? web view°nternet verg° da°res° . eks°kl°k cevap yazisi hazirlama kilavuzu....

Download ? Web view°nternet verg° da°res° . eks°kl°k cevap yazisi hazirlama kilavuzu. gel°r °dares° ba‍kanli‍i. kas±m/2017. °‡°ndek°ler. sayfa

If you can't read please download the document

Post on 05-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NTERNET VERG DARES

EKSKLK CEVAP YAZISI HAZIRLAMA KILAVUZU

GELR DARES BAKANLII

Kasm/2017

NDEKLER

Sayfa

iiNDEKLER

iiiEKLLER

1GR

41.E-TEBLGAT KAPSAMINDA NTERNET VERG DARES LEMLER

72.KDV ADES EKSKLK CEVAP YAZILARI

92.1.KDV ADES GELEN EKSKLK YAZILARI GRNTLEME

102.2.KDV ADES EKSKLK CEVAP YAZISI HAZIRLAMA

262.3.KDV ADES GNDERLEN EKSKLK CEVAP YAZILARI GRNTLEME/GNCELLEME

293.KDV ADES EKSKLK CEVAP YAZISININ YEMNL MAL MAVR TARAFINDAN HAZIRLANMASI

EKLLER

Sayfa

5ekil 1: nternet Vergi Dairesi E-Tebligat lemleri Giri Ekran

5ekil 2: nternet Vergi Dairesi E-Tebligat Zarf A lemi Ekran

6ekil 3: nternet Vergi Dairesi E-Tebligat Zarf A lemi Sonras Uyar Ekran

6ekil 4: nternet Vergi Dairesi E-Tebligat Kabul Et ve Oku lemi Sonras Uyar Ekran

7ekil 5: nternet Vergi Dairesi E-Tebligat Belge Grntle-Belge ndir-mza Dorula Ekran

7ekil 6: nternet Vergi Dairesi E-Tebligat Belge Grntleme Ekran

8ekil 7: nternet Vergi Dairesi KDV adesi Eksiklik Cevap Yazlar Giri Ekran

9ekil 8 : KDV adesi Eksiklik Cevap Yazlar Detay Ekran

9ekil 9:KDV adesi Gelen Eksiklik Yazlar Grntleme Ekran

10ekil 10: KDV adesi Gelen Eksiklik Yazlar Listeleme Ekran

10ekil 11: KDV adesi Gelen Eksiklik Yazlar Detay Grntleme Ekran

11ekil 12: KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs Hazrlama Giri Ekran

13ekil 13: KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs Hazrlama Detay Ekran

14ekil 14:KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs Hazrlama Detay Ekran Evrak Bilgisi Girii

15ekil 15: KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs Hazrlama Sonu Ekran

16ekil 16: KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs Hazrlama Belge Ykleme Ekran 1

16ekil 17: KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs mzalama Uyar Ekran Grnts

17ekil 18:KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs Hazrlama Yklenilen Belge Uyar Ekran

17ekil 19:KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs Hazrlama Belge Ykleme Ekran 2

18ekil 20: KDV adesi Gnderilen Eksiklik Cevap Yazs n zleme Ekran Grnts

19ekil 21:KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs mza Ekran Grnts

20ekil 22:Denetim Masas Ekran Grnts

20ekil 23:Java Kontrol Paneli Ekran Grnts

21ekil 24:Java Parametre Paneli Ekran Grnts

21ekil 25:Java Kontrol Paneli Kapatma Ekran Grnts

22ekil 26:E-imza altrma Onay Ekran

22ekil 27:E-imza Uygulama Ekran

23ekil 28:Chrome localhost Ekran Grnts

23ekil 29: Chrome localhost (gvenli deil) Ekran Grnts

24ekil 30: Chrome localhost:8543 Ekran Grnts

24ekil 30: Eksiklik Yazs mzala ve Gnder Ekran Grnts

25ekil 31:E-imza Onay Ekran

25ekil 32:mzalama Ekran

26ekil 33:mza Tamamlanma Ekran

26ekil 34:Vergi Dairesi/Malmdrl E-mza ile gelen eksiklik cevap yazs mesaj bildirim ekran

27ekil 35:KDV adesi Gnderilen Eksiklik Cevap Yazlar Grntleme/Gncelleme Giri Ekran

28ekil 36:KDV adesi Gnderilen Eksiklik Cevap Yazlar Grntleme/Gncelleme Listeleme Ekran

30ekil 37:YMM tarafndan adna ilem yaplacak mkellefin seilmesi ekran

GR

Bilindii zere, KDV iade taleplerine ilikin kontrol ve analiz ilemlerinin merkezden elektronik ortamda yaplmas ve bu sayede vergi dairelerinin i yknden kurtarlmasn salamak, vergi dairelerini ve mkellefleri krtasiyecilikten kurtarmak, iade/mahsup ilemlerine hz kazandrmak, KDV iade ilemlerine asgari bir standart getirmek ve yurt apnda uygulama birliini salamak vb. amalarla, Gelir daresi Bakanl'nca 2010/Ocak vergilendirme dneminden itibaren "KDV adesi Risk Analiz (KDVRA) Sistemi" hayata geirilmitir.

u an baar ile uygulanmakta olan KDVRA Sisteminin ana amalarndan olan KDV iadesinin salkl ve hzl bir ekilde gerekletirilebilmesi iin iadenin her aamasnn takip edilebilmesi gerekli grlmektedir. Bu gereklilikten yola karak Bakanlmz, KDVRA sisteminin tamamlaycs olacak KDV ade Takip Sistemini uygulamaya geirmitir.

Gelir daresi Bakanlnn mkellef ve zm odakl hizmet anlay erevesinde uygulamaya geen KDV ade Takip Sistemi ksaca, iade mekanizmasnn ilk adm olan mkellefler tarafndan elektronik ortamda iade talep dilekelerinin verilmesi (01.11.2013 tarihi itibariyle iade talep dilekeleri elektronik ortamda alnmaya balanmtr) ile balayp mkellefe iadenin yaplmasna kadar geen sreteki tm aamalarn, gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mkellefler tarafndan online olarak takibine imkn veren bir sistemdir.

22.02.2016 tarihi itibariyle KDV adesi talep eden mkelleflerin, vergi dairesi tarafndan kendilerine yazlan KDV adesi taleplerine ilikin eksiklik yazlarn grntleyebilecei, bu eksiklik yazsna cevap verebilecei bir ekran tasarlanmtr. Bu ekrana KDV iadesi talep eden mkellefler ile bu mkelleflerin iade talep ettikleri dnemlere ilikin KDV iadesi YMM raporu dzenleyen Yeminli Mali Mavirler, Google Chrome taraycs Yeni nternet Vergi Dairesi ( intvrg.gib.gov.tr) zerinden; ade Talep Dilekeleri/ KDV adesi Eksiklik Cevap Yazlar ksmndan ulaabileceklerdir. Vergi Daireleri/Malmdrlklerince yazlan eksiklik yazs Yeminli Mali Mavir raporuna istinaden Yeminli Mali Mavire hitaben yazlm ise bu yazy Yeminli Mali Mavir grecektir.

10.06.2016 tarihi itibariyle Vergi Daireleri/Malmdrlkleri tarafndan sistem zerinden 511 evrak kodunda Yeminli Mali Mavirlere yazlan eksiklik yazlar bilgi amal olarak KDV ade talebinde bulunan mkelleflere de otomatik olarak gnderilmeye balanlmtr. Mkellefler bu yazlar nternet Vergi Dairesi zerinden grebilecekler ancak; cevap yazs hazrlayamayacaklardr.

01.09.2016 tarihi itibariyle vergi dairelerinde E-Tebligat kapsamna giren mkellefler ile E-Tebligat kapsamna giren Yeminli Mali Mavirlere gnderilen KDV ade taleplerine ilikin eksiklik yazlar E-Tebligat ile gnderilmeye balanacaktr. E-Tebligat sistemi ile gnderilen belgeler, mkellefin ve Yeminli Mali Mavirin elektronik ortamdaki adresine ulat tarihi izleyen beinci gnn sonunda tebli edilmi saylr ve ayrca posta yoluyla tebligat yaplmaz.

Malmdrlklerinde e-imza yetkisi olmadndan mkelleflere ve Yeminli Mali Mavirlere KDV iade taleplerine ilikin yazlan eksiklik yazlar ile vergi dairelerinde e-tebligat kapsamna girmeyen mkellefler ile e-tebligat kapsamna girmeyen Yeminli Mali Mavirlere yazlan KDV iadesi eksiklik yazlarnda ise e-tebligat sistemi kullanlmayacaktr. Dolaysyla e-tebligat kapsamna girmeyen mkelleflerin bal olduklar Vergi Daireleri ve Malmdrlkleri tarafndan mkelleflere veya Yeminli Mali Mavirlere yazlan KDV iadesi eksiklik yazlar internet vergi dairesi KDV adesi Eksiklik Cevap Yazlar blmnden sorgulanp grlebilecek ancak bu resmi tebli yerine gemeyecektir. Vergi dairesi/malmdrl tarafndan ilgili yaz mkellefe veya Yeminli Mali Mavire ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak gnderilmeye devam edecektir.

03.07.2017 tarihi itibariyle elektronik imzaya sahip Mkellefler ve Yeminli Mali Mavirlerce internet vergi dairesinden hazrlanan eksiklik cevap yazlar da Vergi Dairelerine sistem tarafndan otomatik olarak gnderilebilecektir.

Mkelleflere ve Yeminli Mali Mavirlere gnderilen KDV adesi eksiklik yazlar internet vergi dairesinin KDV adesi Eksiklik Cevap Yazlar blmnden sorgulanp grlebilecek ve KDV adesi Eksiklik Cevap Yazs Hazrlama blmnden cevap yazs hazrlanacaktr.

Mkellefler ve Yeminli Mali Mavirlerce, internet vergi dairesinden eksiklik yazsna cevaben yazlan yazlarda sistem tarafndan otomatik olarak referans numaras retilecektir. Bu referans numaral yazlarn vergi dairelerine gnderme ilemi iki ekilde gerekletirilebilecektir. lk seenek, kts alnan yaznn slak imza ile imzalanarak Vergi Dairesi/Malmdrlnnn evrak kayt servisinden tarih say alnmas eklindedir. Bu yaz evrak kayttan gemedii srece resmi geerlilik kazanmayacaktr. kinci seenek ise elektronik imzaya sahip Mkellefler veya Yeminli Mali Mavirlerce internet vergi dairesinden referans numaras alnan yaznn, e-imza ile imzalanarak elektronik ortamda gnderilmesi ve Vergi Dairesi ekranna otomatik olarak drlmesidir. Bu yazlarn, bir kts alnarak Vergi Dairesine ibraz edilmesi gerekmemektedir. Ancak; internet vergi dairesi zerinden yklenen ek dokmanlardan ilgili mevzuat uyarnca elden teslim edilmesi gereken ( onayl, slak imzal nsha vs) dokmanlarn, resmi prosedre uygun olarak Vergi Dairesi ve Malmdrlne ibraz edilmesi gerekmektedir.

30.11.2016 tarihi itibariyle mkellefler veya Yeminli Mali Mavirlerce internet vergi dairesinde hazrlanan KDV adesi eksiklik cevap yazlarna belge ekleme ilemi yaplabilecektir. Belge ekleme ilemi en fazla be (5) adet olup bu dokmanlarn boyutu her belge iin bir (1) MegaBayt ile snrldr.

01.11.2017 tarihi itibariyle Vergi Daireleri/Malmdrlkleri tarafndan 506 (ade Reddi), 215 (Teminat zm Eksiklik Yazs) ve 522 (ade Tenzil/Bloke Eksiklik Yazs) evrak kodlu eksiklik yazlar da elektronik ortamda yazlabilir ve gnderilebilir hale getirilmitir. Mkellefler veya Yeminli Mali Mavirlerce internet vergi dairesi zerinden 506 (ade Reddi) evrak kodlu yazlar sadece mkellefler grntleyebilecek ancak cevap veremeyeceklerdir. 215 (Teminat zm Eksiklik Yazs) evrak kodlu yazlara ise sadece Yeminli Mali Mavirler cevap verebilecektir. 522 (ade Tenzil/Bloke Eksiklik Yazs) evrak kodlu yazlar hem mkellefe hem de Yeminli Mali Mavirlere yazlabileceinden yaz kime yazld ise cevap ilgilisi tarafndan verilebilecektir. 215 (Teminat zm Eksiklik Yazs) ve 522 (ade Tenzil/Bloke Eksiklik Yazs) evrak kodlu yazlarn Yeminli Mali Mavirlere yazlmas durumunda ilgili yazlar mkelleflerin de grebilmeleri iin internet vergi dairesi ekranlarnda bilgi amal olarak grlebilecek ancak cevap verilemeyecektir.

E-Tebligat Kapsamndaki Mkelleflere ve YMMlere Yazlan Yazlar

Evrak Tr

Vergi Dairesi Teslimat

Malmdrl Teslimat

204 (ade Mahsup Belge Talebi)

Elektronik (nternet VD.)

Manuel (Posta-Elden)

215 (Teminat zm Eksiklik Yazs)

Elektronik (nternet VD.)

Manuel (Posta-Elden)

506 (ade Reddi)

Elektronik (nt

Recommended

View more >