วารสารก้าวสู่ฝัน ปีที่1 ฉบับที่1...

Download วารสารก้าวสู่ฝัน ปีที่1 ฉบับที่1 เดือนมกราคม 2555

Post on 24-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ ของหนว่ยงานเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ

TRANSCRIPT

 • .... . .... .

  .......

  ...

  1 1 2555

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • .

  (A multi-sectoral network for non-communicable diseases control NCD network) (.) (.)

  1.4

  1 1 2555 : A multi - sectoral network for non - communicable d i s e a s e s c o n t r o l ( N C D n e t w o r k ) : 3 6 . . . 11000 . 0 -2590 -2370 0 -2590 -2370 www.thaincdnet.com NCD network

  1.

  2. 5

  3.

  4.

  5.

  .. .

  / / 168

  20,000

  E-mail : ncd_a@hotmail.com nsrisong@hotmail.com

  .

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • 2555 3

  .

  ..

  () 21 .. 2555

  21 .. 2555

  4

  4

  E-mail : ncd_a@hotmail.com nsrisong@hotmail.com

  7 5 2554 100 %

  . 2555

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • 25554

  HR .

  ...

  43 - 44 Fitness Center

  7

  .

  . TOP 5 , , , TOP 5

  Happy Workplace...

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • 2555 5

  7

  , , , , , ,

  (3 .)

  . . .

  (Physical Fitness) (Cardiorespiratory Fitness), (Muscular Strength),

  .......

  (Muscular Endurance), (Flexibility)

  (Physical Fitness) (Endurance),

  (Strength), (Flexibility)

  5 Cardio - Respiratory Endurance

  (aerobic)

  Muscular Strength

  Muscular Endurance

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • 25556

  Body Composition

  Flexibility

  1. (Warm Up)

  5 - 10

  2. (Training Exercise) (F : Frequency) (I : Intensity) (T : Time) (T : Type) FITT

  (Frequency) 3 - 5

  (Intensity)

  (Time) 15 - 60

  (Type)

  3. (Cool Down) (Muscle Soreness)

  () (Singing and Talking Test)

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • 2555 7

  220 . . .

  .

  .

  .. 2554

  (..) 7 5 2554 , .. . .

  .

  .. 1. .. 2. 3. . .

  ...

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • 25558

  4 Exercise DM

  4 Exercise DM 4 4

  1. 2. 3.

  4.

  4 Exercise DM .. 1 2 - 3 . ()

  .

  (.)

  . .. . . .

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • 2555 9 2555 9

  ..

  . .1 10

  .

  ?

  .. .. 2 - 3 20 - 30

  2555 9

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

  Settings:Width: 0.035 mm = 0.100 ptPrintorder: Black / Magenta / Yellow / Cyan / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: yesBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 75.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: yes Limit: 0.71 mm = 2.00 ptOverprint Black Graphics: yes

 • 255510

  . .

  . 60% 2 .. 150

  3 . (, , ) 2 . ()

  .

  Prinect Trap EditorPage is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.66Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.com

  You c

Recommended

View more >