การควบคุมคุณภาพเชิงรวม total quality control ( tqc )

Download การควบคุมคุณภาพเชิงรวม Total Quality Control ( TQC )

Post on 19-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การควบคุมคุณภาพเชิงรวม Total Quality Control ( TQC ). วิจิตรา โคตรบัญชา. มารู้จักกับ TQC. ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQC คือกิจกรรมที่พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกหน่วยงานทําหรือ ร่วมกันทําเป็นประจํา เพื่อปรับปรุงงานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Total Quality Control

  (TQC)

 • TQCTQC T = TOTAL Q = QUALITY (DAILY WORK)

 • QUALITY TQC 5 1. (Quality = Q) 2. (Cost = C) 3. (Delivery = D) 4. (Safety=S) / 5. (Morale = M)

 • TQC (). ( Dr. Feigenbaum ) TQC

  . ( Dr. Juran ) TQC TQC *

 • TQC ( Ichiro Miyauchi ) TQC *

 • 3

  1. 2. 3. *

 • TQC TQC (QC) 2 QC SQC ( Statistical Quality Control ) QCC ( Quality Control Circle ) *

 • QC

  1. QC QC 2. QC 3. QC 10 4. QC 5. *

 • TQC ()

  TQC QCC QCC TQC TQC QCC

  1. *

 • .2. *

  TQC

 • ()1. 2. 3. 4. 5. *

 • 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. *

 • (Deming Cycle) 1. ( plan : P )2. ( do : D )3. ( check :C )4. ( action : A ) *

 • 1. *

 • 2. *

 • . . . . . *

 • *

 • 2 *

 • 3 *

 • TQC TQC 1. 2. 3. 4. 5. *

 • 1. TQC2. 3. 4. TQC *

 • TQC

  1. 2. PDCA 3. 4. ( 7 QC ) 5. 6. QCC 7. *

 • 7

  1. ( check sheet ) 2. ( histogram )3. ( Pareto diagram )4. ( fish bone diagram ) ( Cause Effect diagram )5. ( graph )6. ( scatter diagram )7. ( control chart )

 • TQC / TOP-DOWN & BOTTOM-UP TOP MGMT TQC

 • http://www.itech.lpru.ac.th/jakkit/iqm/4%E0%BE%D2%E0%C7%CD~1.PPThttp://www.isothai.com/Webboard/question.asp?QID=663

Recommended

View more >