โอเน็ตไทย 2552

Download โอเน็ตไทย 2552

Post on 11-Apr-2017

75 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • . - . .

  : - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . () . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . . . . . . ) / ) / ) / )

  . . . . . . . . .

 • . - . .

  . . . . . . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . . . . . -

 • . - . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . . . . .

  . . . . . . . . .

 • . - . .

  . . . . . . ()

  . . . .

 • . - . .

  . . . . . .. . . . . .

 • . - . .

  . . . . . . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . . . . . . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . ........................ . . . . . . . . . . ) / ) / ) / ) . . . .

 • . - . .

  . . . . . . . - . . . % . () ()

  . . . .

 • . - . .

  . . . . . . . .. . . . . .. . . . ) / ) / ) / )

  . . . .

 • . - . .

  . . . . . . . . ) / ) / ) / )

  . . . .

 • . - . .

  . . . . . . . . . . . .

  . . . .

 • . - . .

  .

  . . . . -

 • . - . .

  . . - - - - . - - - - . - - - - . - - - - . . . . .

 • . - . .

  . ............................................. ......................

  . . . . . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . (harbor wave) . . . . . / /

  . . . .

 • . - . .

  . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . , , , ,

  . . . . -

 • . - . .

  . . . . . . . . . . . . . . .

 • . - . .

  . . . . . - ) ) ) )

 • . - . .

  . : : ............................................................ :

  . ) . ) . ) . ) . . ) . ) . ) . ) . . . . .

 • . - . .

  .

  . . . . .

  .. . . . . : ().

  .

  . . . .

 • . - . .

  . . . . . . - - - - . . . .

 • . - . .

  . . - . - . - . - . - .

  . . . . .

  . . . .

 • . - . .

  .

  . . . . .

  . . . .

 • . - . .

  .

  . . . .

  . . . . .

 • . - . .

  . . . . .

  . . . . .

 • . - . .

  . . . . . .

  . . . .

 • . - . .

  .

  . . . . .

  . . . .

 • . - . .

  .

  ( ) .. ..

  . . . .

  .

  . . . .

 • . - . .

  .

  . . . . .

  ............ ..........

  . () () . () () . () () . () ()

  ()

  ()