ปกกฤตยา obec award2556

Download ปกกฤตยา Obec award2556

Post on 21-Jan-2015

1.160 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - นางกฤตยา ศรีริ