~ ~1 setde lndicativul sm en 1335-2 sm en 14988-1+a1 sm en 15372 smen16121 sm en 16139 sm en 1725 sm

Download ~ ~1 Setde lndicativul SM EN 1335-2 SM EN 14988-1+A1 SM EN 15372 SMEN16121 SM EN 16139 SM EN 1725 SM

Post on 09-Sep-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ~ Setde 1 ~1 I > standarde

 • Mobila constituie un element foarte important, ce reprezinta confortul, decorul sau ambianta unei locuinte. Pe langa faptul ca mobilierul este parte componenta a interiorului sau exteriorului oricarui edificiu, fiecare articol al acestuia este o investitie de lunga durata. Astfel, confortul ?i functionalitatea sunt esentiale pentru persoanele care l?i petrec timpullntr-un anum it mediu, avand tangente directe cu un articol sau altul al mobilierului.

  Primullucru ?i eel mai important al oricarui tip de mobila este calitatea, respectiv aceasta este definita de materialul ?i componentele-cheie din care este realizat mobilierul. Cel de-al doilea lucru, Ia fel de important, este forma, culoarea ?i finisajul oricarui articol de mobila, destinat pentru interior sau exterior.

  In ultimii zece ani, cerintele moldovenilor In materie de mobila s-au egalat tot mai mult cu acele ale europenilor. Astfel, lntrucat pe piata autohtona exista deja cerere tot mai mare de mobila confectionata conform cerintelor

  -

  standardelor europene ?i internationale, respectiv ?i oferta nu lntarzie sa apara. Mobila este pozitionata drept un prod us competitiv, fapt ce-i determina pe gestionarii companiilor din domeniul mobilier sa utilizeze Ia fabricarea acestora cele mai noi standarde.

  Aplicarea standardelor de catre companiile din domeniul confectionarii mobilei va spori calitatea produselor, inclusiv numarul de vanzari atat catre clientii autohtoni, cat ?i catre acei din afara tarii.

  Totodata, implementarea standardelor Va permite sa demonstrati mai eficient calitatea produsului, astfellncat sa corespunda cu cerintele din reglementarile tehnice, avand posibilitatea de a utiliza cele mai bune practici deja testate Ia nivel european ?i international.

  Pentru a economisi timpul ?i efortul Dvs., ISM a identificat un set de standarde In domeniul mobilei, In scopul de a obtine produse calitative ?i competitive.

  Daca doriti sa cunoa?teti mai multe detalii despre achizitionarea standardelor, puteti sa ne contactati direct Ia numarul de telefon 022 905 330 sau pe adresa de e-mail standard@standard.md.

  Va propunem sa consultati setul de standarde necesare activitatii pe care o desfa?uratL

  lndicativul

  SM CEN/TR 15349

  SM CEN/TR 15588

  SM CEN/TR 15709

  SM CEN/TR 16015

  SM CEN/TS 16209

  SM EN 1023-1

  SM EN 12221-1+A1

  SM EN 1335-1

  Titlul

  Accesorii pentru mobilier. Termeni referitori Ia elemente extensibile ?i componentele acestora

  Accesorii pentru mobilier. Termeni referitori Ia balamale ?i componentele acestora

  Accesorii meta/ice pentru mobilier. Termeni referitori Ia accesorii pentru U?i glisante ?ide tip revolving

  Accesorii pentru mobilier. Termeni referitori Ia mecanisme deblocare

  Mobilier. C/asificarea conform proprietatilor de suprafata a mobilierului

  Mobilier pentru birou. Pereti despiirf:itori. Partea 1: Dimensiuni

  Articole de puericulturiJ. Mese de lnfiJ?at de uz casnic. Partea 1: Cerinte de securitate

  Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 1: Dimensiuni. Determinarea dimensiunilor

 • lndicativul

  SM EN 1335-2

  SM EN 14988-1+A1

  SM EN 15372

  SMEN16121

  SM EN 16139

  SM EN 1725

  SM EN 1729-1

  SM EN 1729-2

  Titlul

  Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 2: Cerinte de securitate

  Scaune lnalte pentru copii. Partea 1: Cerinte de securitate

  Mobilier. Rezistenta, durabilitate ?i securitate. Cerinte pentru mese cu alte utilizari declt ce/e casnice

  Mobilier pentru depozitare, de uz co/ectiv. Cerinte de securitate, rezistenta, durabilitate ?i stabilitate

  Mobilier. Rezistenta, durabilitate ?i securitate. Cerinte pentru scaune cu alte utilizari declt ce/e casnice

  Mobilier de uz casnic. Paturi ?i saltele. Cerinte de securitate ?i metode de lncercare

  Mobilier. Scaune ?i mese pentru institutii de lnvatamlnt. Partea 1: Dimensiuni functionale

  Mobilier. Scaune ?i mese pentru institutiile de lnvatamlnt Partea 2: Cerinte de securitate ?i metode de lncercare

  lndicativul

  SM EN 527-1

  SM EN 1334

  SM EN 14703

  SM EN 14749

  SM EN 716-1+A1

  SM EN 747-1+A1

  SM GOST 18313 (ISO 5970-79)

  SM GOST 18607

  ~--------------~..... r-------~--------~------------~

  -

  Titlul

  Mobilier de birou. Mese de lucru pentru birou. Partea 1: Dimensiuni

  Mobilier de uz casnic. Paturi ?i saltele. Metode de miJsurare ?i tolerante recomandate

  Mobilier. Asamblari pentru scaune cu alte utilizari declt ce/e casnice dispuse pe un rind Cerinte de rezistenta ?i metode

  Mobilier. Elemente pentru depozitare de uz casnic ?ide buciJtiJrie ?i blaturi de lucru de buciJtiJrie. Cerinte de securitate

  Mobilier. Paturi fixe ?i paturi pliante de uz casnic, pentru copii. Partea 1: Cerinte de securitate

  Mobilier. Paturi suprapuse ?i paturi supralnaltate. Partea 1: Cerinte de securitate, rezistenta ?i durabilitate

  Mese pentru profesori. Tipuri ?i dimensiuni functionale

  Mese de prezentare. Dimensiuni functionale

 • lndicativul Titlul

  SM ISO 7617-1 Suporturi textile acoperite cu materiale plastice pentru tapiferie. Partea 1: Condifii tehnice pentru tricoturi acoperite cu ooliclorurii de vinil (PVCJ

  SM SR CEN/TR 14073-1 Mobilier pentru birou. Mobilier pentru depozitare. Partea 1: Dimensiuni

  SM SR EN 1023-2 Mobilier pentru birou. Pereti despiirfitori. Partea 2: Cerinte de securitate mecanicii

  SM SR EN 1129-1 Mobilier. Paturi rabatabile. Condifii tehnice de securitate !ji lncerciiri. Partea 1: Condifii tehnice de securitate

  SM SR EN 1130-1 Mobilier. Leagiine de uz casnic. Partea 1: Condifii de securitate

  SM SR EN 12520 Mobilier. Rezistentii, durabilitate !ji securitate. Cerinte pentru scaune de uz casnic

  SM SR EN 12521 Mobilier. Rezistentii, durabilitate !ji securitate. Cerinte pentru mese de uz casnic

  SM SR EN 14073-2 Mobilier pentru birou. Mobilier pentru depozitare. Partea 2: Cerinte de securitate

  -

  -

  lndicativul

  SM SR EN 14434

  SM SR EN 14749

  SM SR EN 1970

  SM SR EN 527-2

  SM SR EN 581-1

  SM SR EN 581-3

  SM SR EN 1116

  SM EN 14727

  SM EN 15570

  Titlul

  Table de scris pentru institufii de lnviitiimlnt. Cerinte ergonomice, tehnice side securitate si metode de lncercare cores unziitoare ' '

  Mobilier de uz casnic !ji de buciitiirie. Elemente pentru depozitare !ji blaturi de lucru. Cerinte de securitate !ji metode de lncercare

  Paturi reglabile pentru persoane cu dizabilitiifi. Cerinte !ji metode de lncercare

  Mobilier de birou. Mese de lucru pentru birou. Partea 2: Cerinte mecanice de securitate

  Mobilier de exterior. Scaune !ji mese de uz casnic, colectiv !ji de camping. Partea 1: Cerinte generate de securitate

  Mobilier de exterior. Scaune !ji mese de uz casnic, colectiv !ji pentru camping. Partea 3: Cerinte de securitate mecanicii !ji metode de lncercare a meselor

  Mobilier de buciitiirie. Dimensiuni de coordonare pentru mobilierul de buciitiirie !ji aparatele pentru menaj

  Mobilier de Ia bora tor. Elemente de depozitare pentru laboratoare. Cerinte !ji metode de lncercare

  Accesorii pentru mobilier. Rezistenta mecanicii !ji anduranta balamalelor !ji a componentelor acestora. Balamale pivotante e un ax vertical

  ISM Va informeaza ca aveti posibilitatea de a consulta ,Catalogul Standardelor Moldovene?ti" In scopul facilitarii identificarii standardelor nationale necesare. Catalogul paote fi accesat utilizand adresa www.estandard .md.

  Totodata, Va comunicam ca puteti consulta continutul standardelor gratis, pana Ia procurarea acestora, Ia sediuiiSM In Fondul National de Standarde. Siguranta zilei de maine consta In utilizarea eficienta a standardelor, conferindu-va lncredera ca, serviciul oferit este unul corespunzator din punct de vedere al calitatii, inofensivitatii, securitatii persoanelor, bunurilor materiale, cat ?i a protectiei mediului.

 • II