คู่มือการประเมิน obec awards [obec เล่ม 2]

Download คู่มือการประเมิน OBEC AWARDS [Obec เล่ม 2]

Post on 24-May-2015

1.984 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. . OBEC AWARDS 2 (1). 1-6p515/07/2012, 10:05 AM

2. OBEC AWARDS 1. 2. 3. 4. OBEC AWARDS (1). 1-6p535/07/2012, 10:05 AM 3. 1 1 2 2 6 7 8 8 8 . / . / (1). 1-6p555/07/2012, 10:05 AM.1/1 .1/2 .1/3 .1/4 .1/5 .1/6 .1/7 .2/1 .2/2 .2/3 .2/4 .2/59 30 34 40 52 58 64 70 91 95 101 107 113 4. () / // / / / / / / / (1). 1-6p565/07/2012, 10:05 AM.2/6 119.2/7125 131.3/1 .3/2 .3/3 .3/4 .3/5 .3/6143 146 150 154 158 162.3/7166 170 185 189 196 204 212 220.4/1 .4/2 .4/3 .4/4 .4/5 .4/6 .4/7 .5/1 .5/2 .5/3228 236 248 251 254 5. () / / / / / / / / (1). 1-6p575/07/2012, 10:05 AM.5/4 .5/5 .5/6 .5/7 .6/1 .6/2 .6/3 .7/1 .7/2 .7/3 .7/4 .7/5 .7/6 .7/7 258 262 266 270 274 279 280 283 286 301 302 311 319 327 335.1/1 .1/2 .1/3 .1/4 .1/5 .1/6343 351 366 368 382 376 380 384.1/7388 6. () / / / / / / / (1). 1-6p585/07/2012, 10:05 AM.2/1 .2/2 .2/3 .2/4 .2/5 .2/6 .2/7 393 407 409 413 417 421 425.3/1 .3/2 .3/3 .3/4 .3/5 .3/6430 435 458 461 468 475 482 489.3/7 .3/8 .3/9496 503 509.3/10515 522 527 528 531.4/1 .4/2 .4/3 7. () / / / (1). 1-6p595/07/2012, 10:05 AM.5/1 .5/2 .5/3 .5/4 .5/5 .5/6 534 551 552 556 561 566 571.5/7576 8. . OBEC AWARDS1. OBEC AWARDS 2. 2.1 2.2 2.3 . (OBEC AWARDS)(2). 1-8p515/07/2012, 10:05 AM 21 9. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.1.1 (1) ( ) ( ) ( ) (2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2(2). 1-8p5 . (OBEC AWARDS)2 25/07/2012, 10:05 AM 10. ( ) / ( ) / ( ) ( ) ( ) (3) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (4) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4.1.2 (1) ( ) ( ) ( ) (2) 38 (2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3) // ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . (OBEC AWARDS)(2). 1-8p535/07/2012, 10:05 AM 23 11. (4) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (5) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (6) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4.1.3 (1) ( ) (2) ( ) ( ) ( ) ( ) (3) ( ) ( ) ( ) ( ) 4.2 4.2.1 (2) ( 120 ) ( 121-180 ) ( 181-) 4(2). 1-8p5 . (OBEC AWARDS)4 25/07/2012, 10:05 AM 12. ( 500 ) ( 501-1,500 ) ( 1,501) ( ) ( ) ( ) (2) ( ) ( ) ( ) 4.1.2 (1) ( ) ( ) ( ) (2) ( ) ( ) ( ) 5. 5.1 1) 2) 2 3) 2 4) 5) 5.2 1) 2) . (OBEC AWARDS)(2). 1-8p555/07/2012, 10:05 AM 25 13. 6. 6.1 / ././/. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .. . ./. .. . . .../. ../. . 6(2). 1-8p5 . (OBEC AWARDS)6 25/07/2012, 10:05 AM 14. 6.2 // ././/. ./. ....... ....... ....... ./. ....... ....... ....... .......7. 7.1 // 1) 2) 80 7.2 // 1) 2) 85 7.3 // 1) 90 2) . (OBEC AWARDS)(2). 1-8p575/07/2012, 10:05 AM 27 15. 8. 9. 10. 8(2). 1-8p5 . (OBEC AWARDS)8 25/07/2012, 10:05 AM 16. . (OBEC AWARDS)1. 2. (OBEC AWARDS) 2.1 2.2 2 ( ) 2.3 2 2.4 2.4.1 1) 2) 3) 4) . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p595/07/2012, 10:05 AM 29 17. 2.4.2 1) 2) 3) 4) 5) 2.4.3 1) 2) 3) 2.5 2.5.1 2.5.2 . 2.5.3 2.5.4 2.6 3. 3.1 2.1-2.6 3.2 3.2.1 7 1 2 3 4 5 6 7 10(3). 9-45p5 . (OBEC AWARDS)10 25/07/2012, 10:05 AM 18. 1 1. (Adaptability and Flexibility)2. (Communication)3. (Collaborativeness)1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5115/07/2012, 10:05 AM 211 19. 2 1. (Managing Change)2. (Customer Service Orientation)3. (Strategic Planning)12(3). 9-45p51. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. . (OBEC AWARDS)12 3 2 1 3 2 1 3 2 1 25/07/2012, 10:05 AM 20. 3 1. 2. 3. 1. 2. 2. 3. (Achieving Result) 1. 3. (Managing Resources) 2. 3. 1. (Accountability) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5135/07/2012, 10:05 AM 213 21. 4 1. (Decision Making)2. (Thinking)3. (Leadership)14(3). 9-45p51. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. . (OBEC AWARDS)14 3 2 1 3 2 1 3 2 1 25/07/2012, 10:05 AM 22. 5 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 3. 2. 3. 4. 1. 2. 3. (Content validity) (Construct validity) 1. 5. 2. /. 3. / 1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5155/07/2012, 10:05 AM 215 23. 6 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3 3 3 2 2 2 1 1 1 7 1. 1. 2. 3. 1 2 33.2.2 7 1 2 3 4 5 6 7 16(3). 9-45p5 . (OBEC AWARDS)16 25/07/2012, 10:05 AM 24. 1 1. (Adaptability and Flexibility)2. (Communication)3. (Collaborativeness)1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5175/07/2012, 10:05 AM 217 25. 2 1. (Managing Change)2. (Customer Service Orientation)3. (Strategic Planning)18(3). 9-45p51. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. . (OBEC AWARDS)18 3 2 1 3 2 1 3 2 1 25/07/2012, 10:05 AM 26. 3 1. 2. 3. 1. 2. 2. 3. (Achieving Result) 1. 3. (Managing Resources) 2. 3. 1. (Accountability) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5195/07/2012, 10:05 AM 219 27. 4 1. (Decision Making)2. (Thinking)3. (Leadership)20(3). 9-45p51. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. . (OBEC AWARDS)20 3 2 1 3 2 1 3 2 1 25/07/2012, 10:05 AM 28. 5 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 3. 2. 3. 4. 1. 2. 3. (Content validity) (Construct validity) 1. 5. 2. / . 3. / 1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5215/07/2012, 10:05 AM 221 29. 6 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3 3 3 2 2 2 1 1 1 7 1. 1. 2. 3. 1 2 33.2.3 7 1 2 3 4 5 6 7 22(3). 9-45p5 . (OBEC AWARDS)22 25/07/2012, 10:05 AM 30. 1 1. (Adaptability and Flexibility)2. (Communication)3. (Collaborativeness)1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5235/07/2012, 10:05 AM 223 31. 2 1. (Managing Change)2. (Customer Service Orientation)3. (Strategic Planning)24(3). 9-45p51. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. . (OBEC AWARDS)24 3 2 1 3 2 1 3 2 1 25/07/2012, 10:05 AM 32. 3 1. 2. 3. 1. 2. 2. 3. (Achieving Result) 1. 3. (Managing Resources) 2. 3. 1. (Accountability) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5255/07/2012, 10:05 AM 225 33. 4 1. (Decision Making)2. (Thinking)3. (Leadership)26(3). 9-45p51. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. . (OBEC AWARDS)26 3 2 1 3 2 1 3 2 1 25/07/2012, 10:05 AM 34. 5 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 3. 2. 3. 4. 1. 2. 3. (Content validity) (Construct validity) 1. 5. 2. / . 3. / 1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5275/07/2012, 10:05 AM 227 35. 6 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3 3 3 2 2 2 1 1 1 7 1. 28(3). 9-45p51. 2. 3. . (OBEC AWARDS)28 1 2 3 25/07/2012, 10:05 AM 36. 4. 2 4.1 1) 2) 3) 4.3 1) 2) 3) OBEC AWARDS 5. 5.1 85 5.2 1) 90 2) . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5295/07/2012, 10:05 AM 229 37. . 1/1 (OBEC AWARDS) 1. (, , )............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................... 2. 1. 2. 2.1 2.2 30(3). 9-45p51. 2. 2 ( ) 3. 2 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. . (OBEC AWARDS)30 25/07/2012, 10:05 AM 38. 1. 2. 3. 4. 1. 2.4 2. 3. 4. 1. 2.5 2. 3. 4. 1. 3. 2. 3.1 3. 4. 1. 3.2 2. 3. 4. 5. 6. 2.3 . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5315/07/2012, 10:05 AM 231 39. 3.3 1. 2. 3. 4. 1. 3.4 2. 3. / 1. 3.5 2. 3. 1. 4. 2. 4.1 3. 4. 5. 4.2 1. 2. 3. 1. 4.3 2. 3. 32(3). 9-45p5 . (OBEC AWARDS)32 25/07/2012, 10:05 AM 40. 5. 5.1 1-2 3-4 5.2 . ( .) 5.3 ( .) 5.4 ( .) 6. 1. .3 (NT) 2553 2. .6 (O-NET) 2553 3. .3 (O-NET) 2553 4. .6 (O-NET) 25531. . 2553 2554 1. 2553 25541. 25541. . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5335/07/2012, 10:05 AM 233 41. . 1/2 (OBEC AWARDS) 1. (, , )............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................... 2. 1 1. (Adaptability and Flexibility)2. (Communication)34(3). 9-45p51. 2. 3. 1. 2. 3. . (OBEC AWARDS)34 25/07/2012, 10:05 AM 42. 3. (Collaborativeness)1. 2. 3. 2 1. (Managing Change)2. (Customer Service Orientation)3. (Strategic Planning)1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. . (OBEC AWARDS)(3). 9-45p5355/07/2012, 10:05 AM 235 43. 3 1. 2. 3. 1. 2. 2. 3. (Achieving Result) 1. 3. (Managing Resources) 2. 3. 1. (Accountability)36(3). 9-45p5 . (OBEC AWARDS)36 25/07/2012, 10:05 AM 44. 4 1. (Decision Making)2. (Thinking)3. (Leadership)1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2