อ้อย (Sugar cane)

Download อ้อย (Sugar cane)

Post on 30-Dec-2015

64 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(Sugar cane). Saccharum officinarum L. . 2 . . web site power point presentation . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>(Sugar cane) 2 Saccharum officinarum L.</p></li><li><p> web site power point presentation </p></li><li><p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. </p></li><li><p>1. </p></li><li><p> / ( % ) / &gt;10,000 /(~ 3 ) </p></li><li><p>2. </p></li><li><p>(.. 1498) () ( ) (.. 1500)</p></li><li><p> .. 1600 </p></li><li><p> (World collection) 2 :1. Canal Point, Florida, USA</p><p>2. Cannanore, India &gt; 4,000 </p></li><li><p>3. (~ 1,000 ) () .3 .4 ( . ) .. 2365 ~ 5,000 2450-2501 ( ..~ 53,000 ) 2470 2478 ( . ) &gt; &gt; /</p></li><li><p>4. Lat. 35 1,000 - 1,500 ../ &gt; 50 .. - ~ 30 . 7 long warm summer (4-6 ) cool and dry &lt; 21 . short day plant (~10 ) </p></li><li><p>5. 4 : (Emergence) (Tillering)(Maturity)2-3 1 ~ 2.5 - 4 </p><p>3- 4 7 - 8 boom stage9 - 12 (Stem elongation)</p></li><li><p> glucose C4- pathway sucrose : 1 36 ../.. 57 .. .. </p></li><li><p> 2529 Q 83, F 156, F 140 2529 1 K 84-200 2526 1 2529 1 2536 2 2541 3 2543 4</p></li><li><p> 1 1 4 2 3</p></li><li><p>6. Nitrogen</p></li><li><p>Phosphorus</p></li><li><p>Potassium- - - - 5-10 .. K2O/ 15-20 .. K2O/</p></li><li><p> () : Crop logging Stalk logging Jamaica method </p></li><li><p>7. ..-.. ( 8-10 )..-.. ( ~ 12 )..-.. . ( ~ 12 )..-.. ( 8-12 ) </p></li><li><p> 1 3-4 () ( 3-4 ~ 1.4-1.5 15-15-15, 14-9-0, 16-11-14 50-100 .. / () </p></li><li><p> - 8 - 50 . 2 .. 52 . 1/2 .. ( )- N 10-20 N/ - 1 ( 7-8 ) 10 - </p></li><li><p> ~ 5 .. ~ 2.5 .. ~ 5 . ~ 45 </p></li><li><p> - 1-2 - : ()</p></li><li><p> - 2-3 2 ()- ~ 2 () ( N Urea 46 % 50-100 ../)- () </p></li><li><p> (plant cane) (ratoon cane) 2-3 :</p></li><li><p> ( ~ ..-..) :- - 50 .. ()- (crop cycle) - ( N) - N - 1 - </p></li><li><p> - - - - ()CCS 14.5CCS 13.4 ~ 3 </p></li><li><p> bacteria : Lactobacillus, Leuconostic, Bacillus dextran (lactic)</p></li><li><p> 2 : CCS (Commercial Cane Sugar)CCS = 1 CCS 10 1 100 .. CCS 13 1 130 ..</p></li><li><p>CCS :CCS = Pol in cane - Pol in cane = Impurity = Impurity 2</p></li><li><p> - : ()- : () - ()</p></li><li><p> :</p></li><li><p> : Phytoplasma</p></li><li><p> : </p></li><li><p> :</p></li><li><p> :</p></li><li><p> :</p></li><li><p> :</p></li><li><p> :</p></li><li><p> :</p></li><li><p> :</p></li><li><p> :</p></li><li><p> :</p></li></ul>