij meer dan 2,0 verliespunten kan de leerling niet bevorderd worden
 • 23. C Profieleisen C&M E&M N&G N&T NE NE NE NE EN EN EN EN GS GS NA NA WC / WA WA / WB WA / WB WB AK EC SK SK MVT / (KU) MO / AK (BI) WD / (BI) Voor de 4 profielen geldt dat het gemiddelde van de gekozen vakken 6,0 of meer dient te zijn en de leerling voor niet meer dan 1 van de gekozen vakken lager dan 6,0 heeft gescoord, waarbij deze onvoldoende niet lager mag zijn dan 5,0.
 • 24. D Advies vakdocenten Positief advies vakdocenten in juni betekent dat een leerling, mits hij aan de normen voldoet op het einde van het schooljaar, het betreffende profiel mag kiezen. Negatief advies vakdocenten in juni betekent dat een leerling, ook als hij aan de normen voldoet bij het laatste rapport, in de bespreking valt.
 • 25. Voorbeeld Rapportlijst leerling x Ne 7,2 + Ec 6,0 Lo 6,0 En 7,0 + Wi 7,2 + Du 6,3 Na 5,7 Fa 6,4 Sk 5,8 Gs 4,8 Lv 7,7 Ak 7,1 + Te 7,0 De leerling kiest voor het profiel E&M met MO als profielvak A Bevorderd met 1,7 verliespunten en gemiddeld minimaal 6,0 B Bevorderd met 0 verliespunten voor En, Ne, Wi C Bespreking met 4,8 voor geschiedenis, want een onvoldoende bij profielvak tussen 4,5 en 5,0 D Bevorderd met 4 maal positief advies, 2 maal negatief advies Conclusie: Rapport bespreking, waarbij de vakdocentenvergadering de kansen op een succesvol verloop op vwo 4 en verder, met dit profiel zal afwegen.