03 štajer libor

Download 03 štajer libor

Post on 03-Jul-2015

611 views

Category:

Spiritual

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Mgr. Libor tajer, advokt ODLINOSTI V PRAVIDLECH PROPAGACEDOPLK STRAVY A OTC PPRAVK Libor tajer 26. 05. 2010

2.

 • NESM :
  • vyut motivu strachu;
  • nesm srovnvat LP ani inn ltky;
  • zaruovat inky LP;
  • vyvolvat dojem nepoteby porady s lkaem;
  • naznaovat, e nepouit nepzniv ovlivn zdrav;
  • naznaovat, e LP je potravina nebo kosmetick produkt.

REKLAMA NA OTC PPRAVKY 26. 05. 2010 3.

 • NESM :
 • nesm bt zamena vhradn na osoby mlad 15 let:
 • naznaovat, e uvn LP nem nedouc inky;
 • obsahovat nevhodnou reklamn nadszku:
 • POUZE racionln uit LP:
 • Kolik tablet j dnes posndm? 15? 20? Vce tablet=vce zdrav
 • NE pehnn vlastnost:
 • Rychlej ne smrt / Jedna kapka, dv kapky a u nejsou teplotky
 • obsahovat neetickou prezentaci lidskho tla ;

REKLAMA NA OTC PPRAVKY Dti, strek Fido doporuujeUchotol.26. 05. 2010 4.

 • NESM obsahovat doporuen:
 • vdc;
 • zstupc profesnch instituc;
 • znmch osobnost (herci, sportovci, modertoi atd.);
 • zdravotnickch odbornk (lkai, farmaceuti, sestry, laboranti apod.).

REKLAMA NA OTC PPRAVKY 26. 05. 2010 5.

 • MUS obsahovat:
 • nzev LP podle rozhodnut o registraci (vypsnm i uvedenm na krabice);
 • informace nezbytn pro sprvn pouit:
 • zetelnou, v ppad titn reklamy dobe itelnou vzvu k pelivmu proten pbalov informace;
 • nap.:
 • bn nzev LP, pokud m jen jedinou innou ltku;
 • bn nzev= INN =oznaen inn ltky nebo bn jmno;

REKLAMA NA OTC PPRAVKY Lk k zevnmu uit.tte peliv pbalovou informaci. 26. 05. 2010 6. AKTULN PRAVIDLA PROPAGACE DOPLK STRAVY 26. 05. 2010 7.

 • REKLAMA NA DOPLKY STRAVY NESM:
 • odkazovat na nekonkrtn klinickou studii;
 • klamat spotebitele (popisem vlastnost, sloen, ink apod.);
 • tvrdit, e doplnk stravy m zvltn vlastnosti, maj-li je i ostatn;
 • prezentovat schopnost prevence, oetovn, lby (ani naznaovat);
 • obsahovat tvrzen prohlaujc nebo naznaujc, e vyven a rznorod strava neme poskytnout dostaten mnostv ivin.

AKTULN PRAVIDLA PROPAGACE DOPLK STRAVY 26. 05. 2010 8. REKLAMA SE HODNOT PODLE CELKOVHO VYZNN:pbh + grafika + texty + prosted + inkujc doporuen + odkazy na studie odkazy na autority + prezentovan sloen skuten sloen + navrhovan pouit mechanismus inku + clov skupina obecn povdom + spotebitelsk veejnosti atd. AKTULN PRAVIDLA PROPAGACE DOPLK STRAVY 26. 05. 2010 9.

 • NEJASTJ PROHEKY:
 • prezentovna schopnost prevence, len, oetovn:
  • doporuen lkae/osoba vblm plti;
  • odkaz na nkup vlkrn;
  • zneuit autority MZ R;
  • odkazy na nerelevantn klinick studie;
 • zmiovn livch vlastnost sloek vrobku nen mon uvdt,i pokud jsou podloeny relevantnmi vdeckmi przkumy;
 • jsou uvdny klamav daje (nap. neprokzan inky);
 • text doplnk stravy pln chyb nebo je nezeteln.

AKTULN PRAVIDLA PROPAGACE DOPLK STRAVY 26. 05. 2010 10. POROVNEJTE: inn pi chipce a nachlazen Podporuje pirozenou obranyschopnost organismu Vhodn pi chipce, nebo posiluje pirozenou obranyschopnost organismu Nevhodn slova (doporuoval SKL): lit, hojit, odstraovat, zmrovat, zastavovat, napravovat, oetovat, pedchzet, obnovovat, opravovat, eliminovat + inkovatVhodn vrazy (doporuoval SKL): blahodrn, pzniv, revitalizujc, uvolujc, osvujc, vzpruujc, povznejc, utiujc . AKTULN PRAVIDLA PROPAGACE DOPLK STRAVY 26. 05. 2010 11.

 • EVROPSK NAZEN . 1924/2006
 • pro propagaci doplk stravy a jejich oznaovn upravuje pravidla pouvnvivovch a zdravotnch tvrzen ;

PROPAGACE DOPLK STRAVY PODLE EVROPSKHO NAZEN

 • Vivov tvrzen
 • uvd, naznauje, e potravina m prospn vivov vlastnosti v dsledku:
 • energetick hodnoty- poskytuje (ve snen/zven me) nebo neposkytuje;
 • ivin i jinch ltek- obsahuje (ve snen/zven me nebo neobsahuje.

Zdravotn tvrzen naznauje nebo z obsahu vyplv, e existuje souvislost mezi doplkem stravy nebo nkterou ze sloek a zdravm 26. 05. 2010 12. Reklamn prvo v praxi DKUJI ZA POZORNOST www.kmvs.cz 26. 05. 2010