การ hack! facebook แฟน - pirom.?าร hack! facebook แฟน เขียนโดย...

Download การ Hack! Facebook แฟน - pirom.?าร Hack! Facebook แฟน เขียนโดย อาจารย d วศิน ภิรมย ผู้ก่อตั้ง!

Post on 07-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hack! Facebook

  ! www.facebook.com/clearvirus

  !!! Hack Facebook

  Hack Facebook

  Hack Facebook ?

  http://www.facebook.com/clearvirus

 • 2

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  !

  ! e-Book Hack Facebook Hack Facebook e-Book www.facebook.com/clearvirus

  Hack

  Facebook

  Hack Facebook

  Hack Facebook

  Hack Facebook

  50

  Hack Facebook

  Hack Facebook e-Book

  e-Book

  Hack Facebook Hack Facebook

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirushttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 3

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  !

  21/03/2558

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 4

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Hack Facebook

  ! Hack! Facebook e-Book idea Hack

  Hacker

  Hack Facebook

  1) Reset Password

  2) email Password

  3) Login Facebook Username

  Password Login email Password

  ! 1 2 ( Facebook Computer e-Book

  idea )

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 5

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  1 Reset Password

  Reset Password

  Admin Hack Facebook Hack Facebook

  ... Admin Hack

  > Facebook.com ( Login Logout )

  ? user hack

  1 email

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 6

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  > 2 Hack

  ?

  2 ?

  > 3 email

  ( email Facebook

  )

  3

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 7

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  > 4

  (

  Hack )

  4

  > 5 password

  5

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 8

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  > 6 FB

  6

  > 7

  7

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 9

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  > 8 24 1 Login

  email password

  8 Facebook

  ! Hack Facebook Hack ( ^_^)

  Hack

  3 3 Account Facebook

  3 Account 3 Hack Facebook

  24 Hack

  Hack Facebook

  Facebook Facebook

  24 ( Facebook

  Hack

  2-3 Hack )

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 10

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Hack Hack

  email Password

  Facebook

  2

  2 Username Password

  email Password Facebook

  // //

  keystroke logging //

  keystroke

  logging keystroke logging for windows, keystroke logging for

  mac, keystroke logging for linux

  Revealer KeyLogger (

  http://revealer-keylogger.en.softonic.com/)

  Anti-Virus keystroke logging

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirushttp://revealer-keylogger.en.softonic.com/

 • 11

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Revealer KeyLogger

  rkfree_setup-5-.exe Install Now

  9 Install Now Revealer KeyLogger

  Start

  10 Start

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 12

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Login

  email Password

  11 Revealer KeyLogger

  Facebook, Twitter, IG, Amazon

  ()

  keystroke logging

  email password

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 13

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  2 Revealer KeyLogger

  C:\ProgramData\rvlkl rvlkl.exe Start

  (

  ) Stop

  rvlkl.exe Stop Revealer

  KeyLogger

  12 Revealer KeyLogger

  email password

  Run KeyLogger KeyLogger

  ... Anti-Virus

  Anti-Virus Key-Logger

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 14

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Task Manager KeyLogger

  End Task Uninstall

  13 Task Manager Revealer KeyLogger

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 15

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  3 Login Facebook

  Phishing Page

  Facebook Login Facebook

  14 Phishing Page Login Facebook

  Facebook URL Phishing Page Facebook

  ( Facebook ) Login (

  )

  Web Application HTML, PHP

  Phishing Page keyword make fake Facebook

  login

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 16

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Hack ! 3 Hack Cookies

  MITM (Man In The Middle) Plugins

  Wireshark

  ! Hack Facebook MITM Keyword How to steal Facebook Authentication Cookies

  Facebook HTTPS:// Hacker

  Cookies Facebook

  Hacker

  15 Facebook HTTPS:// Hack MITM

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 17

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  The Social Network Facebook

  Hacker Facebook email

  Password Hacker

  Facebook Facebook !

  Hack Facebook ?

  16 Hack Facebook

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 18

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Hack Facebook

  ( )

  Hack Facebook

  (

  )

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 19

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  2

  ..

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 20

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  TT

  Admin Admin

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 21

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  5-6 1

  report

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 22

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Hack FB 3

  1.

  2.

  3.

  Hack FB

  "... 2550

  5

  7

  10

  "

  .

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 23

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Hack Facebook

  ""

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 24

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  Hack Facebook

  Hack! Facebook !

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirus

 • 25

  .

  wasinpirom@pit.ac.th

  mailto:wasinpirom@pit.ac.thhttp://www.facebook.com/clearvirushttp://sci.pit.ac.th