02 2 role lidi

Download 02 2 role lidi

Post on 08-Dec-2014

717 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. LIDSK ZDROJE listopad 2009 (c) Radek Maca ROLE ICT VE KOLE

2. Postaven procesu integrace ICTve kole provoz administrativa zen vuka PR U vedenir vedenVkonn pracovnci Zkaznci j M Ze atd. proces integrace ICT editel Zstupci ,vch. poradce,koordintoi VP, ICT

 • Vedouc
 • metodici vzdl. oblast
 • vedouc jdelny
 • vedouc domova mldee,
 • Zamstnanci
 • pedagogit pracovnci
 • provozn pracovnci
 • externist
 • Uivatel
 • dti, ci, studenti
 • rodie
 • veejnost

3. Role lid RVP, standard ICT (pravidla a kompetence) VP(pln innosti koly) sdlen a komunikace strategick cle ICTK metodik vchoz stav procesy plnn cl pedmtovkomise profesnrozvoj infrastruktura resp. ICT plna jeho realizace clov stav veden realizan cle operan cle editel zamstnanci vukovobsah provozn zajitnsprvce st 4. Jak realizovat integraci ICT do ivota koly? aktivn efektivn systmov - plnovit -> smyslupln 5. Jak je role editele?

 • d lidi (zajiuje realizaci pln a kontrolu mj. delegovnm pravomoc)
  • liniov (prostednictvm vedoucch)
  • procesn (prostednictvm povench osob)
  • projektov (prostednictvm vedoucch projektovch tm)
 • zajiuje podmnky pro provoz koly
  • materiln technick zzem koly
  • personln
  • finann
  • bezpenostn
 • prodv kolu
  • na vstupu (pro potenciln klienty ky, pedagogy, subdodavateli, )
  • na vstupu (pro rodie - veejnost, nslednou kolu, zizovatele, )
 • administruje kolu
  • smr k informanmu systmu

manaer editel by ml hrt rolimanaerarozvoje koly, nikoliv jejho realiztora... Stanovuje strategii 6.

 • Plnovn dalho rozvoje slueb ICT ve kole
  • zpracovvat a realizovat v souladu se kolnm vzdlvacm programemICT pln koly,
  • koordinovat nkupy a aktualizace software,
  • koordinovat provoz informanho systmu koly.
 • Koordinace integrace slueb ICT do ivota koly (procesn)
  • metodicky pomhat kolegm v integraci ICT do vuky vtiny pedmt,
  • koordinovat uit ICT ve vzdlvn,
  • doporuovat a koordinovat dal ICT vzdlvn pedagogickch pracovnk

Jak je role koordintora - metodika ICT? pedagogick pracovnk Dle standard MMT pro DVPP v oblasti koordinace ICT: ICT koordintor metodik by ml hrt rolimanaerasystmov integrace, nikoliv jejho realiztora... M na starosti taktiku (metodiku) 7. Jak je role sprvce st

 • sprvce infrastruktury
  • oprav techniku
  • zajiuje a koordinuje nkup techniky
  • plnuje rozvoj infrastruktury ve kole
  • zajiuje konektivitu do internetu
  • (zajiuje sprvu vech didaktickch pomcek)
 • sprvce software
  • zajiuje instalaci SW
  • zajiuje sklad dat
  • koordinuje nkup sw a dat
  • zajiuje plnn informan a bezpenostn politiky koly
 • sprvce provozuschopnosti st
  • spravuje uivatelsk konta uivatel st
  • zajiuje sprvu a pstup k datm

provozn pracovnk realizuje operativu 8. Jak je role uitele

 • pln koly vyplvajc ze zkona (a vyhlek)
  • pipravuje se na vuku
  • u
  • vzdlv se
  • vede bnou agendu uitele
 • pln koly editele koly
  • pomh km v soutch
  • podl se na doplkov innosti koly
  • d se informan a bezpenostn politikou koly
 • poskytuje odborn informace v oblasti
  • vcnho rozvoje oboru
  • metodiky vuky
  • podl se na realizaci vzdlvacho a informanho systmu koly (plnnm dat)

pedagogick pracovnk realizuje operativu 9. Jak je role uitele informatiky

 • pln koly vyplvajc ze zkona (a vyhlek)
  • pipravuje se na vuku
  • u
  • vzdlv se
  • vede bnou agendu uitele
 • pln koly editele koly
  • pomh km v soutch
  • podl se na doplkov innosti koly
  • d se informan a bezpenostn politikou koly
 • poskytuje odborn informace v oblasti
  • Konektivity, LAN, HW, SW, aplikac
  • tvorb IS, WWW strnek koly, proces a tok dat
  • podl se na realizaci vzdlvacho a informanho systmu koly

pedagogick pracovnk konzultant 10. Jak realizovat integraci ICT do ivota koly? aktivn efektivn systmov - plnovit -> smyslupln editel MaK ICT pedagogov, sprvce ICT 11. ICT kompetence uitele (ka)

 • 1. stdium ICT gramotnost
  • zkladn principy a pouit ICT pro osobn rozvoj a poteby, zvldat rozvoj dovednost k a uitele v kontextu s kadodennmi potebami, (obsah kolen Z, P0)
 • 2. stdium aplikace ICT v jednotlivch pedmtech
  • dovednosti ke stimulovn kova uen,k zen prce ve td ,vst ky k vyhledvn, porovnvn a analze informac , (obsah kolen PV)
 • 3. stdium infuze ICT nap osnovami
  • dovednosti dit prosted koly a tdy, tmovou prci, projekty, analyzovat multimediln edukan prosted, pouvat rzn ICT prostedky ke komunikaci, spoluprci a kolegy, ky a dalmi komunitami lid i mimo kolu, (obsah kolen S, M + projekty)
 • 4. stdium ICT specializace
  • spoluprce se specialisty na potaov vdy, informatiku, teorie informace, (V studium IT)

UNESCO, Ed. T.van Weert, J.Anderson , 2002 12. Profesn rozvoj 13. Problm motivace znalosti (vdn) touha (chtn) V A CHCE ideln ke spoluprci - tahoun NEV A CHCE Pou ho a ve ho, bude dobr spolupracovnk NEV A NECHCE Nasmruj ho, ale neztrcej as, me to bt hlupk V A NECHCE Jde jinudy, zkus ho vyut na spolenm rozhran k extern spoluprci Ten, kdo v, a nev, e v, sp. Probute ho. Ten, kdo nev, a v, e nev, je prost. Poute ho. Ten, kdo nev, a nev, e nev, je hlupk. Vyhbejte se mu. Arabsk pslov